Lớp 11

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13 (Có đáp án)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13 là tài liệu vô cùng hữu ích mà THPT Nguyễn Đình Chiểu muốn giới thiệu đến các bạn lớp 11 tham khảo. Tài liệu tổng hợp 78 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo về bài Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa.

Trắc nghiệm Công dân 11 Bài 13 giúp các em học sinh lớp 11 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi kiến thức để đạt kết quả cao trong bài thi học kì sắp tới. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13 (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13

Câu 1. Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo ở nước ta là

A. Đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện

B. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài

C. Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

D. Giữ gìn, phát triển và truyền bá văn minh nhân loại

Câu 2. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục nhằm

A. Đảm bảo quyền học tập suốt đời của công dân

B. Tạo mọi điều kiện để người nghèo có cơ hội được học tập

C. Tạo môi trường cho công dân nâng cao nhận thức

D. Đáp ứng nhu cầu học tập của công dân

Câu 3. Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách giáo dục và đào tạo ở nước ta là

A. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài

B. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo

C. Nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ văn hóa

D. Nâng cao hiệu quả của hoạt động khoa học và công nghệ

Câu 4. Nhà nước huy động mọi nguồn lực để phát triển giáo dục và đào tạo là thực hiện nội dung của phương hướng?

A. Mở rộng quy mô giáo dục

B. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục

C. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục

D. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục

Câu 5. Nhà nước tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế về giáo dục là nhằm

A. Tiếp cận chuẩn mực giáo dục tiên tiến của thế giới

B. Mở rộng quy mô giáo dục

C. Đa dạng hóa các hình thức giáo dục

D. Mở rộng quan hệ giao lưu quốc tế

Câu 6. Nội dung nào dưới đây thuộc phương hướng của chính sách giáo dục và đào tạo nước ta?

A. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế

B. Củng cố và tăng cường quan hệ với các nước

C. Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ

D. Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo

Câu 7. Phát triển giáo dục là sự nghiệp của

A. Nhà nước và của toàn dân

B. Đảng và Nhà nước

C. Bộ Giáo dục và Đào tạo

D. Nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo

Câu 8. Nhà nước có chính sách đúng đắn trong việc phát triển, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nhân tài là nhằm

A. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo

B. Ưu tiên đầu tiên cho giáo dục

C. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục

D. Mở rộng quy mô giáo dục

Câu 9. Muốn nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, chúng ta phải

A. Thực hiện giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học

B. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục

C. Tăng cường hợp tác quốc tế và giáo dục

D. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục

Câu 10. Đa dạng hóa các loại hình trường lớp và các hình thức giáo dục là nội dung cơ bản của phương hướng nào dưới đây?

A. Mở rộng quy mô giáo dục

B. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục

C. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục

D. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục

Câu 11. Đảng và Nhà nước ta coi giáo dục và đào tạo là A. Yếu tố quyết định để phát triển đất nước

B. Nhân tố quan trọng trong chính sách của Nhà nước

C. Chính sách xã hội cơ bản

D. Quốc sách hàng đầu

Câu 12. Thực hiện tốt phương hướng cơ bản của chính sách giáo dục và đào tạo sẽ góp phần vào việc

A. Thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước

B. Thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

C. Đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân

D. Đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của đất nước

Câu 13. Phương hướng nào dưới đây của chính sách giáo dục và đào tạo mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của sự nghiệp giáo dục nước ta?

A. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo

B. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục

C. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục

D. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục

Câu 14. Để người học tiếp cận với các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, chính sách giáo dục và đào tạo nước ta đề ra phương hướng nào dưới đây?

A. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục

B. Mở rộng quy mô giáo dục

C. Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo

D. Đổi mới nội dung và phương hướng dạy học

Câu 15. Sau ngày khai giảng, trẻ em miền núi, vùng sâu, vùng xa nô nức đến trường. Thông tin này nói đến nội dung nào trong phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo dưới đây?

A.Thực hiện công bằng trong giáo dục – đào tạo

B. Mở rộng quy mô, hình thức dạy và học

C. Hợp tác quốc tế trong giáo dục – đào tạo

D. Xã hội hóa giáo dục – đào tạo

Câu 16. Do lực học trung bình nên H muốn học nghề sau khi thi THPT quốc gia. Theo em, việc làm này của H là

A. phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp.

B. không phù hợp vì cần học đại học để nâng cao trình độ.

C. không phù hợp vì muốn xin được việc làm phải có trình độ đại học.

D. phù hợp vì có học đại học ở những trường tốp dưới thì ra trường cũng thất nghiệp.

Câu 17. Gia đình bạn A thuộc hộ nghèo, do vậy bạn A đi học được Nhà nước miễn đóng học phí. Điều này thể hiện phương hướng nào trong các phương hướng cơ bản dưới đây của chính sách giáo dục và đào tạo?

A. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.

B. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục.

C. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.

D. Mở rộng quy mô giáo dục và đào tạo.

Câu 18. Hiện nay có nhiều cá nhân, tập thể mua quần áo, đồ dùng học tập, thực phẩm mang tặng trẻ em nghèo miền núi. Việc làm trên thể hiện phương hướng cơ bản nào trong phát triển giáo dục và đào tạo?

A. Mở rộng quy mô giáo dục.

B. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.

C. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục.

D. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục.

Câu 19. Điều 96 Luật Giáo dục 2019 (có hiệu lực từ 01/7/2020) quy định về ngân sách nhà nước đầu tư cho giáo dục, cụ thể như sau: Nhà nước ưu tiên hàng đầu cho việc bố trí ngân sách giáo dục, bảo đảm ngân sách nhà nước chi cho giáo dục, đào tạo tối thiểu là 20% tổng chi ngân sách nhà nước. Quy định này thể hiện phương hướng cơ bản nào dưới đây trong phát triển giáo dục và đào tạo?

A. Mở rộng quy mô giáo dục.

B. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.

C. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục.

D. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục.

Câu 20. Với mong muốn tích lũy được những kiến thức thực tiễn, nâng cao trình độ ngoại ngữ và nắm bắt được cơ hội việc làm tốt nhất cho tương lai của mình. Tốt nghiệp THPT, Nam không thi đại học mà đăng ký du học Nhật Bản theo chương trình vừa học vừa làm. Nam thực hiện được ước mơ đó là nhờ vào phương hướng cơ bản nào sau đây trong phát triển giáo dục và đào tạo của nước ta?

A. Mở rộng quy mô giáo dục.

B. Nâng cao chất lượng, hiệu quả GD và ĐT.

C. Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục.

D. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục.

Câu 21. Hiện nay, học sinh là con em của các gia đình chính sách, gia đình nghèo, gia đình thiểu số, và các học sinh khuyết tật đều được hưởng chính sách ưu tiên trong giáo dục và đào tạo. Ngoài việc được miễn học phí, các em còn được hưởng học bổng, cho vay vốn đi học. Quy định này thể hiện phương hướng cơ bản nào sau đây trong phát triển giáo dục và đào tạo?

A. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục.

B. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.

C. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục.

D. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.

Câu 22. Tại làng chài ven phá Tam Giang, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế có 5 lớp học đặc biệt được Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Quảng Điền tổ chức tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn dành cho 102 cư dân vạn đò trên địa bàn huyện có độ tuổi từ 40 đến 55. Thông tin trên thể hiện nhiệm vụ nào sau đây của giáo dục và đào tạo?

A. Nâng cao dân trí.

B. Đào tạo nhân lực.

C. Bồi dưỡng nhân tài.

D. Phát triển tiềm năng trí tuệ.

Câu 23. Tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế 2019 lần thứ 60 tại Anh từ 15 đến 22/7/2019, cả 6/6 học sinh đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi đều giành huy chương. Trong đó có 2 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc. Đoàn học sinh Việt Nam lọt vào TOP 10 đội mạnh nhất thế giới với vị trí thứ 7/110 quốc gia dự thi. Kết quả này thể hiện Việt Nam thực hiện thành công nhiệm vụ giáo dục và đào tạo nào trong các nhiệm vụ sau đây?

A. Đào tạo nhân lực.

B. Phát triển tiềm năng trí tuệ.

C. Bồi dưỡng nhân tài.

D. Nâng cao dân trí.

Câu 24. Theo bài viết của Hương Giang trên tạp chí Tài chính ra ngày 13/3/2019 cho biết: Chất lượng lao động Việt Nam trong những năm qua cũng đã từng bước được nâng lên; Lao động qua đào tạo đã phần nào đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động. Lực lượng lao động kỹ thuật của Việt Nam đã làm chủ được khoa học – công nghệ, đảm nhận được hầu hết các vị trí công việc phức tạp trong sản xuất kinh doanh mà trước đây phải thuê chuyên gia nước ngoài. Thành tựu trên thể hiện Giáo dục và đào tạo đã thực hiện thành công nhiệm vụ nào sau đây?

A. Đào tạo nhân lực.

B. Phát triển tiềm năng trí tuệ.

C. Bồi dưỡng nhân tài.

D. Nâng cao dân trí.

…………………….

Đáp án trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 40 A
Câu 2 B Câu 41 A
Câu 3 B Câu 42 B
Câu 4 B Câu 43 B
Câu 5 A Câu 44 B
Câu 6 D Câu 45 B
Câu 7 A Câu 46 B
Câu 8 A Câu 47 C
Câu 9 A Câu 48 B
Câu 10 C Câu 49 B
Câu 11 D Câu 50 C
Câu 12 A Câu 51 C
Câu 13 C Câu 52 D
Câu 14 A Câu 53 C
Câu 15 A Câu 54 D
Câu 16 A Câu 55 A
Câu 17 B Câu 56 B
Câu 18 C Câu 57 C
Câu 19 D Câu 58 C
Câu 20 C Câu 59 A
Câu 21 D Câu 60 D
Câu 22 A Câu 61 C
Câu 23 B Câu 62 D
Câu 24 A Câu 63 B
Câu 25 A Câu 64 B
Câu 26 A Câu 65 C
Câu 27 D Câu 66 A
Câu 28 C Câu 67 D
Câu 29 D Câu 68 D
Câu 30 C Câu 69 C
Câu 31 B Câu 70 B
Câu 32 C Câu 71 C
Câu 33 A Câu 72 B
Câu 34 B Câu 73 A
Câu 35 C Câu 74 A
Câu 36 D Câu 75 D
Câu 37 B Câu 76 D
Câu 38 B Câu 77 C
Câu 39 A Câu 78 D

……………

Mời các bạn tải File về để xem thêm nội dung chi tiết câu hỏi

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!