Lớp 11

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2020 – 2021 50.000+ 1

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 năm học 2020 – 2021 gồm 3 đề kiểm tra được THPT Nguyễn Đình Chiểu tổng hợp từ các trường trên cả nước.

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 11 môn Toán giúp các em học sinh ôn tập thật tốt kiến thức, cũng như kỹ năng giải đề của mình, biết cách phân bổ thời gian làm bài cho hợp lý để đạt kết quả cao trong kỳ thi cuối năm học. Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết dưới đây.

Bạn đang xem: Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2020 – 2021 50.000+ 1

Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Toán

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ……………

TRƯỜNG THPT………..

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ 2

NĂM HỌC 2020-2021

MÔN TOÁN, LỚP 11

Thời gian làm bài : 60 phút

I, TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1: Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn nào bằng –frac{1}{2} ?

A. lim frac{2 n+3}{2-3 n}

B. lim frac{n^{2}-n^{3}}{2 n^{3}+1}

C. lim frac{n^{2}+n}{-2 n-n^{2}}

D. lim frac{n^{3}}{n^{2}+3}

Câu 2: Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn nào bằng 0 ?

A. lim frac{2^{n}+1}{3.2^{n}-3^{n}}

B. lim frac{2^{n}+3}{1-2^{n}}

C. lim frac{1-n^{3}}{n^{2}+2 n}

D. lim frac{(2 n+1)(n-3)^{2}}{n-2 n^{3}}

Câu 3: Với k là số nguyên dương chẵn. Kết quả của giới hạn lim _{x^{k}} là:

A. +infty

B. -infty

C. 0

D. x_{0}^{k}

Câu 4: Giới hạn của hàm số nào dưới đây có kết quả bằng 1?

A. lim _{x rightarrow-1} frac{x+2}{2 x+3}

B. lim _{x rightarrow-2} frac{x^{2}+3 x+2}{x+2}

C. lim _{x rightarrow-1} frac{x^{2}+3 x+2}{1-x}

D. lim _{x rightarrow-1} frac{x^{2}+4 x+3}{x+1}

Câu 5: Cho hàm số 2 \ 3 x+a & text { khi } x leq 2end{array}right.” width=”240″ height=”59″ data-latex=”f(x)=left{begin{array}{ll}frac{x^{2}-3 x+2}{x-2} & text { khi } x>2 \ 3 x+a & text { khi } x leq 2end{array}right.” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=f(x)%3D%5Cleft%5C%7B%5Cbegin%7Barray%7D%7Bll%7D%5Cfrac%7Bx%5E%7B2%7D-3%20x%2B2%7D%7Bx-2%7D%20%26%20%5Ctext%20%7B%20khi%20%7D%20x%3E2%20%5C%5C%203%20x%2Ba%20%26%20%5Ctext%20%7B%20khi%20%7D%20x%20%5Cleq%202%5Cend%7Barray%7D%5Cright.”>

Với giá trị nào của thì hàm số đã cho liên tục trên R

A. 1

B. -5

C. 3

D. 0

Câu 6: Cho phương trình -4 x^{3}+4 x-1=0. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:

A. Phương trinh đã cho có ba nghiệm phân biệt.

B. Phương trình đã cho chỉ có một nghiệm trong khoảng (0 ; 1).

C. Phương trình đã cho có ít nhất một nghiêm trong (-2 ; 0).

D. Phương trình đã cho có ít nhất một nghiêm trong left(-frac{1}{2} ; frac{1}{2}right).

Câu 7: Tính lim _{x rightarrow-1}left(1-x-x^{3}right)

A. -3 .

B. -1

C. 3

Câu 8: Tính lim _{x rightarrow-1} frac{x^{2}+2 x+1}{x+1}

A. 0 .

B. 2 .

C. -2 .

D. 1

Câu 9. Trong không gian, cho 2 mặt phẳng (alpha) và (beta). Vị trí tương đối của (alpha)(beta) không có trường hợp nào sau đây?

A. Song song nhau

B. Trùng nhau

C. Chéo nhau

D. Cắt nhau

Câu 10. Cho hình chóp S.ABC có SA perp(A B C) và H là hình chiếu vuông góc của S lên BC. Hãy chọn khẳng định đúng

A. B C perp A H

B.B C perp S C

C. B C perp A B

D. B C perp A C

Câu 11: Hàm số y=2 sin x+1 đạt giá trị lớn nhất bằng:

A. 2

B. -2

C. 3

D. 4

Câu 12: Cho cấp số cộng -2, x, 6, y. Hãy chọn kết quả đúng trong các trường hợp sau:

A. x=-6, y=-2

B. x=1, y=7

C. x=2, y=8

D. x = 2, y = 10

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: (1d) Giải các phương trình sau

cos left(2 x-frac{3 pi}{2}right)+sqrt{3} cos 2 x+1=0

Câu 2: (2 đ) Tìm các giới hạn sau:

a) lim _{x rightarrow-1}left(-5 x^{2}+7 x-4right)

b) lim _{x rightarrow 3} frac{9-x^{2}}{sqrt{x+6}-3}

c) lim _{x rightarrow+infty}left(sqrt{x^{2}+x}-xright)

Câu 3: (1d) Cho hàm số: 2 \ m x+3, x leq 2end{array},right.” width=”233″ height=”59″ data-latex=”quad f(x)=left{begin{array}{l}frac{sqrt{7 x-10}-2}{x-2}, x>2 \ m x+3, x leq 2end{array},right.” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cquad%20f(x)%3D%5Cleft%5C%7B%5Cbegin%7Barray%7D%7Bl%7D%5Cfrac%7B%5Csqrt%7B7%20x-10%7D-2%7D%7Bx-2%7D%2C%20x%3E2%20%5C%5C%20m%20x%2B3%2C%20x%20%5Cleq%202%5Cend%7Barray%7D%2C%5Cright.”> Tìm m để hàm số liên tục tai x=2

Câu 4: ( 1đ) Cho phương trình:left(m^{4}+m+1right) x^{2019}+x^{5}-32=0, m là tham số CMR phương trình trên luôn có ít nhất một nghiệm dương với mọi giá trị của tham số m.

Câu 5:(2 d) Cho hình chóp S cdot A B C D có đáy A B C D là hình thang vuông tại A và B mathrm{AB}=mathrm{BC}=mathrm{a}, mathrm{AD}=2 mathrm{a}; Canh bên SA vuông góc với mặt đáy và mathrm{SA}=mathrm{a}

a) Chứng minh BC vuông góc với mặt phẳng (SAB). Từ đó suy ra tam giác SBC vuông tai B.

b) Xác định và tính góc giữa SC và mặt phẳng (SAD)

…………..

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!