Tổng hợp

Linh hồn của Quốc tế thứ nhất là ai? Linh hồn của Quốc tế thứ hai là ai?

Linh hồn của Quốc tế thứ nhất là ai, linh hồn của Quốc tế thứ hai là ai, Quốc tế thứ nhất có tên gọi là gì ra đời năm nào, Quốc tế thứ hai có tên gọi là gì ra đời năm nào.

Linh hồn của Quốc tế thứ nhất là ai?

Linh hồn của Quốc tế thứ nhất là Các Mác (Karl Marx) sinh ngày 5 tháng 5 năm 1818 ở thành phố Trier trên bờ sông Mozel, một nhánh của sông Rhein.

Bạn đang xem: Linh hồn của Quốc tế thứ nhất là ai? Linh hồn của Quốc tế thứ hai là ai?

Linh hồn của Quốc tế thứ hai là ai?

Linh hồn của Quốc tế thứ hai là Ăng-ghen (Friedrich Engels).

Ăng-ghen là nhà lý luận chính trị, là một triết gia và nhà khoa học người Đức thế kỷ 19, người cùng với Các Mác (Karl Marx) đã sáng lập và phát triển chủ nghĩa cộng sản và là lãnh tụ của phong trào công nhân thế giới và Quốc tế I.

Quốc tế thứ nhất có tên gọi là gì ra đời năm nào?

Quốc tế thứ nhất hay Đệ Nhất Quốc tế tên đầy đủ là Hội Liên hiệp Lao động Quốc tế, tiếng Anh: The International Workingmen’s Association (IWA, 1864–1876), là tổ chức tranh đấu đầu tiên của các nhóm xã hội quốc tế.

Quốc tế thứ nhất ra đời vào ngày 28 tháng 9 năm 1864, ở ở Luân Đôn.

Quốc tế thứ hai có tên gọi là gì ra đời năm nào?

Quốc tế thứ hai hay Đệ Nhị Quốc Tế là liên minh quốc tế, với sự kết hợp của các đảng xã hội chủ nghĩa và một số tổ chức công đoàn trên thế giới – chủ yếu là tại châu Âu.

Quốc tế thứ hai hay Đệ Nhị Quốc Tế được thành lập ngày 14 tháng 07 năm 1889 ở Paris và giải thể năm 1916, THPT Nguyễn Đình Chiểu chia sẻ.

 

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!