Lớp 11

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11 năm 2021 – 2022

Đề thi giữa kì 2 Hóa học 11 năm 2021 – 2022 gồm 3 đề kiểm tra chất lượng giữa kì 2, được biên soạn với cấu trúc đề rất đa dạng cả tự luận và trắc nghiệm, bám sát nội dung chương trình học trong sách giáo khoa.

Thông qua bộ đề thi giữa kì 2 Hóa học 11 quý thầy cô và các em học sinh có thêm nhiều tư liệu ôn tập củng cố kiến thức luyện giải đề chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi giữa kì 2 lớp 11 sắp tới. Vậy sau đây là 3 đề kiểm tra giữa kì 2 Hóa học 11, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11 năm 2021 – 2022

Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 11 môn Hóa

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ………..

TRƯỜNG THPT…………..

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

MÔN: HÓA 11 ( 2021-2022)

Thời gian làm bài: 45 phút;

I. PHẦNTRẮCNGHIỆM: (7,0 điểm)

Câu 1: Ở điều kiện thường, chất nào sau đây tồn tại trạng thái lỏng?

A. C3H8.

B. CH4.

C. C8H18.

D. C2H6.

Câu 2: Ankan có những loại đồng phân nào?

A. Đồng phân vị trí nhóm chức

B. Đồng phân mạch cacbon.

C. Đồng phân hình học

D. Vị trí liên kết bội

Câu 3: Ankan X có % khối lượng cacbon bằng 75 %. Công thức phân tử của X là

A. CH4.

B. C2H6.

C. C3H8.

D. C4H10.

Câu 4: Quy tắc Mac-côp-nhi-côp được áp dụng trong phản ứng nào sau đây?

A. Cộng X vào anken bất đối xứng.

B. Cộng Br2 vào anken đối xứng.

C. Cộng X vào anken đối xứng.

D. Trùng hợp anken.

Câu 5: Trùng hợp buta-1,3-đien tạo ra polibutađien có cấu tạo là

A. (-CH2-CH2-CH2-CH2-)n

B. (-CH2-CH2-CH=CH2-)n

C. (-CH2-CH=CH-CH2-)n.

D. (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n

Câu 6: Ankin là :

A. Những hiđrocacbon no mạch hở.

B. Những hiđrocacbon không no mạch hở có 2 liên kết đôi

C. Những hiđrocacbon không no mạch hở.

D. Những hiđrocacbon không no mạch hở có 1 liên kết ba

Câu 7: Ankan nào sau đây có đồng phân mạch cacbon?

A. C4H10.

B. C3H8.

C. C2H6.

D. CH4.

Câu 8: Ankan X có CTCT là CH3-CH3 có tên gọi là

A. etin.

B. metan

C. etan

D. eten

Câu 9: Hiện nay, nhiều nơi ở nông thôn đang sử dụng hầm biogas để xử lí chất thải trong chăn nuôi gia súc, cung cấp nhiên liệu cho việc đun nấu. Chất dễ cháy trong khí biogas là :

A. N2

B. CH4

C. CO2

D. Cl2

Câu 10: Công thức tổng quát của ankan là:

A. CnH2n-2(n≥2)

B. CnH2n(n≥2)

C. CnH2n+2(n≥1)

D. CnH2n-2(n≥3)

Câu 11: Hãy chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Tất cả các chất chỉ có liên kết đơn trong phân tử đều là ankan.

B. Ankan không phải làHiđrocacbon no

C. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon có công thức phân tử CnH2n+2.

D. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn.

Câu 12: Đồng phân là những chất:

A. Có khối lượng phân tử bằng nhau.

B. Có tính chất hóa học giống nhau.

C. Có cùng thành phần nguyên tố.

D. Có cùng CTPT nhưng có CTCT khác nhau.

Câu 13: Các ankan không tham gia loại phản ứng nào ?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng cháy.

C. Phản ứng tách.

D. Phản ứng cộng.

Câu 14: Tên của CH2=CH– CH=CH2 :

A. But-2-in

B. buta-1,3-đien (đivinyl)

C. But-1-in.

D. isopren (2-metylbuta-1,3-đien)

Câu 15: Cho công thức cấu tạo của X là: CH2=C(CH3) – CH3. Tên của X là:

A. neo penten

B. 2- metyl propen

C. 2-dimetyl butan

D. 3-metyl proen

Câu 16: Đặc điểm cấu tạo của phân tử anken

A. Là hidro cacbon mạch hở mà phân tử có chứa một liên kết đôi C=C.

B. Mạch hở phân tử chỉ chứa một liên kết đôi C=C.

C. Mạch hở chỉ có liên kết đơn .

D. Mạch hở, phân tử chứa ít nhất một liên kết đôi C=C.

Câu 17: Công thức phân tử tổng quát của Ankadien là:

A. CnH2n (n ≥2)

B. CnH2n – 2 ( n ≥2) .

C. CnH2n-6( n ≥6).

D. CnH2n – 2 ( n ≥3) .

Câu 18: Một HCHC X có khối lượng phân tử là 26. Đem đốt X chỉ thu được CO2 và H2O. CTPT của X là:

A. C2H6.

B. C2H2.

C. CH2O.

D. C2H4.

Câu 19: Thực hiện phản ứng giữa buta-1,3-đien (CH2= CH – CH = CH2) và Br2 ở – 800C Sản phẩm chính có công thức cấu tạo là :

A. CH2Br – CH = CH – CH2Br .

B. BrCH2 – CH2– CH = CH2.

C. CH2Br- CHBr- CHBr – CH2Br

D. CH2Br – CHBr – CH = CH2.

Câu 20: Chất nào sau đây là đồng phân của but – 1 – en?

A. But – 2 – en.

B. But – 1 – in.

C. But – 2 – in.

D. Buta – 1,3 – đien.

Câu 21: Hiđrocacbon nào sau đây khi phản ứng với dung dịch brom thu được 1,2-đibrom butan?

A. But-2-en.

B. But-1-en.

C. Buta-1,3-đien.

D. Butan.

Câu 22: Sản phẩm chính thu được khi cho Propan tác dụng với Cl2 (tỉ lệ 1:1)là:

A, 2,2-điclopropan

B. 2-clopropen

C. 1-clopropan

D. 2-clopropan

Câu 23: Cho chất hữu cơ X có CTPT là C3H6. Cho biết CTĐGN của X là

A. CnH2n

B. (CH2)n

C. CH2

D. C3H6

Câu 24: Chất nào không tác dụng được với AgNO3/NH3

A. Propin

B. Etin

C. But-2-in.

D. But-1-in

Câu 25: Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom

A. etilen

B. etan

C. Cacbon đi oxit

D. isobutan

Câu 26: Đun nóng hỗn hợp axetilen và hidro với xúc tác Pd/PbCO3 thu được sản phẩm là:

A. etilen

B. Etan

C. Vinylaxetilen

D. metan

Câu 27: Cho 4 gam một ankin X có thể làm mất màu tối đa 100 ml dung dịch Br2 2M. CTPT X là:

A. C2H2.

B. C3H4.

C. C5H8.

D. C4H6.

Câu 28: Hỗn hợp X gồm hai anken đồng đẳng kế tiếp, có tỉ khối so với H2 bằng 17,5. Đốt cháy hoàn toàn 7 gam X cần vừa đủ V lít O2 (đktc). Giá trị của V là

A. 17,92.

B. 8,96.

C. 16,80.

D. 11,2

II. TỰ LUẬN(3đ)

Câu 29: (1đ) Hoàn thành dãy phản ứng sau: ( ghi rõ CTCT và đk xảy ra nếu có)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!