Lớp 11

Đoạn văn tiếng Anh về kế hoạch hành động làm công tác tình nguyện

Viết về kế hoạch hành động làm công tác tình nguyện bằng tiếng Anh là một chủ đề rất hay nằm trong chương trình tiếng Anh 11 Unit 4. 

Viết đoạn văn tiếng Anh về kế hoạch làm công tác tình nguyện gồm gợi ý viết và 2 đoạn văn mẫu có dịch. Thông qua tài liệu này giúp các bạn có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi vốn từ, rèn kỹ năng viết tiếng Anh đặc biệt biết cách lập một kế hoạch hoạt động. Đồng thời để giải nhanh bài tập 2 Tiếng Anh 11 Unit 4 Project. Bên cạnh đó các bạn tham khảo thêm đoạn văn tiếng Anh viết về công việc tình nguyện. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Bạn đang xem: Đoạn văn tiếng Anh về kế hoạch hành động làm công tác tình nguyện

Đề bài: Prepare an action plan for voluntary work in your neighbourhood. Present it to the class.

Gợi ý kế hoạch hành động làm công tác tình nguyện

Bản kế hoạch nên bao gồm:

1. Mục đích của kế hoạch

2. Danh sách các việc cần làm: các sự kiện, hoạt động, chương trình

3. Lịch trình thực hiện/tiến hành kế hoạch

4. Số lượng và loại hình cộng tác viên cần đến

5. Các nguồn khác cần đến (tiền và các đồ quyên tặng khác)

Viết về kế hoạch hành động làm công tác tình nguyện

Tiếng Anh 

Here is my plan to help Na, Lan, and Huong – three abandoned children in my neighborhood. They are seven years old but can’t go to school because there is not enough money. They know how to write their name, how to count from 1 to 100 and they are very eager to go to school. I am going to start a project of teaching Math on Mondays, Literature on Thursdays, and Art on Sundays for them. Therefore, I need 6 volunteers willingly to support these children. Besides, we raise a small fund and every donation is accepted including clothes, food, books,…

 Tiếng Việt 

Đây là kế hoạch của tôi để giúp Na, Lan và Hương – ba đứa trẻ bị bỏ rơi trong khu phố của tôi. Họ bảy tuổi nhưng không thể đến trường vì không có đủ tiền. Họ biết cách viết tên của họ, cách đếm từ 1 đến 100 và họ rất háo hức đến trường. Tôi sẽ bắt đầu một dự án giúp dạy Toán vào thứ Hai, Văn học vào thứ Năm và Nghệ thuật vào Chủ nhật cho họ. Do đó, tôi cần 6 tình nguyện viên sẵn sàng giúp đỡ những đứa trẻ này. Bên cạnh đó, chúng tôi gây một quỹ nhỏ, mọi đóng góp đều được chấp nhận bao gồm quần áo, thức ăn, sách vở,…

Kế hoạch hành động làm công tác tình nguyện bằng tiếng Anh

Tiếng Anh 

This Friday, my voluntary club and I will launch the voluntary movement with the message ‘Join hands to help poor and disabled people’. We will call people in my village for raising funds and collecting gifts to help poor and disabled people. Besides that, we also connect with other sponsors and benefactors to organise charity events. The programme will take place over 2 days (Friday and Saturday). A half of the money raised will be given to children with difficult conditions. The other half will be used to organise a Mid-Autumn festival for disabled children on Sunday. The children will make mooncakes, colorful star lanterns, and cute masks. We will organise the fair so that the children can sell their products. We hope that they will have a meaningful Mid-Autumn festival.

Tiếng Việt

Thứ Sáu này, tôi và câu lạc bộ tình nguyện của tôi sẽ phát động phong trào tình nguyện với thông điệp “Chung tay giúp đỡ người nghèo và người khuyết tật”. Chúng tôi sẽ kêu gọi những người trong làng để gây quỹ và thu thập quà tặng để giúp đỡ những người nghèo và người tàn tật. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng kết nối với các nhà tài trợ và các nhà hảo tâm khác để tổ chức các sự kiện từ thiện. Chương trình sẽ diễn ra trong 2 ngày (thứ Sáu và thứ Bảy). Một nửa số tiền quyên góp sẽ được trao cho trẻ em có điều kiện khó khăn. Một nửa còn lại sẽ được sử dụng để tổ chức lễ hội Trung thu cho trẻ em khuyết tật vào ngày Chủ nhật. Các em sẽ làm bánh trung thu, đèn ông sao đầy màu sắc, và mặt nạ dễ thương. Chúng tôi sẽ tổ chức hội chợ để các em có thể bán các sản phẩm của mình. Chúng tôi hy vọng rằng các em sẽ có một lễ hội Trung thu đầy ý nghĩa.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!