Lớp 11

Công thức tính độ bất bão hòa

Bất bão hòa là gì? Công thức tính độ bất bão hòa như thế nào? Mời các bạn cùng THPT Nguyễn Đình Chiểu theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Công thức tính độ bất bão hòa

Trong bài viết dưới đây THPT Nguyễn Đình Chiểu sẽ giới thiệu đến các bạn công thức tính độ bất bão hòa kèm theo các bài tập minh họa kèm theo đáp án. Thông qua tài liệu này các bạn có thêm nhiều tư liệu học tập, nhanh chóng nắm được kiến thức để giải bài tập Hóa học. Ngoài ra các bạn xem thêm công thức tính độ điện ly.

Công thức tính độ bất bão hòa

Xét hợp chất có công thức: CxHyOzNtXr ( X là halogen)

Độ bất bão hòa

k=frac{2x -y +t -r+ 2}{2}

Lưu ý: 

– Công thức tính độ bất bão hòa chỉ áp dụng cho hợp chất cộng hóa trị.

– Các nguyên tố hóa trị II như oxi, lưu huỳnh không ảnh hưởng tới độ bất bão hòa.

– Một số dạng/công thức thường gặp:

+ CnH2n+2 (chỉ chứa nối đơn, mạch hở)

+ CnH2n (có 1 nối đôi, mạch hở hoặc vòng no)

+ CnH2n-2 (có 1 nối ba, mạch hở hoặc 2 nối đôi, mạch hở hoặc 1 nối đôi 1 vòng …)

+ CnH2n-6 (chứa vòng benzen …)

+ CxHyO (dạng R-OH; R-O -R’, R-CHO, R-CO-R’)

+ CxHyO2 (dạng R-COOH, R-COO -R’, HO-R-CHO…)

+ C x H y N (dạng R-NH 2 ; R 1 -NH-R 2 ,…)

II. Bài tập vận dụng công thức tính độ bất bão hòa

Câu 1: Công thức CxHyOzNt có độ bất bão hòa là

A. (2x – y + t + 2)/2
B. (2x – y + t + 2)
C. (2x – y – t + 2)/2
D. (2x – y + z + t + 2)/2

Câu 2: Vitamin A công thức phân tử C20H30O, có chứa 1 vòng 6 cạnh và không có chứa liên kết ba. Số liên kết đôi trong phân tử vitamin A là:

A. 7.
B. 6.
C. 5.
D. 4.

Câu 3: Chất nào sau đây có số liên kết π nhiều nhất (mạch hở)?

A. C3H9N.
B. C2H5N.
C. C4H8O3.
D. C3H4O4.

Hướng dẫn

Do các chất đều mạch hở ⇒ k = π + v = π.

A. π = k = (2 × 3 + 2 + 1 – 9) ÷ 2 = 0.

B. π = k = (2 × 2 + 2 + 1 – 5) ÷ 2 = 1.

C. π = k = (2 × 4 + 2 – 8) ÷ 2 = 1.

D. π = k = (2 × 3 + 2 – 4) ÷ 2 = 2.

⇒ C3H4O4 chứa nhiều liên kết π nhất

Đáp án D

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!