Lớp 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 7

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 7 Kết nối tri thức tổng hợp các dạng bài tập môn Toán trong chương trình học của mỗi tuần. Các bài tập sau đây giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán.

Bảng trừ (qua 10)

Bài 1: Tính nhẩm

Bạn đang xem: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 7

11 – 6 = ….

12 – 9 = ….

13 – 7 = ….

14 – 5 = ….

15 – 4 = ….

16 – 8 = ….

Bài 2: Số ?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

Bài 3: Hoa có 16 cái kẹo, Hà cho Hoa thêm 3 cái kẹo nữa. Hỏi Hoa có tất cả bao nhiêu cái kẹo?

 Bài 4: Việt có 17 thẻ bài, Nam có ít hơn Việt 9 thẻ bài. Hỏi Nam có bao nhiêu thẻ bài?

Bài 5: Khối 1 có 6 bạn tham gia đội văn nghệ, khối 2 có 13 bạn tham gia đội văn nghệ. Hỏi khối 1 ít hơn khối 2 bao nhiêu bạn tham gia đội văn nghệ?

Bài 6: Một đàn gà có 7 con gà trống, gà trống ít hơn gà mái 8 con. Hỏi có bao nhiêu có con gà mái?

Bài 7: Lần thứ nhất mẹ bán được 19 quả, lần thứ hai mẹ bán được 1 chục quả. Hỏi lần thứ nhất bán nhiều hơn lần thứ hai bao nhiêu quả?

Đáp án

Bài 1: Tính nhẩm

11 – 6 = 5

12 – 9 = 3

13 – 7 = 6

14 – 5 = 9

15 – 4 = 11

16 – 8 = 8

Bài 2: Số ?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

Bài 3:

Hoa có tất cả số kẹo là

16 + 3 = 19 (cái kẹo)

Đáp số: 19 cái kẹo

Bài 4: 

Số thẻ bài của Nam là:

17 – 9 = 8 (thẻ)

Đáp số: 8 thẻ

Bài 5:

Khối 1 có ít hơn khối 2 số học sinh tham gia đội văn nghệ là:

13 – 7 = 6 (học sinh)

Đáp số: 6 học sinh

Bài 6: Một đàn gà có 7 con gà trống, gà trống ít hơn gà mái 8 con. Hỏi có bao nhiêu có con gà mái?

Có tất cả số gà mái là:

7 + 8 = 15 (con)

Đáp số: 15 con

Bài 7: Lần thứ nhất mẹ bán được 19 quả, lần thứ hai mẹ bán được 1 chục quả. Hỏi lần thứ nhất bán nhiều hơn lần thứ hai bao nhiêu quả?

1 chục quả = 10 quả

Lần thứ nhất bán nhiều hơn lần thứ hai là:

19 – 10 = 9 (quả)

Đáp số: 9 quả

Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị

Bài 1: Năm nay Hoàng 9 tuổi. Hoàng nhiều hơn em 3 tuổi. Hỏi năm nay em của Hoàng mấy tuổi?

Bài 2: Tổ một có 14 học sinh, tổ hai ít hơn tổ một là 6 học sinh. Hỏi tổ hai có bao nhiêu học sinh?

Bài 3: Một cửa hàng, tuần thứ nhất bán được 18 gói đường, tuần thứ hai bán ít hơn 9 gói đường. Hỏi tuần thứ hai bán được bao nhiêu gói đường?

Bài 4: Năm nay Phương 7 tuổi. Hỏi 9 năm sau Phương bao nhiêu tuổi?

Bài 5*: Việt có 9 thẻ bài, Nam có ít hơn Việt 8 thẻ bài. Mi lại nhiều hơn Việt 2 thẻ bài.

a, Hỏi Nam có bao nhiêu thẻ bài?

b, Hỏi Mi có bao nhiêu thẻ bài?

Bài 6*: Rổ cam có 15 quả, rổ bưởi 9 có quả. Mẹ đã bán được một số cam và số bưởi bằng nhau. Hỏi sau khi bán thùng nào ít quả hơn và ít hơn bao nhiêu quả?

Tham khảo chi tiết các dạng bài tập cuối tuần lớp 2 chi tiết tại đây.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!