Lớp 9

Tiếng Anh 9 Unit 3: Project

Tiếng Anh 9 Unit 3 Project giúp các em học sinh biết cách viết bài thuyết trình kế hoạch với cả lớp và nhận những góp ý của các bạn để chuẩn bị bài học Project bài Teen stress and pressure trước khi đến lớp.

Project Unit 3 lớp 9 được biên soạn bám sát theo nội dung SGK Tiếng Anh 9 chương trình mới. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 9 tập 1. Vậy sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 9 Unit 3: Project

Tiếng Anh 9 Unit 3 Project

Teen support group

Work in groups. Prepare some ideas for a teen support group in your school:

– study skills group

– life skills group

– social skills group

– emotion control skills group

– career planning group

Choose one idea and think about how to set up the support group, focussing on the following

questions:

– What is the name of the support group.

– How is the group organised?

– How does it help teens?

Present your group’s ideas to the rest of class. Get their feedback.

Chọn 1 ý tưởng và nghĩ xem làm thế nào để thiết lập nên nhóm hỗ trợ, tập trung vào các câu hỏi sau.

– Tên nhóm hỗ trợ là gì?

– Nhóm được tổ chức như thế nào?

– Nó có giúp các bạn thanh thiếu niên không?

– Thuyết trình kế hoạch với cả lớp và nhân những góp ý của các bạn

Gợi ý thuyết trình:

Bài làm 1

Good morning teacher and friends.

Today, I am here to present about my team project about a teen support group in our school. My team want to build a teen support group to help students to improve their social skills.

We call this group “Blue bird team” since we want to connect students within our school. As we planned, the team will include about 8-10 people. Half of the team will be responsible for organizing events for students such as meetings, talkshow or teambuilding, … They will create a format and environment in which participants have repeated attendance in group sessions. The other half will help students to build bonds with group members for ongoing support and belonging. They will create activities or tasks that require teamwork of all members. We focus on facilitating a tangible experience for students about society and communication.

Thanks for listening!

Bài làm 2

Hello everyone.

Today, I am very happy to be here to present about my team project about a teen support group in our school. My team want to build the group to help students to improve their social skills.

As we have planned, the team will consist of about 10-15 people. Half of them will be responsible for organizing events such as meetings, workshop…

They will make a general plan including creating a format and preparing the most appropriate environment that can make students participate enthusiastically.

The rest will help students to build bonds with group members through support activities.

They will create activities requiring teamwork of all members. We will focus on facilitating a tangible experience for students about society and communication.

Thanks for listening!

Dịch nghĩa: 

Xin chào các bạn.

Hôm nay, tớ rất vui khi được đứng ở đây trình bày về dự án của nhóm tớ về nhóm hỗ trợ thanh thiếu niên tại trường ta. Nhóm tớ muốn xây dựng nhóm này để hỗ trợ các bạn học sinh cải thiện kĩ năng xã hội.

Theo như kế hoạch, nhóm chúng tớ sẽ bao gồm khoảng 10-15 người. Một nửa thành viên sẽ chịu trách nhiệm tổ chức các sự kiện như các buổi gặp mặt, hội thảo…

Họ sẽ lập 1 bản kế hoạch chung bao gồm xây dựng 1 khung chương trình và chuẩn bị môi trường phù hợp nhất để mà có thể khiến các bạn học sinh tham gia nhiệt tình.

Các thành viên còn lại sẽ giúp các bạn học sinh tạo dựng sự liên kết với các thành viên trong nhóm thông qua các hoạt động hỗ trợ.

Họ sẽ tạo ra các hoạt động yêu cầu tất cả các thành viên làm việc nhóm. Chúng tớ sẽ tập trung vào cung cấp cho các bạn học sinh trải nghiệm xác thực về xã hội và giao tiếp.

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe!

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!