Lớp 9

Kế hoạch dạy học môn Địa lí 9 năm 2022 – 2023

Kế hoạch dạy học môn Địa lí 9 năm 2022 – 2023 do giáo viên thiết kế bao gồm phân phối chương trình các hoạt động của học sinh và phân phối thời gian kiểm tra, đánh giá định kỳ nhằm giúp học sinh chiếm lĩnh được kiến thức và đạt được các năng lực, phẩm chất cần thiết.

Thông qua mẫu Phân phối chương trình môn Địa lý 9 năm 2022 – 2023 gồm 74 tiết, giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện phân phối chương trình chi tiết, trình tổ chuyên môn phê duyệt. Bên cạnh đó quý thầy cô tham khảo thêm kế hoạch dạy học môn Vật lí 9. Vậy sau đây là Kế hoạch dạy học môn Địa lí 9, mời các bạn cùng tải tại đây.

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Địa lí 9 năm 2022 – 2023

Cả năm: 53 tiết

Học kì I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết (+ 1 tuần dự phòng)

Học kì II: 17 tuần x 1 tiết/tuần = 17 tiết (+ 1 tuần dự phòng)

Phân phối chương trình Địa lý 9 kì 1

Tuần

Tiết

Nội dung bài dạy

Nội dung tích hợp Môi Trường

1

1

II/ Địa lí dân cư

Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

2

Bài 2: Dân số và gia tăng dân số

MỤC II – Gia tăng DS làm gia tăng tốc độ khai thác& sử dụng tài nguyên,ô nhiễm môi trường – BỘ PHẬN

2

3

Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

4

Bài 4: Lao động và việc làm, chất lượng cuộc sống

MỤC III – Nhà cửa chật chội, ô nhiễm môi trường – BỘ PHẬN

3

5

Bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và 1999

6

III/ Địa lí kinh tế

Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

Mục I: Nền kinh tế nước ta trước thời kỳ đổi mới GV không dạy.

MỤC II/2 – LIÊN HỆ

4

7

Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

MỤC I – BỘ PHẬN

8

Bài 8:Sự phát triển và phân bố nông nghiệp

MỤC I/2 – LIÊN HỆ

5

9

Bài 9: Sự phát triển và phân bố sản xuất lâm nghiệp và thuỷ sản

Câu hỏi 3: Phần câu hỏi và bài tập GV thay đổi câu hỏi thành vẽ biểu đồ hình cột.

MỤC I/1 – BỘ PHẬN

10

Bài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm

6

11

Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

MỤC I – BỘ PHẬN

12

Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp

Mục II: Các ngành công nghiệp trọng điểm; phần 3: Một số ngành công nghiệp nặng khác GV không dạy

Câu hỏi 3: phần câu hỏi và bài tập GV không yêu cầu HS trả lời

MỤC II – LIÊN HỆ

7

13

Bài 13: Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của ngành dịch vụ

14

Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

8

15

Bài 15: Thương mại và du lịch

16

Bài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ về thay đổi cơ cấu kinh tế

9

17

Ôn tập

18

Kiểm tra 1 tiết

10

19

IV/ Sự phân hoá lãnh thổ

Bài 17: Vùng trung du và miền núi Bắc bộ

MỤC 2 – BỘ PHẬN

20

Bài 18: Vùng trung du và miền núi Bắc bộ (tiếp theo)

11

21

Bài 19: Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với sự phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc bộ

22

Bài 20: Vùng đồng bằng sông Hồng

MỤC II,III – BỘ PHẬN

12

23

Bài 21: Vùng đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)

24

Bài 22: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người

13

25

Bài 23: Vùng Bắc Trung bộ

26

Bài 24: Vùng Bắc Trung bộ (tiếp theo)

MỤC IV/1 – BỘ PHẬN

14

27

Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung bộ

MỤC II – BỘ PHẬN

28

Bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung bộ (tiếp theo)

15

29

Bài 27: Thực hành: Kinh tế biển của Bắc Trung bộ và duyên hải Nam Trung bộ

30

Bài 28: Vùng Tây Nguyên

MỤC II – BỘ PHẬN

16

31

Bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)

32

Bài 30: Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và miền núi Bắc bộ với Tây Nguyên

17

33

Ôn tập học kì I

34

Ôn tập học kì I

18

35

Ôn tập học kì I

36

Kiểm tra học kì I

19

Dự phòng

Phân phối chương trình Địa lí 9 kì 2

Tuần

Tiết

Nội dung bài dạy

THMT

TKNL

KNS

20

37

Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ

21

38

Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

22

39

Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

x

23

40

Bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam bộ trên cơ sở bảng số liệu

24

41

Bài 35: Vùng đồng bằng sông Cửu Long

x

25

42

Bài 36: Vùng đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)

Mục IV/1-Bộ phận

26

43

Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình phát triển sản xuất của ngành thuỷ sản ở đồng bằng sông Cửu Long

27

44

Ôn tập

28

45

Kiểm tra 1 tiết

29

46

Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, đảo

Mục I- Toàn phần

II

x

30

47

Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, đảo (tiếp theo)

Mục III-Toàn phần

x

31

48

Bài 40: Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí

32

49

V/ Địa lí địa phương

Bài 41: Địa lí tỉnh thành phố (chương I và chương II).

33

50

Bài 42: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)

(chương III và mục I của chương IV)

34

51

Bài 43: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)

(chương IV)

35

52

Ôn tập

36

53

Kiểm tra học kì II

37

Dự phòng

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!