Lớp 9

Kế hoạch dạy học môn Ngữ văn 9 năm 2022 – 2023

Kế hoạch dạy học môn Ngữ văn 9 năm 2022 – 2023 do giáo viên thiết kế bao gồm phân phối chương trình các hoạt động của học sinh và phân phối thời gian kiểm tra, đánh giá định kỳ nhằm giúp học sinh chiếm lĩnh được kiến thức và đạt được các năng lực, phẩm chất cần thiết.

Thông qua mẫu Phân phối chương trình môn Văn 9 năm 2022 – 2023 giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện phân phối chương trình chi tiết, trình tổ chuyên môn phê duyệt. Vậy sau đây là Kế hoạch dạy học môn Ngữ văn 9, mời các bạn cùng tải tại đây.

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Ngữ văn 9 năm 2022 – 2023

Phân phối chương trình môn Ngữ văn 9 năm 2022 – 2023

Cả năm: 175 tiết

Học kì I : 18 tuần x 5 tiết = 90 tiết (+ 1 tuần dự phòng)

Học kì II : 17 tuần x 5 tiết = 85 tiết (+ 1 tuần dự phòng)

HỌC KÌ I

Tuần

Bài

Tiết

Nội dung

1

1

1, 2

Phong cách Hồ Chí Minh.

3

Các phương châm hội thoại.

4

Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh.

5

Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh.

2

2

6, 7

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình.

8

Các phương châm hội thoại.

9

Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh.

10

Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh.

3

3

11, 12

Tuyên bố thế giới về…trẻ em.

13

Các phương châm hội thoại (tiếp theo).

14, 15

Viết bài Tập làm văn số 1.

4

3 , 4

16, 17

Chuyện người con gái Nam Xương.

18

Xưng hô trong hội thoại.

19

Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp.

20

Tự học có hướng dẫn: Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự.

5

4 , 5

21

Sự phát triển của từ vựng.

22

Hướng dẫn Đọc thêm: Chuyện cũ trong phủ Chúa Trịnh.

23, 24

Hoàng Lê Nhất Thống Chí (hồi 14).

25

Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo).

6

5, 6

26

Truyện Kiều của Nguyễn Du.

27

Chị em Thúy Kiều.

28

Cảnh ngày xuân.

29

Thuật ngữ.

30

Trả bài Tập làm văn số 1.

7

6, 7, 8

31

Miêu tả trong văn tự sự.

32

Trau dồi vốn từ.

33, 34

Viết bài Tập làm văn số 2.

35

Kiều ở lầu Ngưng Bích.

8

8

Bài 1

36

Kiều ở lầu Ngưng Bích (tt)

37, 38

Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga.

39

Miêu tả nội tâm trong văn tự sự.

40

Chương trình địa phương phần văn: Khói trắng

9

8, 9, 10

41

Tổng kết về từ vựng (từ đơn, từ phức…từ nhiều nghĩa).

42

Tổng kết về từ vựng (từ đồng âm, trường từ vựng).

43

Trả bài Tập làm văn số 2.

44

Kiểm tra truyện trung đại.

45

Đồng chí.

10

10, 11

46

Đồng chí.

47, 48

Bài thơ về tiểu đội xe không kính.

49

Tổng kết về từ vựng (sự phát triển của từ vựng…trau dồi vốn từ).

50

Nghị luận trong văn bản tự sự.

11

11, 12

51, 52

Đoàn thuyền đánh cá.

53

Tổng kết về từ vựng (từ tượng hình, từ tượng thanh, một số phép tu từ từ vựng).

54

Tập làm thơ tám chữ.

55

Trả bài kiểm tra Văn.

12

12

56

Bếp lửa.

57

Hướng dẫn đọc thêm: khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ.

58

Ánh trăng.

59

Tổng kết từ vựng (luyện tập tổng hợp).

60

Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận.

13

13

61, 62

Làng.

63

Chương trình địa phương phần Tiếng Việt (theo SGK)

64

Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự.

65

Luyện nói: tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm.

14

14

66, 67

Lặng lẽ Sa Pa.

68

Tự học có hướng dẫn: Người kể chuyện trong văn tự sự.

69, 70

Viết bài Tập làm văn số 3.

15

15, 16

71, 72

Chiếc lược ngà.

73

Ôn tập Tiếng Việt (các phương châm hội thoại …cách dẫn gián tiếp).

74

Kiểm tra Tiếng Việt.

75

Kiểm tra thơ và truyện hiện đại.

16

15, 16

76, 77, 78

Cố hương. (Phần chữ nhỏ không dạy)

79, 80

Ôn tập Tập làm văn.

17

16, 17

81

Trả bài Tập làm văn số 3.

82, 83

Trả bài kiểm tra Tiếng Việt, Văn.

84, 85

Hướng dẫn đọc thêm: Những đứa trẻ.

18

86, 87

Kiểm tra học kì I

88, 89

Tập làm thơ tám chữ (tiếp tiết 54).

90

Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối HK I.

19

Dự phòng

HỌC KÌ II

Tuần

Bài

Tiết

Nội dung

20

18

91, 92

Bàn về đọc sách.

93

Khởi ngữ.

94

Phép phân tích và tổng hợp

95

Luyện tập phân tích và tổng hợp.

21

19

96, 97,

98

Tiếng nói của văn nghệ.

Các thành phần biệt lập.

99

Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.

100

Cách làm bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.

22

19, 20

101

Hướng dẫn chuẩn bị cho chương trình địa phương phần tập làm văn (sẽ làm ở nhà) (theo SGK)

102

Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới.

103

Các thành phần biệt lập (tiếp).

104, 105

Viết bài Tập làm văn số 4.

23

20, 21, 22

106, 107

Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phong Ten.

108

Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.

109

Liên kết câu và liên kết đoạn văn.

110

Liên kết câu và liên kết đoạn văn (luyện tập).

24

22

111, 112

Hướng dẫn đọc thêm: Con cò.

113

Trả bài Tập làm văn số 4.

114, 115

Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.

25

23

116,

117

Mùa xuân nho nhỏ.

118,

119

Viếng lăng Bác.

120

Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).

26

23, 24

25

121

Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).

122

Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Viết bài Tập làm văn số 5 (ở nhà)

123

Sang thu.

124

Nói với con.

125

Nghĩa tường minh và hàm ý.

27

24, 25

126

Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

127

Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

128

Mây và sóng.

129

Ôn tập về thơ.

130

Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp).

28

26, 27

131

Kiểm tra Văn (phần thơ).

132

Trả bài Tập làm văn số 5 viết ở nhà.

133, 134

Tổng kết phần văn bản nhật dụng.

135

Luyện nói: nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

29

26, 27

136, 137

Viết bài Tập làm văn số 6.

138, 139

Hướng dẫn đọc thêm: Bến Quê.

140

Ôn tập tiếng việt lớp 9.

30

27, 28

141

Ôn tập tiếng việt lớp 9.

142

Chương trình địa phương phần Tiếng Việt (theo SGK)

143, 144

Những ngôi sao xa xôi.

145

Chương trình địa phương phần tập làm văn: Văn bản nghị luận

31

28, 29

146

Trả bài Tập làm văn số 6.

147

Biên bản

148

Ro Bin Xơn ngoài đảo hoang.

149, 150

Tổng kết về ngữ pháp.

32

29, 30, 31

151

Luyện tập viết biên bản.

152

Hợp đồng.

153, 154

Bố của Xi mông.

155

Ôn tập về truyện.

33

30, 31, 32

156

Tổng kết về ngữ pháp (tiếp).

157

Kiểm tra Văn (phần truyện).

158

Con chó Bấc.

159

Kiểm tra Tiếng Việt.

160

Luyện tập viết hợp đồng.

34

32

161, 162

Tổng kết văn học nước ngoài.

163, 164

Bắc Sơn.

165

Tổng kết tập làm văn.

35

33, 34

166

Tổng kết tập làm văn.

167, 168

Tổng kết văn học.

168, 170

Thư, điện.

36

171,

172

Kiểm tra tổng hợp cuối năm.

173, 174, 175

Trả bài kiểm tra Văn, Tiếng Việt, bài kiểm tra tổng hợp.

37

Dự phòng

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!