Lớp 9

Soạn Sinh 9 Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (Tiếp theo)

Soạn Sinh 9 Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp (Tiếp theo) giúp các em học sinh lớp 9 nắm vững kiến thức về sinh học cơ thể, sinh học tế bào.

Giải Sinh 9 Bài 64 là tài liệu vô cùng hữu ích dành cho giáo viên và các em học sinh tham khảo, đối chiếu với lời giải hay, chính xác nhằm nâng cao kết quả học tập của các em. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Bạn đang xem: Soạn Sinh 9 Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (Tiếp theo)

Tổng kết chương trình toàn cấp (Tiếp theo)

III. Sinh học cơ thể

1. Cây có hoa

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.1.

Bảng 65.1. Chức năng của các cơ quan ở cây có hoa

Các cơ quan Chức năng
Rễ Hấp thụ nước và muối khoáng cho cây.
Thân Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và chất hữu cơ từ lá đến các bộ phận khác của cây.
Thu nhận ánh sáng để quang hợp, tạo chất hữu cơ cho cây; trao đổi khí với môi trường ngoài và thoát hơi nước.
Hoa Thực hiện thụ phấn, thụ tinh, kết hạt và tạo quả.
Quả Bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt.
Hạt Nảy mầm thành cây con duy trì và phát triển nòi giống.

2. Cơ thể người

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.2.

Bảng 65.2. Chức năng của các cơ quan và hệ cơ quan ở cơ thể người

Các cơ quan và hệ cơ quan

Chức năng

Vận động

Nâng đỡ và bảo vệ cơ thể giúp cơ thể cử động và di chuyển.

Tuần hoàn

Vận chuyển chất dinh dưỡng oxi vào tế bào và chuyển sản phẩm phân giải từ tế bào tới hệ bài tiết.

Hô hấp

Thực hiện trao đổi khí với môi trường ngoài cung cấp O2 cho các tế bào của cơ thể và loại CO2 do các tế bào thải ra khỏi cơ thể.

Tiêu hóa

Biến đổi thức ăn thành những chất dinh dưỡng mà cơ thể có thể hấp thụ được qua thành ruột và thải các chất thừa không thể hấp thụ được.

Bài tiết

Thải ra ngoài cơ thể các chất dư thừa, không cần thiết hay độc hại cho cơ thể.

Da

Cảm giác, bài tiết, điều hòa thân nhiệt và bảo vệ cơ thể

Thần kinh và giác quan

Điều khiển, điều hòa và phối hợp hoạt động của các cơ quan, bảo đảm cho cơ thể là một khối thống nhất toàn vẹn.

Tuyến nội tiết

Điều hòa các quá trình sinh lí của cơ thể đặc biệt là các quá trình trao đổi chất, chuyển hóa vật chất và năng lượng đảm bảo tính ổn định của môi trường bên trong của cơ thể.

Sinh sản

Sinh con, duy trì và phát triển nòi giống

IV. Sinh học tế bào

1. Cấu trúc tế bào

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.3.

Bảng 65.3. Chức năng của các bộ phận ở tế bào

Các bộ phận Chức năng
Thành tế bào Bảo vệ tế bào.
Màng tế bào Giúp tế bào thực hiện trao đổi chất.
Chất tế bào Thực hiện các hoạt động sống của tế bào.
Ti thể Tham gia hoạt động hô hấp giải phóng năng lượng.
Lục lạp Tổng hợp chất hữu cơ.
Ribôxôm Nơi tổng hợp protein.
Không bào Chứa dịch tế bào.
Nhân Chứa vật chất di truyền, điều khiển mọi hoạt động sống củ

2. Hoạt động sống của tế bào

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.4.

Bảng 65.4. Các hoạt động sống của tế bào

Các quá trình Vai trò
Quang hợp Tổng hợp chất hữu cơ và tích lũy năng lượng.
Hô hấp Phân giải chất hữu cơ và giải phóng năng lượng.
Tổng hợp prôtêin Tạo protein cung cấp cho tế bào.

3. Phân bào

Hãy điền nội vào bảng 65.5 về những điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân.

Bảng 65.5. Những điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân

Các kì

Nguyên phân

Giảm phân

Kì giữa

Các NST tập trung thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo.

Kì giữa I các NST tập trung thành 2 hàng trên mặt phẳng

xích đạo.

Kì sau

Kì sau, crômatit trong từng cặp NST tương đồng kép tách thành 2 NST đơn phân li về hai cực tế bào.

Kì sau I các NST kép trong từng cặp NST tương đồng phân li về hai cực của tế bào

Kì cuối

Kì cuối: Hình thành 2 tế bào con giống nhau và giống hệt mẹ (2n NST).

– Kì cuối I: Hình thành hai tế bào con có bộ NST đơn bội kép khác nhau về nguồn gốc.

– Kì cuối II tạo ra 4 tế bào con chứa bộ NST n.

Kết thúc

Hình thành nên hai tế bào con giống nhau và giống tế bào mẹ ban đầu mang bộ NST lưỡng bội (2n)

Hình thành nên nhiều loại giao tử khác nhau mang bộ NST đơn bội (n)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!