Lớp 11

Kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh 11 năm 2022 – 2023

Kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh 11 năm 2022 – 2023 do giáo viên thiết kế bao gồm phân phối chương trình các hoạt động của học sinh và phân phối thời gian kiểm tra, đánh giá định kỳ nhằm giúp học sinh chiếm lĩnh được kiến thức và đạt được các năng lực, phẩm chất cần thiết.

Thông qua mẫu Phân phối chương trình Tiếng Anh 11 năm 2022 giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện phân phối chương trình chi tiết, trình tổ chuyên môn phê duyệt. Vậy sau đây là Kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh 11 năm 2022, mời các bạn cùng tải tại đây.

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh 11 năm 2022 – 2023

Phân phối chương trình Tiếng Anh 11 năm 2022 – 2023

Cả năm: 105 tiết (37 tuần)

Học kỳ 1: 54 tiết (19 tuần)

Học kỳ 2: 51 tiết (18 tuần)

HỌC KỲ I

Bài Tổng số tiết Tiết theo PPCT Nội dung
Orientation & Revision 1 1 Orientation & Revision

Unit 1: The generation Gap

8 2 Getting started
3 Language
4 Reading
5 Speaking
6 Listening
7 Writing
8 Communication & Culture
9 Looking back & Project

Unit 2: Relationships

8 10 Getting started
11 Language
12 Reading
13 Speaking
14 Listening
15 Writing
16 Communication & Culture
17 Looking back & Project
Review Unit: 1& 2 1 18 Review Unit: 1& 2
A period Test 1 2 19 A period Test 1
20 Correct The 1st Test

Unit 3: Becoming Independent

8 21 Getting started
22 Language
23 Reading
24 Speaking
25 Listening
26 Writing
27 Communication & Culture
28 Looking back & Project
Review Unit:1,2,& 3 2 29 Language
30 Skills

Unit 4:Caring for those in need

8 31 Getting started
32 Language
33 Reading
34 Speaking
35 Listening
36 Writing
37 Communication & Culture
38 Looking back & Project
A period Test 2 2 39 A period Test 2
40 Correct the 2nd Test

Unit 5:Being Part of ASEAN

8 41 Getting started
42 Language
43 Reading
44 Speaking
45 Listening
46 Writing
47 Communication & Culture
48 Looking back & Project
Review 2: Unit 4 & 5 2 49 Language
50 Skills
The first term Revision 2 51 Test yourself 1
52 Revision
The first Term Test 2 53 The first Term Test
54 Correct the first Term test

HỌC KỲ II

Bài Tổng số tiết Tiết theo PPCT Nội dung

Unit 6: Global Warming

8 55 Getting started
56 Language
57 Reading
58 Speaking
59 Listening
60 Writing
61 Communication & Culture
62 Looking back & Project

Unit 7: Further Education

8 63 Getting started
64 Language
65 Reading
66 Speaking
67 Listening
68 Writing
69 Communication & Culture
70 Looking back & Project
A period Test 3 2 71 A period Test 3
72 Correct The 3rd Test

Unit 8: Our world heritage sites

8 73 Getting started
74 Language
75 Reading
76 Speaking
77 Listening
78 Writing
79 Communication & Culture
80 Looking back & Project
Review 3: Unit 6,7,& 8 2 81 Language
82 Skills

Unit 9:Cities of the future

8 83 Getting started
84 Language
85 Reading
86 Speaking
87 Listening
88 Writing
89 Communication & Culture
90 Looking back & Project
A period Test 4 2 91 A period Test 4
92 Correct the 4th Test
Unit 10: Healthy Lifestyle and longevity 8 93 Getting started
94 Language
95 Reading
96 Speaking
97 Listening
98 Writing
99 Communication & Culture
100 Looking back & Project
Review 4: Unit 9& 10 2 101 Language
102 Skills
The second term Revision 1 103 Test yourself 1
The second Term Test 2 104 The second Term Test
105 Correct the second Term Test

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!