Lớp 11

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2020 – 2021

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2020 – 2021 bao gồm những dạng bài tập trọng tâm. Đây là tài liệu hữu ích giúp các em học sinh lớp 11 chuẩn bị thật tốt kiến thức cho bài thi cuối học kì 2 sắp tới.

Đồng thời, cũng là tài liệu cho các thầy cô khi hướng dẫn ôn tập môn Toán cuối học kì 2 cho các em học sinh. Sau đây mời thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo nội dung chi tiết dưới đây:

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2020 – 2021

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 11

A. PHẦN GIẢI TÍCH

I. Giới hạn

Bài 1: Tính các giới hạn sau:

1) lim _{x rightarrow-4} frac{x^{2}+5 x+4}{x+4}

2) lim _{x rightarrow 1} frac{x^{2}+2 x-3}{2 x^{2}-x-1}

quad text { 4) } lim _{x rightarrow-2} frac{x^{4}-16}{x^{3}+2 x^{2}}

5) lim _{x rightarrow 2} frac{2-x}{sqrt{x+7}-3}

7. lim _{x rightarrow 4} frac{sqrt{x+5}-sqrt{2 x+1}}{x-4}

text { 8) } lim _{x rightarrow 0} frac{sqrt{x+1}+sqrt{x+4}-3}{x}

Bài 2: Tính các giới hạn sau:

1) lim _{x rightarrow-infty} frac{-x+3}{2 x-1}

2) lim _{x rightarrow 2^{+}} frac{x^{2}-3 x+3}{x-2}

3) lim _{x rightarrow 1} frac{x^{2}-5 x+3}{(x-1)^{2}}

^{+}} frac{x+sqrt{x}}{x-sqrt{x}}” width=”128″ height=”51″ data-latex=”4) lim _{x rightarrow>^{+}} frac{x+sqrt{x}}{x-sqrt{x}}” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=4)%20%5Clim%20_%7Bx%20%5Crightarrow%3E%5E%7B%2B%7D%7D%20%5Cfrac%7Bx%2B%5Csqrt%7Bx%7D%7D%7Bx-%5Csqrt%7Bx%7D%7D”>

Bài 3: Tính các giới han sau:

1) lim _{x rightarrow 3^{-}} frac{2 x-1}{x-3}

2) lim _{x rightarrow+infty} frac{2 x^{3}+3 x-4}{-x^{3}-x^{2}+1}

3) lim _{x rightarrow-infty} frac{sqrt{x^{2}-x+5}}{2 x-1}

4) lim _{x rightarrow-infty} frac{sqrt{x^{2}-3 x}+2 x}{3 x-1}

5) lim _{x rightarrow+infty}left(sqrt{x^{2}+2 x+3}-xright)

6) lim _{x rightarrow+infty}left(2 x-sqrt{4 x^{2}-x+3}right)

7) lim _{x rightarrow-infty}left(sqrt{x^{2}+x-1}-sqrt{x^{2}-x-1}right)

 Bài 4: Tính các giới hạn sau:

1) lim _{x rightarrow-infty}left(-x^{3}+x^{2}-x+1right)

2) lim _{x rightarrow-infty}left(x^{4}-2 x^{2}-3right)

3) lim _{x rightarrow+infty}left(-2 x^{3}-2 x^{2}+x-3right)

4) lim _{x rightarrow-infty} sqrt{3 x^{2}-5 x}

Bài 5: Xét tính liên tục trên R của hàm số sau:

a) f(x)=left{begin{array}{lll}frac{x^{2}-4}{x+2} & text { khi } & x neq-2 \ -4 & text { khi } & x=-2end{array}right.

<img alt="b) f(x)=left{begin{array}{cl}frac{x^{2}-1}{x-1} & , x<1 \ x^{2} & , x geq 1end{array}right." width="205" height="59" data-latex="b) f(x)=left{begin{array}{cl}frac{x^{2}-1}{x-1} & , x

Bài 6: Cho hàm số mathrm{f}(mathrm{x})=left{begin{array}{ll}frac{x^{2}+x-2}{x+2} & text { khi } x neq-2 \ 2 x+m & text { khi } x=-2end{array}right. Với giá tri nào của m thì hàm số liên tuc tai mathrm{x}=-2

Bài 7:CMR phương trình sau có ít nhất hai nghiệm: : 2 x^{3}-10 x-7=0

II. Đạo hàm.

1) y=x^{3}-2 x+1

2) y=2 x^{4}-2 x^{2}+3 x

3) y=left(x^{2}+xright)left(5-3 x^{2}right)

4) y=left(t^{3}+2right)(t+1)

5) y=x(2 x-1)(3 x+2)

6) y=(x+1)(x+2)^{2}(x+3)^{3}

7) y=left(x^{2}+5right)^{3}

8) y=(1-2 t)^{10}

9) y=left(x^{3}+3 x-2right)^{20}

10) y=left(x^{7}+xright)^{2}

11) y=sqrt{x^{2}-3 x+2}

12) y=sqrt{x^{4}+6 x^{2}+7}

13) y=frac{2 x-3}{x-2}

14) y=frac{2 x^{2}-6 x+5}{2 x+4}

15) y=frac{2 x}{x^{2}-1}

16) y=frac{3}{left(x^{2}+x+1right)^{3}}

17 . y=frac{3 x^{2}-2 x+1}{2 x-3}

18) y=frac{3 x-2}{x^{2}-x+2}

19) y=x sqrt{1+x^{2}}

20) y=sqrt{x-1}+sqrt{x+2}

21) y=frac{3}{x}-6 sqrt{x}

22) y=frac{3}{x}-frac{4}{x^{2}}+frac{5}{x^{3}}-frac{6}{x^{4}}

23) y=frac{x^{2}-3 x+4}{2 x^{2}+x+3}

24) y=left(x^{3}+frac{1}{x}-6 sqrt{x}right)^{3}

…………………..

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!