Lớp 11

Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 9 (Có đáp án)

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 9 là tài liệu vô cùng hữu ích mà THPT Nguyễn Đình Chiểu muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 11 tham khảo.

Trắc nghiệm Sử 11 bài 9 tổng hợp 60 câu hỏi trắc nghiệm khách quan xoay quanh kiến thức về bài Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô (1921 – 1941) có đáp án kèm theo. Qua đó các bạn học sinh có thêm nhiều tư liệu tham khảo, củng cố kiến thức lịch sử để đạt được kết quả cao trong các bài kiểm tra, bài thi học kì 1 môn Lịch sử sắp tới. Chúc các bạn học tốt.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 9 (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm Sử 11 Bài 9

Câu 1. Sau Cách mạng 1905 – 1907, người đứng đầu nước Nga là:

A. Nga hoàng Ni-cô-lai I

B. Nga hoàng Ni-cô-lai II

C. Nga hoàng Ni-cô-lai III

D. Nga hoàng A-lếch-xan-đrô-vích

Câu 2. Thế chế chính trị của nước Nga sau Cách mạng 1905 – 1907 là gì?

A. Xã hội chủ nghĩa

B. Quân chủ lập hiến

C. Dân chủ tư sản

D. Quân chủ chuyên chế

Câu 3. Sự tồn tại của chế độ quân chủ và những tàn tích phong kiến ở Nga đã tác động đến nền kinh tế như thế nào?

A. Bước đầu tạo điều kiện cho nền kinh tế Nga phát triển

B. Tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế Nga phát triển mạnh mẽ

C. Thúc đẩy nền kinh tế hàng hóa ở Nga phát triển nhanh chóng

D. Kìm hãm nặng nề sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở nước Nga

Câu 4. Yếu tố đã làm kìm hãm nặng nề sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở nước Nga vào đầu thế kỉ XX là gì?

A. Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân đô thị

B. Phong trào phản đối chiến tranh của nhân dân lan rộng

C. Sự tồn tại của chế độ quân chủ và những tàn tích phong kiến

D. Chính sách phát triển kinh tế hướng nội, đóng cửa của Chính phủ

Câu 5. Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất vào thời gian nào?

A. 1914

B. 1915

C. 1916

D. 1917

Câu 6. Hậu quả của việc nước Nga tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất không phải là:

A. nạn đói xảy ra ở nhiều nơi

B. kinh tế suy sụp nghiêm trọng

C. thể chế chính trị luôn thay đổi

D. quân đội liên tiếp thua trận

Câu 7. Tình hình nước Nga khi tham gia cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất như thế nào?

A. Địa vị về kinh tế, chính trị của nước Nga đã được tăng cường

B. Vơ vét được nhiều của cải, tài nguyên từ các nước bại trận

C. Được sự ủng hộ, tin tưởng vào chế độ Nga hoàng của nhân dân

D. Kinh tế suy sụp, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi, quân đội liên tiếp thua trận

Câu 8. Nông dân, công nhân và hơn 100 dân tộc Nga có thái độ như thế nào khi Nga hoàng tham gia cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Ủng hộ Nga hoàng mở rộng phạm vi lãnh thổ

B. Phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng

C. Biểu tình để đòi Nga hoàng nhường ngôi cho người khác

D. Đòi hỏi Nga hoàng phải tiến hành một cuộc cải cách toàn diện

Câu 9. Nhận định nào sau đây không phản ánh đúng tình hình nước Nga đầu thế kỉ XX – đã tiến sát đến một cuộc cách mạng?

A. Phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng lan rộng khắp trong nước

B. Nỗi khổ đè nặng lên các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nông dân, công nhân và hơn 100 dân tộc khác trong đế quốc Nga

C. Nga hoàng đã tiến hành một cuộc cải cách toàn diện về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục,… để giải quyết những khó khăn của đất nước

D. Chính phủ Nga hoàng ngày càng tỏ ra bất lực, không còn khả năng tiếp tục thống trị như cũ được nữa

Câu 10. Đến đầu thế kỉ XX, ở nước Nga tồn tại nhiều mâu thuẫn xã hội, ngoại trừ mâu thuẫn nào?

A. Giữa nông dân với địa chủ phong kiến

B. Giữa nông nô với chế độ phong kiến

C. Giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản

D. Giữa hơn 100 dân tộc Nga với chế độ Nga hoàng

Câu 11. Trước phong trào đấu tranh của nhân dân, Nga hoàng có thái độ như thế nào?

A. Ra sức đàn áp, đã dập tắt được phong trào đấu tranh của nhân dân

B. Nhờ vào sự giúp đỡ của các nước Liên minh để đàn áp phong trào

C. Bất lực, không còn khả năng tiếp tục thống trị như cũ được nữa

D. Tiến hành cải cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực

Câu 12. Tính chất của cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là gì?

A. Cách mạng xã hội chủ nghĩa

B. Cách mạng dân chủ tư sản

C. Cách mạng dân tộc dân chủ

D. Cách mạng vô sản

Câu 13. Sự kiện mở đầu cuộc Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai ở Nga là gì?

A. Các Xô viết được thành lập

B. Cuộc tấn công vào Cung điện Mùa Đông

C. Cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Thủ đô Pê-tơ-rô-grát

D. Lê-nin bí mật về Pê-tơ-rô-grát, trực tiếp chỉ đạo cách mạng

Câu 14. Đỉnh cao của hình thức đấu tranh trong cuộc Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 ở Nga là:

A. tiến hành khởi nghĩa từng phần

B. cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quvền

C. quần chúng nhân dân xuống đường biểu tình thị uy

D. chuyển từ tổng bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang

Câu 15. Kết quả lớn nhất mà cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga giành được là gì?

A. Quân khởi nghĩa chiếm các công sở

B. Chế độ quân chủ chuyên chế sụp đổ

C. Bắt giam các bộ trưởng và tướng tá của Nga hoàng

D. Nhân dân vùng lên đấu tranh, thành lập chính quyền Xô viết

Câu 16. Lực lượng tham gia cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là?

A. Nông dân, công nhân

B. Tư sản, nông dân

C. Công nhân, nông dân và binh lính

D. Tư sản, công nhân, nông dân, binh lính

Câu 17. Hình thức đấu tranh cao nhất trong cuộc Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 ở Nga là:

A. bãi công

B. biểu tình

C. khởi nghĩa vũ trang

D. tổng bãi công chính trị

Câu 18. Chính quyền cách mạng do quần chúng nhân dân thiết lập nên sau cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là:

A. Nhà nước dân chủ nhân dân

B. Chính phủ lâm thời

C. Nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân

D. Các Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính

Câu 19. Trước sự ra đời của các xô viết, giai cấp tư sản ở Nga có hành động gì?

A. Thành lập Quốc hội

B. Thành lập Chính phủ lâm thời

C. Tổ chức lực lượng quân đội phản động

D. Nhờ sự giúp đỡ của các nước đế quốc phương Tây

Câu 20. Chính phủ tư sản lâm thời ở Nga đại diện cho lợi ích của ai?

A. Các tầng lớp nhân dân

B. Nông dân và công dân

C. Giai cấp tư sản

D. Tiểu tư sản

Câu 21. Lãnh đạo cuộc Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 ở Nga là ai?

A. Giai cấp tư sản

B. Giai cấp vô sản

C. Quý tộc phong kiến

D. Binh lính

Câu 22. Sau khi Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai thắng lợi, ở nước Nga xuất hiện tình trạng chính trị như thế nào?

A. Các nước đế quốc can thiệp sâu vào nước Nga

B. Những thế lực cát cứ của Nga hoàng nổi dậy đấu tranh

C. Xuất hiện tình trạng hai chính quyền song song tồn tại

D. Nhiều đảng phái chính trị phản động nổi dậy chống phá cách mạng

Câu 23. Nét nổi bật về tình hình nước Nga sau Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 thắng lợi là gì?

A. Tình hình chính trị, xã hội bước vào ổn định

B. Các nước đế quốc phương Tây ra sức chống phá

C. Tình trạng hai chính quyền song song tồn tại

D. Nhân dân phấn khởi, bắt tay ngay vào việc xây dựng chế độ mới

Câu 24. Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 ở Nga đã

A. lật đổ chế độ tư sản

B. lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế

C. đưa công nhân lên nắm chính quyền

D. giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân

Câu 25. Hai chính quyền song song tồn tại ở nước Nga sau Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 thắng lợi vì:

A. bị các nước đế quốc bên ngoài chi phối, can thiệp sâu vào nội bộ

B. đất nước quá rộng lớn nên đòi hỏi cần phải có hai chính quyền để cai trị

C. đó là tiền đề để thành lập chính quyền thống nhất trong phạm vi cả nước

D. hai chính quyền đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau

Câu 26. Chính đảng nào đã chuẩn bị kế hoạch tiếp tục làm cách mạng để giải quyết tình trạng hai chính quyền song song tồn tại ở nước Nga sau Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917

A. Đảng Mensêvích

B. Đảng Bônsêvich

C. Đảng Xã hội dân chủ

D. Đảng Nhân dân cách mạng

Câu 27. Trước tình hình chính trị phức tạp sau Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917, Lênin và Đảng Bônsêvích đã có chủ trương gì?

A. Tiến hành đàm phán với Chính phủ tư sản lâm thời

B. Nhờ sự các thế lực bên ngoài giúp đỡ để lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời

C. Kêu gọi nhân dân đẩy mạnh sản xuất để phục vụ cho cuộc chiến đấu lâu dài

D. Chuẩn bị kế hoạch tiếp tục làm cách mạng, lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời

Câu 28. Bản báo cáo quan trọng của Lê-nin trước Trung ương Đảng Bônsêvích (tháng 4 -1917) là:

A. Cương lĩnh tháng tư

B. Chính cương tháng tư

C. Luận cương tháng tư

D. Báo cáo chính trị tháng tư

Câu 29. Tháng 4 – 1917, Lênin có bản báo cáo quan trọng trước Trung ương Đảng Bônsêvích, chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ:

A. cách mạng tư sản sang cách mạng vô sản

B. cách mạng ruộng đất sang cách mạng xã hội chủ nghĩa

C. cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa

D. cách mạng tư sản dân quyền sang cách mạng xã hội chủ nghĩa

Câu 30. Trong Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, giai cấp vô sản Nga giành chính quyền bằng:

A. tổng bãi công chính trị

B. biểu tình thị uy

C. khởi nghĩa vũ trang

D. bãi công của công nhân

Câu 31. Ngày 7 – 10 – 1917, Lênin bí mật rời nước nào về Pê-tơ-rô-grát, trực tiếp chỉ đạo cách mạng?

A. Na Uy

B. Thụy Điển

C. Phần Lan

D. Ba Lan

Câu 32. Để trực tiếp chỉ đạo cách mạng, ngày 7 – 10 – 1917, Lênin bí mật rời Phần Lan về:

A. Nô-vô-xi-biếc

B. Vla-đi-vô-xtốc

C. Mát-xcơ-va

D. Pê-tơ-rô-grát

Câu 33. Lực lượng đi đầu trong Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là?

A. Công nhân

B. Nông dân

C. Tiểu tư sản

D. Các đội Cận vệ đỏ

Câu 34. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa trong cả nước Nga năm 1917 là:

A. Ủy ban hành chính cách mạng

B. Trung tâm Quân sự cách mạng

C. Bộ Tổng tham mưu quân sự

D. Ủy ban Quân sự cách mạng

Câu 35. Ngày 7 – 10 – 1917, diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Nga?

A. Quân khởi nghĩa chiếm Cung điện Mùa Đông

B. Lê-nin có bản báo cáo quan trọng trước Trung ương Đảng Bônsêvích

C. Các đội Cận vệ đỏ nhanh chóng chiếm được những vị trí then chốt ở Thủ đô

D. Lê-nin bí mật rời Phần Lan về Pê-tơ-rô-grát, trực tiếp chỉ đạo cách mạng

Câu 36. Sự kiện lịch sử diễn ra ở nước Nga vào đêm 24 – 10 – 1917 là?

A. Quân khởi nghĩa chiếm Cung điện Mùa Đông

B. Toàn bộ Chính phủ tư sản lâm thời (trừ Thủ tướng Kê-ren-xki) bị bắt

C. Các đội Cận vệ đỏ nhanh chóng chiếm được những vị trí then chốt ở Thủ đô

D. Lê-nin bí mật rời Phần Lan về Pê-tơ-rô-grát, trực tiếp chỉ đạo cách mạng

………………

Đáp án trắc nghiệm Sử 11 Bài 9

Câu Đáp án
Câu 1 B
Câu 2 D
Câu 3 D
Câu 4 C
Câu 5 A
Câu 6 C
Câu 7 D
Câu 8 B
Câu 9 C
Câu 10 B
Câu 11 C
Câu 12 B
Câu 13 C
Câu 14 D
Câu 15 B
Câu 16 D
Câu 17 C
Câu 18 D
Câu 19 B
Câu 20 C
Câu 21 B
Câu 22 C
Câu 23 C
Câu 24 B
Câu 25 D
Câu 26 B
Câu 27 D
Câu 28 C
Câu 29 C
Câu 30 C
Câu 31 C
Câu 32 D
Câu 33 D
Câu 34 B
Câu 35 D
Câu 36 C
Câu 37 D

………………..

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm nội dung trắc nghiệm Sử 11 bài 9

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!