Lớp 11

Tiếng Anh 11 Unit 6: Từ vựng

Từ vựng tiếng Anh lớp 11 Unit 6 tổng hợp toàn bộ từ mới Tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong bài Global Warming chương trình mới, qua đó giúp các em học sinh lớp 11 chuẩn bị bài học trước khi đến lớp.

Từ vựng Unit 6 lớp 11 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh 11 chương trình thí điểm bao gồm từ mới, phiên âm và nghĩa của từ. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, tăng vốn từ vựng cho bản thân để học tốt Tiếng Anh 11. Vậy sau đây là nội dung chi tiết từ vựng tiếng Anh 11 Unit 6, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 11 Unit 6: Từ vựng

Từ vựng Unit 6 tiếng Anh 11

Từ vựng Từ loại Nghĩa tiếng Việt
absorb V thấm, hút
atmosphere N khí quyển
awareness N sự nhận thức, hiểu biết
ban N/V cấm, lệnh cấm
capture V lưu lại, giam giữ lại
catastrophic ADJ thảm họa
clean-up N sự dọn dẹp, làm sạch, tổng vệ sinh
climate change N biến đổi khí hậu
diversity N sự đa dạng
ecological ADJ thuộc vể sinh thái
ecosystem N hệ sinh thái
emission N sự phát (sáng), tỏa (nhiệt), xả (khí)
greenhouse gas N chất khí gây hiệu ứng nhà kính
heat -related ADJ có liên quan tới nhiệt
infectious ADJ lây nhiễm, lan truyền
lawmaker N người làm luật, nhà lập pháp
oil spill N tràn dầu

Ngữ pháp tiếng Anh 11 Unit 6

Reported speech with gerund: (câu gián tiếp với danh động từ)

* Động từ tường thuật + V-ing…….

* Động từ tường thuật:deny, admit, suggest, regret………..

Ex: He said to me; “Let’s go home” -> He suggested going home

* Động từ tường thuật + giới từ + Ving…

* Động từ tường thuật: : dream of, object to, insist on, complain about, think of, look forward to………

Ex: “I’ll help you with your physics exercise,” Peter said to Susan.

→ Peter insisted on helping Susan with her physics exercise.

* Động từ tường thuật + giới từ + tân ngữ + Ving…

* Động từ tường thuật: thank sb for, accuse sb of, congratulate sb on, apologize sb for, warn sb against, prevent sb from, stop sb from…

Ex1: “It was nice of you to help me. Thank you very much,” Tom said to you.

→ Tom thanked me for helping him.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!