Lớp 11

Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 23 (Có đáp án)

Trắc nghiệm Sử 11 bài 23 là tài liệu vô cùng hữu ích mà THPT Nguyễn Đình Chiểu muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 11 tham khảo.

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 23 tổng hợp 25 câu hỏi trắc nghiệm khách quan xoay quanh kiến thức về bài Phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam có đáp án kèm theo. Qua đó các bạn học sinh có thêm nhiều tư liệu tham khảo, củng cố kiến thức lịch sử để đạt được kết quả cao trong các bài kiểm tra, bài thi học kì 2 lớp 11 sắp tới. Vậy sau đây là nội dung chi tiết 25 câu hỏi trắc nghiệm Sử 11 bài 23, mời các bạn đón đọc.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 23 (Có đáp án)

Trắc nghiệm Sử 11 bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam

Câu 1. Nội dung nào không phản ánh nguyên nhân khiến một số nhà yêu nước Việt Nam muốn đi theo con đường cứu nước của Nhật Bản vào những năm đầu thế kỉ XX?

A. Nhật Bản là nước “đồng văn, đồng chủng”, là nước duy nhất ở châu Á thoát khỏi số phận một nước thuộc địa

B. Sau cuộc Duy tân Minh Trị, Nhật Bản trở thành nước tư bản hùng mạnh

C. Nhật Bản đã đánh thắng đế quốc Nga trong chiến tranh Nga – Nhật (1904 – 1905)

D. Nhật Bản đã đề ra thuyết “Đại Đông Á” nhằm mở rộng ảnh hưởng ở khu vực Đông Á, trong đó có Việt Nam

Gợi ý trả lời: Đáp án: D

Giải thích: Nhật Bản đã đề ra thuyết “Đại Đông Á” nhằm mở rộng ảnh hưởng ở khu vực Đông Á, trong đó có Việt Nam không phải là nguyên nhân khiến một số nhà yêu nước Việt Nam muốn đi theo con đường cứu nước của Nhật Bản vào những năm đầu thế kỉ XX

Câu 2. Phan Bội Châu chủ trương giải phóng dân tộc bằng con đường nào?

A. Cải cách kinh tế, xã hội

B. Duy tân để phát triển đất nước

C. Bạo lực để giành độc lập dân tộc

D. Đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang

Gợi ý trả lời: Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 140 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Phan Bội Châu và các đồng chí của ông chủ trương thành lập Hội Duy tân nhằm mục đích gì?

A. Đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến ở Việt Nam

B. Duy tân làm cho đất nước cường thịnh để giành độc lập

C. Đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ phong kiến, hành lập chính thể cộng hòa

D. Đánh đổ ngôi vua, phát triển đất nước theo con đường tư bản chủ nghĩa

Gợi ý trả lời: Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Để thực hiện chủ trương cầu viện Nhật Bản giúp đỡ đánh Pháp, Phan Bội Châu đã tổ chức phong trào

A. Duy tân

B. Đông du

C. Bạo động chống Pháp

D. “Chấn hưng nội hóa”

Gợi ý trả lời: Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Phong trào Đông du (1908) tan rã vì

A. phụ huynh đòi đưa con em về nước trước thời hạn

B. đã hết thời gian đào tạo, học sinh phải về nước

C. Phan Bội Châu thấy không có tác dụng nên đưa toàn bộ du học sinh về nước

D. chính phủ Nhật Bản câu kết với thực dân Pháp trục xuất lưu học sinh Việt Nam, kể cả Phan Bội Châu

Gợi ý trả lời: Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Sau thời gian ở Nhật Bản, Phan Bội Châu đã đến đâu để tiếp tục hoạt động?

A. Trung Quốc

B. Triều Tiên

C. Việt Nam

D. Thái Lan

Gợi ý trả lời: Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 141..SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 7. Tại sao vào năm 1911, Phan Bội Châu từ Thái Lan lại quay trở lại hoạt động ở Trung Quốc?

A. Trung Quốc gắn với Việt Nam nên dễ dàng về nước hoạt động

B. Ảnh hưởng tư tưởng của các cuộc cải cách ở Trung Quốc

C. Cách mạng Tân Hợi (1911) bùng nổ, Chính phủ Dân quốc được thành lập

D. Do Trung Quốc không phải là thuộc địa của thực dân Pháp

Gợi ý trả lời: Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Năm 1912, Phan Bội Châu thành lập Việt Nam Quang phục hội ở Quảng Châu (Trung Quốc) nhằm mục đích gì?

A. Đánh đổ phong kiến, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam

B. Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

C. Đánh đổ phong kiến, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

D. Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam

Gợi ý trả lời: Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 9. Việt Nam Quang phục hội đã có những hoạt động gì để gây tiếng vang trong nước và thức tỉnh đồng bào?

A. Tổ chức tuyên truyền vận động đối với quần chúng cách mạng trong nước

B. Mở lớp huấn luyện đội ngũ cán bộ tại Quảng Châu

C. Cử người bí mật về nước trừ khử những tên thực dân đầu sỏ, kể cả Toàn quyền Anbe Xarô

D. Tiến hành bạo động vũ trang ở trong nước

Gợi ý trả lời: Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Kết quả hoạt động buổi đầu của Việt Nam Quang phục hội là

A. tuyên truyền vận động được quần chúng nhân dân ở trong nước

B. mở được nhiều lớp huấn luyện đội ngũ cán bộ tại Quảng Châu

C. khuấy động được dư luận trong và ngoài nước

D. kích động được tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Gợi ý trả lời: Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 11. Cuối năm 1913, cách mạng Việt Nam trải qua giai đoạn khó khăn là do

A. Thực dân Pháp tăng cường khủng bố trước những hoạt động của Việt Nam Quang phục hội, Phan Bội Châu bị bắt

B. Hoạt động của Việt Nam Quang phục hội không đạt hiệu quả

C. Thực dân Pháp cấu kết với giới quân phiệt Trung Quốc trục xuất những thành viên của Việt Nam Quang phục hội

D. Việt Nam Quang phục hội không có đường lối, mục tiêu rõ ràng

Gợi ý trả lời: Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 12. Nội dung nào thể hiện chủ trương cứu nước của Phan Châu Trinh?

A. Tiến hành chống Pháp và phong kiến dựa vào tầng lớp nhân dân, giành độc lập dân tộc

B. Cải cách nâng cao dân trí, dân quyền, dựa vào Pháp đánh đổ ngôi vua và bọn phong kiến hủ bại, xem đó là điều kiện tiên quyết để giành độc lập

C. Dựa vào Nhật để đánh Pháp giành độc lập dân tộc

D. Tiến hành khởi nghĩa vũ trang, khôi phục độc lập cho nước Việt Nam

Gợi ý trả lời: Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 142 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 13. Phan Châu Trinh chủ trương cải cách đất nước vì

A. sớm tiếp thu những tư tưởng tiến bộ trên thế giới

B. phong trào Đông Du trước đó đã thất bại

C. xu hướng giải phóng dân tộc bằng khởi nghĩa vũ trang trước đó thất bại

D. tư tưởng cách mạng trên thế giới lúc bấy giờ xâm nhập mạnh vào Việt Nam

Gợi ý trả lời: Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 142 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14. Trong cuộc vận động Duy tân, Phan Châu Trinh và nhóm sĩ phu tiến bộ đã chú ý đến hoạt động nào trong lĩnh vực kinh tế?

A. Khuyến khích các thương nhân đầu tư sản xuất, buôn bán

B. Cổ động chấn hưng thực nghiệp, lập hội kinh doanh

C. Vận động nhân dân dùng hàng nội hóa, bài trừ hàng ngoại

D. Mở rộng buôn bán trong nước

Gợi ý trả lời: Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 142 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15. Trong lĩnh vực nông nghiệp của cuộc vận động Duy tân (1906 – 1908), Phan Châu Trinh chú ý đến hoạt động nào?

A. Vận động chia lại ruộng đất cho nông dân

B. Vận dụng phương pháp sản xuất mới

C. Cải tạo các công trình thủy lợi, cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp

D. Phát triển nghề làm vườn, thành lập nông hội chuyên việc san đồi trồng quế, hồ tiêu,…

Gợi ý trả lời: Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 Trang 142 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 16. Trong giáo dục, cuộc vận động Duy tân (1906 – 1908) đã chú trọng

A. thay đổi nội dung học tập, chú ý đến các lĩnh vực khoa học – kĩ thuật

B. tiến hành cải cách giáo dục, dạy nhiều nội dung lịch sử, văn học

C. mở trường học theo lối mới, dạy chữ Quốc ngữ, dạy các môn học mới

D. sử dụng chữ Nôm và chữ Quốc ngữ thay cho chữ Hán trước đó

Gợi ý trả lời: Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 142 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 17. Một hoạt động độc đáo trong lĩnh vực đời sống của cuộc vận động Duy tân (1906 – 1908) là

A. tiến hành cuộc vận động cải cách trang phục và lối sống như cắt tóc ngắn, mặc áo ngắn, lên án những hủ tục phong kiến

B. tiến hành cải cách về văn hóa, đưa tư tưởng văn hóa tiến bộ vào đời sống nhân dân

C. xây dựng nền văn hóa truyền thống dân tộc

D. khôi phục những tinh hoa văn hóa bị mai một.

Gợi ý trả lời: Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 142 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 18. Cuộc vận động Duy tân (1906 – 1908) đã dẫn tới sự xuất hiện của phong trào nào dưới đây?

A. Phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng nhân dân

B. Phong trào đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang

C. Phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908)

D. Phong trào Đông Kinh nghĩa thục (1907)

Gợi ý trả lời: Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 142 SGK Lịch sử 11 cơ bản

……………

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm Trắc nghiệm Sử 11 bài 23

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!