Lớp 9

Kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh 9 năm 2022 – 2023

Kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh 9 năm 2022 – 2023 do giáo viên thiết kế bao gồm phân phối chương trình các hoạt động của học sinh và phân phối thời gian kiểm tra, đánh giá định kỳ nhằm giúp học sinh chiếm lĩnh được kiến thức và đạt được các năng lực, phẩm chất cần thiết.

Thông qua mẫu Phân phối chương trình Tiếng Anh 9 năm 2022 giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện phân phối chương trình chi tiết, trình tổ chuyên môn phê duyệt. Bên cạnh đó quý thầy cô tham khảo thêm: kế hoạch dạy học môn GDCD 9, Ngữ văn 9. Vậy sau đây là Kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh 9 năm 2022, mời các bạn cùng tải tại đây.

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh 9 năm 2022 – 2023

Phân phối chương trình Tiếng Anh 9 năm 2022

Cả năm: 35 tuần, 105 tiết

Học kỳ I: 18 tuần x 3 tiết/ tuần = 54 tiết

Học kỳ II: 17 tuần x 3 tiết/ tuần = 51 tiết

HỌC KỲ I: (18 tuần x 3) = 54 tiết

Tuần

Tiết

Tên bài dạy

Ghi chú

Tuần 1

1

Revision + Introduction English 9+ Study Guidance

2

Unit 1. Local Environment– Getting started

3

Unit 1. Local Environment– A closer look 1

Tuần 2

4

Unit 1. Local Environment– A closer look 2

5

Unit 1. Local Environment– Communication

6

Unit 1. Local Environment– Skills 1

Tuần 3

7

Unit 1. Local Environment– Skills 2

8

Unit 1. Local Environment– Looking back and Project

9

Unit 2. City Life– Getting started

Tuần 4

10

Unit 2. City Life– A closer look 1

11

Unit 2. City Life– A closer look 2

12

Unit 2. City Life– Communication

Test 15’

Tuần 5

13

Unit 2. City Life– Skills 1

14

Unit 2. City Life– Skills 2

15

Unit 2. City Life – Looking back and Project

Tuần 6

16

Unit 3. Teen Stress and Pressure – Getting started

17

Unit 3. Teen Stress and Pressure – A closer look 1

18

Unit 3. Teen Stress and Pressure – A closer look 2

Tuần 7

19

Unit 3. Teen Stress and Pressure – Communication

20

Unit 3. Teen Stress and Pressure – Skills 1

21

Unit 3. Teen Stress and Pressure – Skills 2

Tuần 8

22

Unit 3. Teen Stress and Pressure – Looking back and Project

23

Review 1 (P1)

24

Review 1 (P2)

Tuần 9

25

Revision

26

The first mid – term test

27

Unit 4. Life in the past – Getting started

Tuần 10

28

Unit 4. Life in the past – A closer look 1

29

Unit 4. Life in the past – A closer look 2

30

Unit 4. Life in the past – Communication

Tuần 11

31

Unit 4. Life in the past – Skills 1

32

Unit 4. Life in the past – Skills 2

33

Written test correction

Test 15’

Tuần 12

34

Unit 4. Life in the past – Looking back and Project

35

Unit 5. Wonders of Viet Nam – Getting started

36

Unit 5. Wonders of Viet Nam – A closer look 1

Tuần 13

37

Unit 5. Wonders of Viet Nam – A closer look 2

38

Unit 5. Wonders of Viet Nam – Communication

39

Unit 5. Wonders of Viet Nam – Skills 1

Tuần 14

40

Unit 5. Wonders of Viet Nam – Skills 2

41

Unit 5. Wonders of Viet Nam – Looking back and Project

( may study themselves, make video)

42

Unit 6. Viet Nam: Then and Now – Getting started

Tuần 15

43

Unit 6. Viet Nam: Then and Now – A closer look 1

44

Revision(Reading-Listening-Writing)

45

Revision(Speaking- may study themselves, make video)

Tuần16

46

Unit 6. Viet Nam: Then and Now – A closer look 2

47

Unit 6. Viet Nam: Then and Now – Communication

48

Unit 6. Viet Nam: Then and Now – Skills 1

Tuần 17

49

Unit 6. Viet Nam: Then and Now – Skills 2

50

Unit 6. Viet Nam: Then and Now – Looking back and Project

51

Review 2 (P1)

Tuần 18

52

Review 2 (P2)

53

The first end-term Test (Oral test)

54

The first end-term Test (Listening-Reading-Writing)

HỌC KÌ II

Tiết

Tên bài

Ghi chú

55

56

57

58

59

60

Unit 7 Recipes and eating habits

Lesson 2: A closer look 1

Lesson 3: A closer look 2

Lesson 4: Communication

Lesson 5: Skills 1

Lesson 6: Skills 2

Lesson 7: Looking back; project

61

62

63

64

65

66

67

Unit 8 Tourism

Lesson 1: Getting started

Lesson 2: A closer look 1

Lesson 3: A closer look 2

Lesson 4: Communication

Lesson 5: Skills 1

Lesson 6: Skills 2

Lesson 7: Looking back; project

68

69

70

71

72

73

74

Unit 9 English in the world

Lesson 1: Getting started

Lesson 2: A closer look 1

Lesson 3: A closer look 2

Lesson 4: Communication

Lesson 5: Skills 1

Lesson 6: Skills 2

Lesson 7: Looking back; project

75

76

Review 3

Lesson 1: Language

Lesson 2: Skills

77

Bài kiểm tra số 3

78

79

80

81

82

Unit 10 Space travel

Lesson 1: Getting started

Lesson 2: A closer look 1

Lesson 3: A closer look 2

Lesson 4: Communication

Lesson 5: Skills 1

83

Trả và chữa bài kiểm tra số 3

84

85

Unit 10 Space travel

Lesson 6: Skills 2

Lesson 7: Looking back; project

86

87

88

89

90

91

92

Unit 11 Changing roles in society

Lesson 1: Getting started

Lesson 2: A closer look 1

Lesson 3: A closer look 2

Lesson 4: Communication

Lesson 5: Skills 1

Lesson 6: Skills 2

Lesson 7: Looking back; project

93

Bài kiểm tra số 4

94

95

96

97

98

Unit 12 My future career

Lesson 1: Getting started

Lesson 2: A closer look 1

Lesson 3: A closer look 2

Lesson 4: Communication

Lesson 5: Skills 1

99

Trả và chữabài kiểm tra số 4

100

101

Unit 12 My future career

Lesson 6: Skills 2

Lesson 7: Looking back; project

102

103

Review 4

Lesson 1: Language

Lesson 2: Skills

104

Kiểm tra học kì II

105

Trả và chữa bài kiểm tra học kì II

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!