Lớp 10

Tin học 10 Bài 6: Câu lệnh rẽ nhánh

Giải bài tập Tin học 10 Bài 6: Câu lệnh rẽ nhánh sách Cánh diều giúp các em học sinh lớp 10 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, đối chiếu lời giải hay, chính xác để biết cách trả lời các câu hỏi trang 72→76.

Tin học 10 Bài 6 thuộc chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính giúp các bạn học sinh nắm vững kiến thức để trả lời các câu hỏi nội dung bài học, luyện tập và vận dụng trang 72→76. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn Tin 10 Bài 6 Câu lệnh rẽ nhánh, mời các bạn cùng theo dõi.

Bạn đang xem: Tin học 10 Bài 6: Câu lệnh rẽ nhánh

Trả lời phần Hoạt động Tin học 10 bài 6

1. Cấu trúc rẽ nhánh trong mô tả thuật toán

: Em hãy vẽ sơ đồ khối thể hiện cấu trúc rẽ nhánh trong ví dụ ở Hình 1b.

Trả lời:

Trả lời Luyện tập Tin học 10 trang 75

Bài 1

Hoàn thiện câu lệnh if trong chương trình ở Hình 8a để có được chương trình nhập từ bàn phím ba số thực a, b, c và đưa ra màn hình thông báo “Cả ba số đều dương” nếu ba số nhập vào đều dương. Hình 8b minh hoạ một kết quả chạy của chương trình.

Trả lời:

Câu lệnh:

if (a > 0 and b > 0 and c > 0):

Bài 2

Viết chương trình để nhập từ bàn phím hai số nguyên a và b, đưa ra màn hình thông báo “Positive” nếu a + b > 0, “Negative” nếu a + b < 0 và “Zero” nếu a + b = 0.

Trả lời:

Chương trình:

a = int(input(“Nhập a: “))

b = int(input(“Nhập b: “))

if a + b > 0:

print(“Positive”)

elif a + b < 0:

print(“Negative”)

else:

print(“Zero”)

Trả lời Vận dụng Tin học 10 trang 76

Bài 1

Năm nhuận là những năm chia hết cho 400 hoặc là những năm chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100 và 400. Đặc biệt, những năm chia hết cho 3328 được đề xuất là năm nhuận kép. Với số nguyên dương n nhập từ bàn phím, em hãy đưa ra màn hình thông báo “Không là năm nhuận” nếu n không phải là năm nhuận; “Năm nhuận” nếu n là năm nhuận và “Năm nhuận kép nếu n là năm nhuận kép”.

Trả lời:

n = int(input(“Nhập n: “))

if (n % 400 == 0) or (n % 4 ==0 and n % 100 != 0 and n % 400 != 0):

if n % 3328 == 0:

print(“Năm nhuận kép”)

else:

print(“Năm nhuận”)

else:

print(“Không là năm nhuận”)

Trả lời câu hỏi tự kiểm tra Tin 10 trang 76

Trong các câu sau đây, những câu nào đúng?

1) Trong câu lệnh rẽ nhánh của ngôn ngữ lập trình bậc cao phải có một biểu thức logic thể hiện điều kiện rẽ nhánh.

2) Biểu thức logic chỉ được lấy làm điều kiện rẽ nhánh nếu chưa chạy chương trình đã xác định được giá trị của biểu thức đó đúng hay sai.

3) Có thể kết nối các biểu thức logic với nhau bằng các phép tính logic để được một điều kiện rẽ nhánh.

4) Trong Python câu lệnh rẽ nhánh có dạng: if else .

Trả lời:

Những câu đúng: 1, 3

2) Biểu thức logic chỉ được lấy làm điều kiện rẽ nhánh nếu biểu thức điều kiện xác định được giá trị của biểu thức đó đúng hay sai.

4) Trong Python có 2 câu lệnh rẽ nhánh có dạng: if else và if : Câu lệnh hoặc nhóm câu lệnh

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!