Lớp 9

Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Tin học – Đề 1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN

(Đề thi thử) – Đề 1

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
Môn thi: TIN HỌC

(Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề)

Bạn đang xem: Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Tin học – Đề 1

Bài 1: (7 điểm)

Số tự nhiên n được gọi là số chính phương nếu n thể hiện được ở dạng bình phương của một số tự nhiên khác.

Ví dụ:
1 là số chính phương vì 1=12
4 là số chính phương vì 4=22

a/ Nhập vào từ bàn phím số tự nhiên n (0<n<255) in ra n số chính phương đầu tiên bắt đầu từ số 1.

b/ nhập vào từ bàn phím số tự nhiên m, kiểm tra xem m có phải là số chính phương hay không. Nếu m là số chính phương thì thông báo ra màn hình m là số chính phương, ngược lại in ra màn hình số chính phương nhỏ nhất lớn hơn m.

Bài 2: (7điểm)

a/ Nhập vào từ bàn phím hai số nguyên dương có giá trị không vượt quá 65000, in ra màn hình ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của chúng.

b/ In ra màn hình tất cả các ước chung của hai số trên. (Không xét các trường hợp giá trị nhập vào không hợp lệ)

Bài 3: (7điểm)

Tính và in ra màn hình kết quả của các dãy số sau với số nguyên dương n nhập từ bàn phím, (0<n<13) nếu nhập n không đúng yêu cầu thì buộc phải nhập lại.

a/ S1=1/2+2/3+3/4+…+n/(n+1)

b/ S2=1+1/2!+1//3!+…+1/n! (n!=1.2.3. … .n) (Tổng S1, S2 lấy 3 số thập phân)

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!