Lớp 11

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 11 năm 2021 – 2022

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 11 năm 2021 – 2022 bao gồm ma trận kiểm tra các môn: Ngữ văn, Hóa học, Sinh học, Lịch sử. Qua đó giúp thầy cô nhanh chóng xây dựng được bản đồ mô tả chi tiết các nội dung, các chuẩn cần đánh giá để biên soạn đề kiểm tra, đề thi.

Ma trận đề thi cuối kì 2 lớp 11 rất chi tiết, cụ thể bao gồm nội dung đề kiểm tra đó ra ở bài học nào, ở chương nào, ra ở cấp độ nào, mỗi cấp độ có bao nhiêu câu hỏi, mỗi câu bao nhiêu điểm, tổng số điểm của mỗi cấp độ là bao nhiêu. Vậy sau đây là toàn bộ ma trận đề kiểm tra kì 2 lớp 11, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Ma trận đề thi học kì 2 lớp 11 năm 2021 – 2022

Ma trận đề thi học kì 2 môn Văn 11

Mức độ
Chủ đề
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng
Thấp Cao

ĐỌC HIỂU

Văn bản

Văn học

– Xác định tác giả tác phẩm, phương thức biểu đạt. Liên tưởng hiện tượng trong đời sống

Chỉ ra các biện pháp tu từ, hiệu quả sử dụng.

Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của bản thân về một vấn đề cụ thể.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

2

1.0

10 %

1

1.0

10%

1

1.0

10%

4

3.0

30%

LÀM VĂN

Nghị luận văn học

Nhận biết về tác giả Huy Cận, Hàn Mặc Tử với hai tác phẩm

Nhận biết được nội dung tư tưởng của hai đoạn thơ

Lí giải được vấn đề liên quan

Kết hợp kiến thức đọc hiểu Thơ mới với kỹ năng tạo lập văn bản để viết bài nghị luận cảm nhận về hai đoạn thơ

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1

7.0

70%

1

7.0

70%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ

2

1.0

10%

1

1.0

10%

1

1.0

10%

1

7.0

70%

5

10.0

100%

Ma trận đề thi học kì 2 môn Hóa học

Nội dung kiến thức Mức độ nhận biết Cộng
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng ở mức cao hơn
TN TL TN TL TN TL TN TL

1. Hiđro cacbon no

Định nghĩa Hiđro cacbon no, đặc điểm cấu tạo phân tử và danh pháp.

Viết công thức các chất đồng phân.

Xác định công thức phân tử hiđrocacbon no.

Số câu hỏi

1

1

1

3

Số điểm

1/3đ

(3,33%)

1/3đ

(3,33%)

1/3đ

(3,33%)

10%

2. Hiđro cacbon không no

Biết công thức tổng quát dãy đồng đẳng của hiđro cacbon không no, biết tính chất hoá học của hiđro cacbon không no

Danh pháp

Hoàn thành dãy chuyển hóa .

Phản ứng đặc trưng của hiđro cacbon không no

Số câu hỏi

2

1

1

1

5

Số điểm

2/3 đ

6,67%

1/3đ

3,33%

1/3đ

3,33%

1/3đ

3,33%

1,67

16,7%

3. Hiđrocacbon thơm

Công thức cấu tạo của toluen.

Tính chất vật lí và tính chất hoá học của stiren

Tính khối lượng chất trong phản ứng

Số câu hỏi

1

1

1

3

Số điểm

1/3 đ

3,33%

1/3 đ

3,33%

1/3 đ

3,33%

1

10%

4. ancol – phenol

Biết tính chất hóa học của ancol

Tính chất vật lý và tính chất hóa học của phenol

Số câu hỏi

1

1

2

Số điểm

1/3

(3,33%)

1/3 đ

3,33%

0,67đ

6,67%

5. Anđehit

– axit cacboxylic

Viết đồng phân axit

Tính thành phần phần trăm về khối lượng và thể tích của các chất trong phản ứng .

Xác định công thức phân tử của anđehit

Số câu hỏi

1

1

1

3

Số điểm

1/3đ

(3,33%)

2

1/3đ

3,33%

2,67đ

26,7%

6. câu hỏi tổng hợp

Biết tính chất hóa học của ancol, phenol, axitcacboxylic.

Nhận biết các chất

Số câu hỏi

1

1

2

Số điểm

1

2

3

30%

Tổng số câu

Tổng số điểm

6

2

20%

1

1

10%

4

4/3

13,33 %

1

2

20%

3

1

10%

1

2

20%

2

2/3

6,67%

18

10,0

100%

Ma trận đề thi học kì 2 Sinh học 10

Chủ đề

Nhận Biết 40%

Thông hiểu 20%

Vận dụng thấp 30%

Vận dụng cao 10%

Cảm ứng ở động vật

Trắc nghiệm – C1

0,25 điểm

Trắc nghiệm – C2

0,25 điểm

Trắc nghiệm – C3

0,25 điểm

Tập tính ở động vật

Tự luận – C1. Ý 2.

(Lấy ví dụ minh họa 2 loại tập tính)

1,0 điểm

Tự luận – C1. Ý 1.

(Phân biệt 2 loại tập tính ở động vật)

2,0 điểm

Sinh trưởng ở thực vật

Trắc nghiệm – C4

0,25 điểm

Trắc nghiệm – C5

0,25 điểm

Hoocmôn thực vật

Trắc nghiệm – C6

0,25 điểm

Trắc nghiệm – C7

0,25 điểm

Trắc nghiệm – C8

0,25 điểm

ST-PT ở động vật

Trắc nghiệm – C9

0,25 điểm

Trắc nghiệm – C10

0,25 điểm

Các nhân tố ảnh hưởng ST-PT ở động vật

Tự luận – C2

(Trình bày đặc điểm hoocmôn ở động vật không xương sống)

2,0 điểm

Trắc nghiệm – C11

0,25 điểm

Trắc nghiệm – C12

0,25 điểm

Sinh sản ở thực vật

Tự luận – C3. Ý 1.

(Thụ phấn ở thực vật)

(0,5 điểm)

Tự luận – C3. Ý 2.

(Phân loại hình thức thụ phấn)

1,5 điểm

Tổng

4,0 điểm

2,0 điểm

3,0 điểm

1,0 điểm

Ma trận đề thi học kì 2 Lịch sử 10

TÊN CHỦ ĐỀ NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG CỘNG
TN TL TN TL TN TL

Nhân dân Việt Nam chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến trước năm 1873)

C1; 3; 4; 11

C5

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Số câu :4

Số điểm :1.0

Số câu:1

Số điểm:

0.25

Số câu :5

1.25 điểm

=12,5%

Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX

C7

Các giai đoạn phát triển của cuộc khởi nghĩa Hương Khê

C6; 9

Tại sao nói khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của phong trào Cần Vương

So sánh

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Số câu:1

Số điểm:

0.25

Số câu:3/4

Số điểm 3.0

Số câu:

Số điểm: 0.5

Số câu: 1/4

Số điểm:1

Số câu:

Số điểm:

Số câu: 1/2

Số điểm:

1.5

Số câu :4; 1/2

6,25 điểm

= 62.5%

Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

C8; 12

C2

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Số câu:2

Số điểm:0.5

Số câu:

Số điểm:

Số câu 1

Số điểm:

0.25

Số câu: Số điểm

Số câu:

Số điểm:

Số câu:

Số điểm:

Số câu :3

0,75 điểm

= 7,5%

Phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam trong từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)

C10

So sánh

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Số câu: 1

Số điểm:0.25

Số câu:

Số điểm

Số câu:

Số điểm:

Số câu: Số điểm

Số câu:

Số điểm:

Số câu:1/2

Số điểm:

1.5

Số câu :1;1/2

điểm 1.75

= 17,5%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

Số câu:8+3/4

Số điểm: 5

50 %

Số câu:4+1/4

Số điểm: 2

20 %

Số câu:1

Số điểm: 3

30 %

Số câu :14

Số điểm :10

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!