Lớp 9

Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Hóa học – Trường THCS Hùng Vương, Đồng Nai

PHÒNG GIÁO DỤC BIÊN HOÀ
TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN HOÁ HỌC LỚP 9

I – Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ A hoặc B, C, D trước phương án chọn đúng.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Hóa học – Trường THCS Hùng Vương, Đồng Nai

Câu 1. Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các oxit bazơ?
A. CuO, CO, Mg, CaO ;
B. CuO, CaO, MgO, Na2O, K2O ;
C. CaO, CO2, K2O, Na2O ;
D. K2O, MnO, FeO, Mn2O7, NO.

Câu 2. Trong những dãy oxit sau, dãy gồm các chất tác dụng được với nước để tạo ra dung dịch kiềm là
A. CuO, CaO, Na2O, K2O.
B. CaO, Na2O, K2O, BaO.
C. Na2O, BaO, CuO, MnO2.
D. MgO, Fe2O3, ZnO, PbO.

Câu 3. Có 2 dung dịch không màu là H2SO4 đặc, nguội và HCl. Chất dùng để nhận biết được 2 dung dịch này là
A. Fe. B. Cu C. NaOH. D. Na2O.

Câu 4. Đơn chất nào sau đây tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng sinh ra chất khí?
A. Cacbon; B. Sắt; C. Đồng; D. Bạc.

Câu 5. Lưu huỳnh đioxit được tạo thành từ cặp chất nào sau đây?
A. CaSO4 và HCl; B. CaSO3 và HCl;
C. CaSO3 và NaOH; D. CaSO3 và NaCl;

Câu 6. Dung dịch Cu(NO3)2 lẫn tạp chất là AgNO3 có thể dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch Cu(NO3)2.
A. Mg; B. Cu; C. Fe; D. Ag.

II. Tự luận (7 điểm)

Câu 7. (3 điểm) Thực hiện dãy chuyển hoá:

Câu 8. ( 2 điểm) Để trung hoà hết 200 g dung dịch NaOH 10% cần dùng bao nhiêu gam dung dịch HCl 3,65% (Cho Na = 23; Cl = 35,5; O = 16; H = 1)

Câu 9. ( 2 điểm) Cho 10 g hỗn hợp Cu và CuO tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư. Lọc lấy phần chất rắn không tan cho vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 1,12 lít khí (đktc). Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu?
(Cho Cu = 64; O = 16; S = 32)

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!