Lớp 9

Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Ngữ văn – Đề 2

ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN, HỌC KÌ 1, LỚP 9

Đề số 2: (Thời gian làm bài: 90 phút)

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Ngữ văn – Đề 2

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

Mỗi câu trắc nghiệm: 0, 25 điểm. Câu 13 được 5 điểm; câu 14 được 2 điểm

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm, 12 câu, mỗi câu 0,25 điểm)

Khoanh tròn vào chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng.

1. Câu “Khi giao tiếp cần nói đúng vào đề tài giao tiếp, tránh nói lạc đề ” là định nghĩa cho phương châm hội thoại nào dưới đây?
A. Phương châm về chất
B. Phương châm về lượng
C. Phương châm quan hệ
D. Phương châm lịch sự

2. Dòng nào không nêu đúng xu thế phát triển vốn từ vựng tiếng Việt trong những năm gần đây?
A. Sự biến đổi và phát triển nghĩa của từ vựng
B. Cấu tạo từ ngữ mới
C. Mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài
D. Mượn các điển cố Hán học trong các bài thơ Đường

3. Thuật ngữ gồm các loại từ ngữ nào?
A. Từ ngữ biểu thị các khái niệm khoa học
B. Từ ngữ biểu thị các thái độ, tình cảm
C. Từ ngữ biểu thị các tính chất
D. Từ ngữ biểu thị các hành động

4. Phương châm về lượng đòi hỏi người tham gia giao tiếp phải tuân thủ điều gì?
A. Nói tất cả những gì mình biết
B. Nói những điều mình cho là quan trọng
C. Nói đúng yêu cầu cuộc giao tiếp
D. Nói thật nhiều thông tin

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!