Lớp 11

Tiếng Anh 11 Unit 4: Từ vựng

Từ vựng tiếng Anh lớp 11 Unit 4 tổng hợp toàn bộ từ mới Tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong Unit 4 Caring for those in need chương trình mới, giúp các em học sinh lớp 11 chuẩn bị bài học trước khi đến lớp.

Từ vựng Unit 4 lớp 11 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh 11 chương trình thí điểm bao gồm từ mới, phiên âm và nghĩa của từ. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, tăng vốn từ vựng cho bản thân để học tốt Tiếng Anh 11. Vậy sau đây là nội dung chi tiết từ vựng tiếng Anh 11 Unit 4, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 11 Unit 4: Từ vựng

Từ vựng Unit 4 lớp 11 Caring for those in need

A

NOUN

VERB

ADJECTIVE

ADVERB

Advertisement: bài quảng cáo

Advertising: sự, ngành quảng cáo

Advertise: quảng cáo

Agreement: sự đồng ý

disagreement: sự bất đồng

Agree: đồng ý

Disagree: bất đồng

Agreeable: vui vẻ, dễ chịu

Disagreeable: khó chịu

Appearance: sự xuất hiện

disappearance: sự biến mất

Appear: xuất hiện

disappear: biến mất

Amusement: sự làm cho thích thú, buồn cười, trò tiêu khiển

Amuse: làm vui, làm thích thú

Amusing: buồn cười

Amusingly: một cách nực cười.

Achievement: thành tích, sự đạt được

Achieve: đạt được thành tích

Amazement: sự sửng sốt, kinh ngạc

Amaze: làm kinh ngạc sửng sốt

Amazing: hết sức ngạc nhiên

Amazed: bị ngạc nhiên

Amazingly: đáng kinh ngạc

B

NOUN

VERB

ADJECTIVE

ADVERB

Beauty: vẻ đẹp

Beautify: làm đẹp

Beautiful: xinh đẹp

Beautifully: xinh đẹp, hay

Breath: hơi thở

Breathe: thở, hít thở

C

NOUN

VERB

ADJECTIVE

ADVERB

– Correspondent: người viết thư, phóng viên

Correspondence: quan hệ thư từ

Correspond: trao đổi thư từ, tương ứng với

Corresponding: tương ứng với

Correspondingly: tương ứng

Convenience: sự tiện lợi

Convenient: tiện lợi

Inconvenient: bất tiện

Conveniently: tiện lợi

Inconveniently: bất tiện

Collection: sự sưu tầm, bộ sưu tập

Collector: người sưu tầm

Collect: sưu tầm, thu gom

Collective: tập thể, chung

Collectively: có tính tập thể

Culture: Văn hóa

Cultural: thuộc văn hóa

Culturally: về phương diện vănhóa

Consumer: người tiêu dùng

Consumption: sự tiêu thụ

Consume: tiêu thụ

Care: sự trông nom

Care: trông nom, nuôi nấng, chăm sóc

Careful: cẩn thận

Carefully: một cch1 cẩn thận

Celebration: hoạt động nhân dịp lễ kỹ niệm

Celebrate: ăn mừng lễ, kỹ niệm

Celebrated: nổi tiếng

Charity: việc từ thiện

Charitable: thuộc về việc từ thiện

Charitably: rộng lượng

Choice: sự lựa chọn

Choose: chọn lựa

Courage: sự can đảm

Encourage: khuyến khích

Courageous: can đảm

Courageously: can đảm

Cooperation: sự hợp tác

Cooperate: hợp tác

Coast: bờ biển

Coastal: thuộc bờ biển, thuộc miền ven biển

Communication: sự giao tiếp, sự lien lạc

Communicate: giao tiếp, liên lạc

Communicative: dễ truyền đi, lan truyền

Competition: sự cạnh tranh

Compete: cạnh tranh

Competitive: có tính cạnh tranh

Competitively: một cách cạnh tranh, đủ khả năng cạnh tranh

D

NOUN

VERB

ADJECTIVE

ADVERB

Dependence: sự phụ thuộc

Depend: phụ thuộc

Dependent: phụ thuộc

Division: sự phân chia

Divide: chia, phân chia

Difficulty: sự khó khăn

Difficult: khó khăn

Development: sự phát triển

Develop: phát triển

Developed: đã phát triển

Developing: đang phát triển

Deforestation: sự phá rừng

Forest: rừng

Deforest: phá rừng

Disappointment: sự thất vọng

Disappoint: làm ai thất vọng

Disappointed: bị thất vọng

Disappointing: gây thất vọng

Disappointment: sự thất vọng

Disappoint: làm ai thất vọng

Disappointed: bị thất vọng

Disappointing: gây thất vọng

Demonstration: sự chứng minh

Demonstrate: chứng minh

Demonstrative: chỉ định

Demonstratively: cởi mở, phóng khoáng

Design : bản phác họa, thiết kế

Designer: nhà thiết kế

Design: phác họa, thiết kế

Delegation: phái đoàn đại biểu

Delegate: người đại biểu,

Delegate: cử làm đại biểu, ủy quyền.

E

NOUN

VERB

ADJECTIVE

ADVERB

Effect: hiệu quả

Affect: có tác dụng với

Effective: có hiệu quả

Ineffective: không hiệu quả

Effectively: một cách có hiệu quả

ineffectively: một cách không hiệu quả

Enjoyment: niềm vui

Enjoy: yêu thích

Enjoyable: thú vị

Enjoyably; một cách thú vị

Entrance: lối vào

Entry: lối vào

Enter: đi vào

Examination: kỳ thi

Examiner: giám khảo

Examinee: thí sinh

Examine: khảo hạch, xem xét

Edition: lần xuất bản

Editor: người biên tập

Edit: biên tập

Expense: tiền chi tiêu, phí tổn

Spend: tiêu xài

Expensive: đắt tiền

Inexpensive: ít tốn kém, rẻ

Expensively: đắt tiền

Inexpensively: ít tốn kém, rẻ

Environment: môi trường

Environmentalist: người hoạt động cho môi trường

Environmental: thuộc về môi trường

Environmentally: về môi trường

Efficiency: sự hiệu quả

Inefficiency: sự thiếu hiệu quả

Efficient: hiệu quả

Inefficient: thiếu hiệu quả

Efficiently: một cách hiệu quả

Inefficiently: một cách thiếu hiệu quả

Electricity: điện năng

Electrify: điện khí hóa

Electric: chạy bằng điện

Electrical: thuộc về điện

Energy: năng lượng

Energize: cung cấp năng lượng

Energetic: nhiệt tình, năng nổ

Energetically: một cách nhiệt tình

Economy: sự tiết kiệm

Economics: kinh tế học

Economist: nhà kinh tế

Economic: về kinh tế

Economical: tiết kiệm

Economically: một cách kinh tế

Eruption: sự phun trào

Erupt: phun

Excitement: sự phấn khích

Excite: kích động, làm phấn khích

Excited: bị phấn khích

Exciting: gây phấn khích

Excitedly: bị kích động

Excitingly: gây kích động

Existence: sự tồn tại

Exist: tồn tại

Experience: kinh nghiệm

inexperience: sự thiếu kinh nghiệm

Experience: trải nghiệm

Experienced: giàu kinh nghiệm

inexperienced: thiếu kinh nghiệm

Experiencedly: đầy kinh nghiệm

Especial: đặc b iệt

Especially: đặc biệt là..

Exact: chính xác

Exactly; một cách chính xác

Employment: công việc.

Employer: chủ thuê nhân công

Employee: người làm công

Employ: thuê nhân công

F

NOUN

VERB

ADJECTIVE

ADVERB

– Friend: người bạn

– Friendliness: sự thân thiện, lòng mến khách

– Friendship: tình bạn

Friendly: thân thiện

Friendlily: một cách thân thiện

Fashion: thời trang

Fashionable: hợp thời trang

Unfashionable: lỗi thời

Fashionably: một cách hợp thời

Freedom: sự tự do

Free: trả tự do

Free: tự do

Freely: một cách tự do

G

NOUN

VERB

ADJECTIVE

ADVERB

Generosity: sự hào phóng, rộng lượng

Generous: hào phóng, rộng lượng

Generously: một cách hào phóng, rộng lượng

H

NOUN

VERB

ADJECTIVE

ADVERB

Hero: anh hùng

Heroic: can đảm, anh dũng.

Heroically: một cách anh dũng

Hunger: nạn đói, sự khát khao

Hunger for: khao khát

Hungry: đói, thèm khát

Hungrily: một cách thèm khát.

Harm: sự thiệt hại

Harm: làm hại

Harmful: có hại

Harmless: vô hại

Harmfully: có hại

Health: sức khỏe

Healthy: khỏe mạnh

Unhealthy: không khỏe mạnh

Healthful: có lợi cho sức khỏe

Healthily: một cách lành mạnh

Unhealthily: không không lành mạnh

Happiness: sự hạnh phúc

Happy: hạnh phúc

Happily: một cách hạn phúc.

I

NOUN

VERB

ADJECTIVE

ADVERB

Impression: ấn tượng

Iimpress: gây ấn tượng

Impressive:gây ấn tượng

Impressively: đầy ấn tượng

Industry: công nghiệp

Industrial: thuộc công nghiệp

Interest: sự quan tâm, điều thích thú

Interest: làm cho ai thích thú

Interesting: thú vị

– Interested: quan tâm, thích thú

Interestingly: một cách thích thú

– Instruction: sự giảng dạy

– Instructor: người dạy, huấn luyện viên

Instruct: dạy, truyền kiến thức cho

Instructive: để truyền kiến thức

Inspiration: nguồn cảm hứng

Inspire: gây cảm hứng

Improvement: Sự cải thiện

Improve: cải thiện, trao dồi

Information: thông tin

Inform: cung cấp thông tin

Informative: cung cấp nhiều tin tức

Invention: sự phát minh

Invent: phát minh

Identity: lai lịch, lý lịch

Identification: Sự nhận ra

Identify: nhận ra, xác minh

Unidentified: không nhận ra, không xác minh được.

Imagination: sự tưởng tượng

Imagine: tưởng tượng

Imaginary: do tưởng tượng

Invitation: lời mời

Invite: mời

J

NOUN

VERB

ADJECTIVE

ADVERB

Joy: niềm vui

Joyful: vui mừng

Joyfully: vui mừng

Jealousy: long ghen tị, đố kỵ, ghen tuông

Jealous: ghen tị, ghen tuông

L

NOUN

VERB

ADJECTIVE

ADVERB

Luxury: sự xa xỉ, hàng xa xỉ

Luxurious: xa xỉ, sang trọng

Luxuriously: một cách xa xỉ

M

NOUN

VERB

ADJECTIVE

ADVERB

Minority: thiểu số

Minor: thứ yếu, không quan trọng

Music: âm nhạc

Musician: nhạc sĩ

Musical: thuộc về âm nhạc

Management: sự quản lý, sự điều khiển

Manager: người quản lý, giám đốc

Manage: quản lý, xoay sở

N

NOUN

VERB

ADJECTIVE

ADVERB

Nature: thiên nhiên

Natural: tự nhiên

Naturally: tự nhiên

Nation: quốc gia

National: thuộc quốc gia, dân tộc

Nationwide: toàn quốc

international: quốc tế

Nationally: về quốc gia, dân tộc

Nationwide: toàn quốc

O

NOUN

VERB

ADJECTIVE

ADVERB

Office: lễ nghi

Official: chính thức

P

NOUN

VERB

ADJECTIVE

ADVERB

Peace: hòa bình

Peaceful: hòa bình, yên tĩnh

Prayer: lời cầu nguyện

Pray: cầu nguyện

Practice: sự luyện tập

Practice/ practise: luyện tập

Practical: thực dụng, thực tiễn

Practically: một cách thực dụng

Popularity: sự phổ biến

Popularize: phổ biến

Popular: phổ biến

unpopular: không phổ biến

Popularly: phổ biến

Pollution: sự ô nhiễm

Pollutant: chất gây ô nhiễm

Pollute: gây ô nhiễm

Polluted: bị ô nhiễm

Unpolluted: không bị ô nhiễm

Protection: sự bảo vệ

Protect: bảo vệ

Protective: bảo vệ

Protectively: bảo vệ

Preparation: sự chuẩn bị

Prepare: chuẩn bị

Prediction: lời tiên đoán

Predict: tiên đoán

Predictable: có thể đoán trước

Unpredictable: không thể đoán trước

Physics: môn vật lý

Physicist: nhà cật lý

Physical: thuộc về thể chất

Physically: về thể chất

Promise: lời hứa

Promise: hứa hẹn

Promising: đầy hứa hẹn, đầy triển vọng

Promisingly: một cách đầy triển vọng

Leasure: niềm vui thích, ý thích ý muốn

Please: làm vui long, hài lòng

Pleased with: hài lòng

Pleasing: dễ chịu

Q

NOUN

VERB

ADJECTIVE

ADVERB

Quality: chất lượng, tài năng, phẩm chất

Qualify: làm cho có đủ tiêu chuẩn, có đủ đk

Qualified: có đủ tiêu chuẩn, có đủ đk

Quantity: số lượng

Quantify: xác định số lượng

Quantitative: thuộc số lượng, định lượng

R

NOUN

VERB

ADJECTIVE

ADVERB

Reputation: sự nổi tiếng

Repute: cho là, đồn là

Reputable: có danh tiếng tốt

Reputably: có danh tiếng tốt

Reduction: sự giảm bớt

Reduce: giảm bớt

Reason: lý do

Reasonable: có lý, hợp lý

Unreasonable: phi lý, vô lý

S

NOUN

VERB

ADJECTIVE

ADVERB

Speciality (specialty): đặc sản

Specialize: chuyên về

Special: đặc biệt

Specially: đặc biệt

Especially: đặc biệt là, nhất là

Sun: mặt trời

Solar: thuộc về mặt trời

Shortage: sự thiếu hụt

Short: ngắn, thiếu

Satisfaction: sự hài lòng

Satisfy: làm hài lòng, thỏa mãn

Satisfied: được hài lòng

Satisfying: làm hài lòng

Solution: giải pháp

Solve: giải quyết

Safety: sự an toàn

Safe; an toàn

Safely: một cách an toàn

Strength: sức mạnh

Strengthen: trở nên mạnh hơn

Strong: mạnh mẽ

Strongly: một cách mạnh mẽ

Similarity: sự giống nhau

Similar: giống

Similarly: tương tự

Success: sự thành công

Succeed: thành công

Successful: thành công

Successfully

Shy: sự tránh né

Shyness: tính nhút nhát

Shy: nhút nhát, bẽn lẽn

Shyly: nhút nhát, bẽn lẽn

T

NOUN

VERB

ADJECTIVE

ADVERB

Truth: lòng chân thật, sự thật

Truthful: thật thà, chân thật

True: chân chính, thật, đúng đắn

Truthfully: thật thà, chân thật

Truly: đích thực, thực sự

Tide: thủy triều

Tidal: thuộc về thủy triều

Tradition: truyền thống

Traditional: thuộc về truyền thống

Traditionally: theo truyền thống

Tiredness: sự mệt mỏi

Tire: trở nên mệt mỏi

Tired: mệt mỏi

Tropics: vùng nhiệt đới

Tropical: thuộc về nhiệt đới

V

NOUN

VERB

ADJECTIVE

ADVERB

Variety: sự đa dạng

Vary: khác nhau, thay đổi

Various: khác nhau

Variously: một cách khác nhau

View: cảnh vật, cách nhìn

Viewer: người xem TV

View: xem, nhìn

Volcano: núi lửa

Volcanic: thuộc về núi lửa

W

NOUN

VERB

ADJECTIVE

ADVERB

Worry: sự lo lắng

Worry: lo lắng

Worried: lo lắng

Week: tuần

Weekly: hàng tuần

Weekly: hàng tuần

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!