Lớp 11

Kế hoạch dạy học môn Hóa học 11 năm 2022 – 2023

Kế hoạch dạy học môn Hóa học 11 năm 2022 – 2023 do giáo viên thiết kế bao gồm phân phối chương trình các hoạt động của học sinh và phân phối thời gian kiểm tra, đánh giá định kỳ nhằm giúp học sinh chiếm lĩnh được kiến thức và đạt được các năng lực, phẩm chất cần thiết.

Thông qua mẫu Phân phối chương trình Hóa học 11 năm 2022 giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện phân phối chương trình chi tiết, trình tổ chuyên môn phê duyệt. Vậy sau đây là Kế hoạch dạy học môn Hóa học 11 năm 2022, mời các bạn cùng tải tại đây.

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Hóa học 11 năm 2022 – 2023

Phân phối chương trình Hóa học 11 năm 2022 – 2023

Cả năm: 35 tuần (70 tiết)

Học kì I: 18 tuần (36 tiết) (2 tiết/tuần)

Học kì II: 17 tuần (34 tiết) (2 tiết/tuần)

HỌC KÌ I

Tiết 1, 2

Ôn tập đầu năm

Chương 1: SỰ ĐIỆN LI (8 tiết)

Tiết 3

Sự điện li

Tiết 4

Axit- Bazơ – Muối

Tiết 5,6

Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ

Tiết 7, 8

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Tiết 9

Luyện tập: Axit-Bazơ-Muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Tiết 10

Kiểm tra 1 tiết

Chương 2: NHÓM NITƠ (11 tiết)

Tiết 11

Nitơ (Không dạy mục VI.2 : HS tự đọc thêm)

Tiết 12, 13

Amoniac và muối amoni (Không dạy hình 2.2; Mục III.2.a bổ sung pthh0 : 4NH3 + 5O2 4NO + 6H2O; Không dạy mục III.2.b)

Tiết 14, 15

Axit nitric và muối nitrat (Không dạy mục B.I.3; Không dạy Mục C, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm )

Tiết 16

Luyện tập: Tính chất của nitơ và hợp chất của nitơ

Tiết 17

Photpho (Mục II không dạy cấu trúc của 2 loại P và các hình 2.10 + 2.11)

Tiết 18

Axit photphoric và muối photphat (Không dạy mục IV.1, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm)

Tiết 19

Phân bón hóa học

Tiết 20

Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng (Không dạy phản ứng nhận biết muối nitrat, BT3: Bỏ PTHH (1) và (2))

Tiết 21

Kiểm tra 1 tiết

Chương 3: NHÓM CACBON (5 tiết)

Tiết 22

Cacbon (mục II.3 và mục VI: Không dạy GV hướng dẫn HS đọc thêm)

Tiết 23, 24

Hợp chất của cacbon

Tiết 25

Silic và hợp chất của silic

Tiết 26

Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng

Chương 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ (10 tiết)

Tiết 27

Mở đầu về hóa học hữu cơ

Tiết 28, 29

Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Tiết 30, 31

Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Tiết 32, 33

Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo (Bỏ BT7 + BT8)

Tiết 34, 35

Ôn tập học kì I

Tiết 36

Kiểm tra học kì I

HỌC KÌ II

Chương 5: HIĐROCACBON NO ( 4 tiết)

Tiết 37, 38

Ankan

Tiết 39, 40

Luyện tập: Ankan

Chương 6: HIĐROCACBON KHÔNG NO (8 tiết)

Tiết 41, 42

Anken

Tiết 43

Ankađien

Tiết 44

Luyện tập: Anken và ankađien

Tiết 45, 46

Ankin

Tiết 47

Luyện tập: Ankin

Tiết 48

Kiểm tra 1 tiết

Chương 7: HIĐROCACBON THƠM- NGUỒN HIĐROCACBON

THIÊN NHIÊN (6 tiết)

Tiết 50, 51, 52

Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác (Không dạy B.II)

Tiết 53

Luyện tập: Hiđrocacbon thơm

Tiết 54, 55

Hệ thống hóa về hiđrocacbon

CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL- PHENOL (6 tiết)

Tiết 56, 57

Ancol (mục V.1.b Không dạy, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm)

Tiết 58

Phenol (mục I.2 Không dạy, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm; mục II.4 không dạy)

Tiết 59, 60

Luyện tập: Ancol, phenol

Tiết 61

Kiểm tra 1 tiết

CHƯƠNG 9: ANĐEHIT-XETON-AXIT CACBOXYLIC (9 tiết)

Tiết 62, 63

Anđehit và xeton (Mục A.II.2 : Không dạy phản ứng oxi hóa anđehit bởi O2; Bỏ mục B; Bỏ BT 6.e; BT9)

Tiết 64, 65

Axit cacboxylic

Tiết 66, 67

Luyện tập: Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic (Mục I.1: Không dạy định nghĩa Xeton; Không dạy mục I.2.b; Bỏ phần BT1.g)

Tiết 68, 69

Ôn tập học kì II

Tiết 70

Kiểm tra học kì II

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!