Lớp 9

Chuỗi phản ứng hóa học hữu cơ lớp 9

Chuỗi phản ứng hóa học hữu cơ lớp 9 là tài liệu hữu ích, gồm 10 chuỗi phản ứng hóa học có đáp án kèm theo.

Sơ đồ và chuỗi phản ứng hóa học hữu cơ là một trong những dạng bài tập thường xuyên xuất hiện trong các bài kiểm tra, bài thi học kì. Thông qua tài liệu này giúp các bạn học sinh lớp 9 tham khảo, hệ thống lại kiến thức để giải nhanh các bài tập Hóa học 9. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Chuỗi phản ứng hóa học hữu cơ lớp 9

Chuỗi phản ứng hóa học hữu cơ lớp 9

Câu 1. Hoàn thành chuỗi phản ứng sau

(1) C2H2 + H2 overset{t^{circ }, xt }{rightarrow}C2H4

(2) C2H4 + H2O overset{t^{circ }, H_{2} SO_{4} }{rightarrow}C2H5OH

(3) C2H5OH + O2 overset{men}{rightarrow}CH3COOH + H2O

(4) CH3COOH + C2H5OH overset{t^{circ } , H_{2} SO_{4} }{rightleftharpoons}CH3COOC2H5 + H2O

(5) 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

(6) 2CH3COOH + CaCO3 →(CH3COO)2Ca + CO2 + H2O

Câu 2. Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:

(1) CaC2 + 2H2O→ Ca(OH)2 + C2H2

(2) C2H2 + H2 overset{t^{circ }, Pd }{rightarrow}C2H4

(3) C2H4 + H2O overset{t^{circ }, axit }{rightarrow}C2H5OH

(4) 2C2H5OH + 2K → 2C2H5OK + H2

(5) C2H5OH + O2 overset{t^{circ } }{rightarrow}CH3COOH + H O

(6) CH3COOH + C2H5OH overset{men}{rightarrow}CH3COOC2H5 + H2O

Câu 3. Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:

(1) C2H5OH overset{t^{circ }, xt }{rightarrow} C2H4 + H2O

(2) C2H4 + Br2 → C2H4Br2

(3) C2H5OH + O2 overset{men}{rightarrow} CH3COOH + H2O

(4) C2H4 + 3O2 overset{t^{circ } }{rightarrow}2CO2 + 2H2O

(5) n(CH2 = CH2) overset{p,t^{circ }, xt }{rightarrow}(-CH2 – CH2 -)n

…………….

Mời các bạn tải File về để xem trọn bộ chuỗi phản ứng hóa học hữu cơ

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!