Lớp 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 8

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 8 Kết nối tri thức tổng hợp các dạng bài tập môn Toán trong chương trình học của mỗi tuần. Các bài tập sau đây giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán.

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 8

Bài 1: Tính nhẩm

Bạn đang xem: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 8

11 – 6 = ….

12 – 9 = ….

13 – 7 = …

14 – 5 = ….

15 – 4 =….

16 – 8 =…

Bài 2: Số ?

Số hạng

6

9

6

3

6

2

Số hạng

8

4

7

8

9

9

Tổng

Số bị trừ

16

14

17

18

13

15

Số trừ

9

5

9

9

6

7

Hiệu

Bài 3: Trên giá có 8 quyển vở và 9 quyển sách. Hỏi trên giá có tất cả bao nhiêu quyển sách và vở?

Bài 4: Số ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2

Bài 5: Nối kết quả đúng vào ô trống

 Bài tập cuối tuần Toán lớp 2

Bài 6: Nối

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2

Bài 7: Chọn câu trả lời đúng?

Câu 1. Số hạng thứ nhất là 7, số hạng thứ hai là 9. Lúc đó, tổng sẽ là:

A. 2

B. 16

C. 15

Câu 2. Phép tính nào dưới đây có kết quả bé nhất

A. 11 + 6

B. 18 – 9

C. 19 – 8

Câu 3. Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất:

A. 7 + 8

B. 8 + 6

C. 6 + 7

Câu 4. Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất:

A. 17 – 9

B. 16 – 9

C. 15 – 6

Câu 5. Năm nay em 7 tuổi, hỏi 5 năm sau em bao nhiêu tuổi?

A. 2

B. 5

C. 12

Đáp án Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 8

Bài 1: Tính nhẩm

11 – 6 = 5

12 – 9 = 3

13 – 7 = 6

14 – 5 = 9

15 – 4 = 11

16 – 8 = 8

Bài 2: Số ?

Số hạng

6

9

6

3

6

2

Số hạng

8

4

7

8

9

9

Tổng

14

13

13

11

15

11

Số bị trừ

16

14

17

18

13

15

Số trừ

9

5

9

9

6

7

Hiệu

7

9

8

9

7

8

Bài 3: 

Giải

Trên giá sách có tất cả số quyển sách và quyển vở là:

8 + 9 = 17 (quyển)

Đáp số: 17 quyển

Bài 4: Số ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2

Bài 5: Nối kết quả đúng vào ô trống

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2

Bài 6: Nối

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2

Bài 7: Chọn câu trả lời đúng?

Câu 1. Số hạng thứ nhất là 7, số hạng thứ hai là 9. Lúc đó, tổng sẽ là:

B. 16

Câu 2. Phép tính nào dưới đây có kết quả bé nhất

B. 18 – 9

Câu 3. Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất:

A. 7 + 8

Câu 4. Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất:

C. 15 – 6

Câu 5. Năm nay em 7 tuổi, hỏi 5 năm sau em bao nhiêu tuổi?

C. 12

Tham khảo chi tiết các dạng bài tập cuối tuần lớp 2 chi tiết tại đây.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!