Lớp 2

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 32

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán – Tuần 32 sách Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết cho từng phần để các em học sinh ôn tập, hệ thống lại toàn bộ kiến thức Toán đã học. Mời các em học sinh cùng theo dõi chi tiết.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 32

Bài 1. Nối (theo mẫu)

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 32

Bài tập cuối tuần lớp 2 KNTT môn Toán

Bố của Mai có 5 cái kẹo. Bố Mai tặng kẹo cho cả mẹ của Mai, Mai và Mi.

Bài 2.

a) Quan sát các đồ dùng trong nhà em, đếm rồi viết số vào ô trống

Số lượng một số đồ vật trong nhà em

Tên đồ vật

Giường

Bóng điện

Ti vi

Bàn

Ghế

Lọ hoa

Số lượng

b) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

– Tên đồ vật có nhiều nhất là ………………..

– Tên đồ vật có ít nhất là …………………….

Bài 3. Số?

Bài tập cuối tuần lớp 2 KNTT môn Toán

Bài 4. Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị (theo mẫu)

Mẫu: 347 = 300 + 40 + 7

165 = ………

555 = ………

634 = ………..

933 = ………..

776 = …………

808 = …………

Bài 5.

Bài tập cuối tuần lớp 2 KNTT môn Toán

a) Viết các số bên theo thứ tự từ bé đến lớn

Bài tập cuối tuần lớp 2 KNTT môn Toán

b) Viết các số bên theo thứ tự từ lớn đến bé

Bài 6. Nối mỗi phép tính với kết quả của phép tính đó

Bài tập cuối tuần lớp 2 KNTT môn Toán

Bài 7. Đố vui

Bài tập cuối tuần lớp 2 KNTT môn Toán

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a) Ghép ba tấm thẻ số bên được số có ba chữ số lớn nhất là:

A. 790

B. 970

C. 709

D. 907

b) Ghép ba tấm thẻ số trên được số có ba chữ số bé nhất là:

A. 760

B. 670

C. 706

D. 607

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 32

Bài 1. Nối (theo mẫu)

Bài tập cuối tuần lớp 2 KNTT môn Toán

Bố của Mai có 5 cái kẹo. Bố Mai tặng kẹo cho cả mẹ của Mai, Mai và Mi.

Bài 2.

a) Quan sát các đồ dùng trong nhà em, đếm rồi viết số vào ô trống

Số lượng một số đồ vật trong nhà em

Tên đồ vật

Giường

Bóng điện

Ti vi

Bàn

Ghế

Lọ hoa

Số lượng

3

4

1

2

3

3

b) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

– Tên đồ vật có nhiều nhất là bóng điện

– Tên đồ vật có ít nhất là tivi

Bài 3. Số?

Bài tập cuối tuần lớp 2 KNTT môn Toán

Bài 4. Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị (theo mẫu)

Mẫu: 347 = 300 + 40 + 7

165 = 100 + 60 + 5 634 = ……….. 776 = …………

555 = ……… 933 = ……….. 808 = …………

165 = 100 + 60 + 5

555 = 500 + 50 + 5

634 = 600 + 30 + 4

933 = 900 + 30 + 3

776 = 700 + 70 + 6

808 = 800 + 8

Bài 5.

Bài tập cuối tuần lớp 2 KNTT môn Toán

a) Viết các số bên theo thứ tự từ bé đến lớn: 487, 538, 583, 601

Bài tập cuối tuần lớp 2 KNTT môn Toán

b) Viết các số bên theo thứ tự từ lớn đến bé: 889, 898, 908, 980

Bài 6. Nối mỗi phép tính với kết quả của phép tính đó

Bài tập cuối tuần lớp 2 KNTT môn Toán

Bài 7. Đố vui

Bài tập cuối tuần lớp 2 KNTT môn Toán

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a) Ghép ba tấm thẻ số bên được số có ba chữ số lớn nhất là:

B. 970

b) Ghép ba tấm thẻ số trên được số có ba chữ số bé nhất là:

D. 607

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!