Lớp 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 4

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 4 Kết nối tri thức tổng hợp các dạng bài tập môn Toán trong chương trình học của mỗi tuần. Các bài tập sau đây giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán.

Nội dung cần đạt

Bạn đang xem: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 4

  • Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20
  • Toán có lời văn về phép cộng

Đề bài bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 4

Bài 1: Số

+

9

9

9

9

9

9

9

5

3

2

9

7

8

4

14

Bài 2: Tính

9 + 3 = …

9 + 7 = …

9 + 9 = …

9 + 3 + 4 = …

8 + 4 + 5 = …

10 – 2 + 8 = …

Bài 3 : Tính rồi tìm thức ăn tương ứng cho các con vật

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 KNTT Tuần 4

Bài 4: Tính

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 KNTT Tuần 4

Bài 5: Số?

+

7

7

7

7

7

7

7

4

5

6

7

8

9

3

11

+

8

8

8

8

8

8

8

3

4

5

6

7

8

9

11

Bài 6: Cửa hàng có 7 thùng sữa không đường và 8 thùng sữa có đường. Hỏi cửa hàng có tất cả bao nhiêu thùng sữa?

Bài 7: Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 KNTT Tuần 4

Bài 8: Bà có 6 quả cam, mẹ mua thêm 5 quả. Hỏi bà có tất cả bao nhiêu quả cam?

Bài 9: Đoàn tàu chở hàng có 4 toa đã ra khỏi đường hầm, còn 8 toa ở trong đường hầm. Hỏi đoàn tàu có bao nhiêu toa?

Bài 10: Những phép tính nào cùng kết quả

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 KNTT Tuần 4

Đáp án bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 4

Bài 1: Số

+

9

9

9

9

9

9

9

5

3

2

9

7

8

4

14

12

11

18

16

17

13

Bài 2: Tính

9 + 3 = 12

9 + 7 = 16

9 + 9 = 18

9 + 3 + 4 = 16

8 + 4 + 5 = 17

10 – 2 + 8 = 16

Bài 3: Tính rồi tìm thức ăn tương ứng cho các con vật

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 KNTT Tuần 4

Nối như sau

9 + 2 —-> 11

8 + 4 —-> 12

8 + 7 —-> 15

7 + 9 —-> 16

Bài 4: Tính

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 KNTT Tuần 4

Bài 5: Số?

+

7

7

7

7

7

7

7

4

5

6

7

8

9

3

11

12

13

14

15

16

10

+

8

8

8

8

8

8

8

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

Bài 6: Cửa hàng có 7 thùng sữa không đường và 8 thùng sữa có đường. Hỏi cửa hàng có tất cả bao nhiêu thùng sữa?

Cửa hàng có tất cả số thùng sữa là:

7 + 8 = 15 (thùng)

Đáp số: 15 thùng

Bài 7: Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 KNTT Tuần 4

Điền lần lượt là: 13; 19; 39

Bài 8: Bà có 6 quả cam, mẹ mua thêm 5 quả. Hỏi bà có tất cả bao nhiêu quả cam?

Bà có tất cả số quả cam là:

6 + 5 = 11 (quả)

Đáp số: 11 quả

Bài 9: Đoàn tàu chở hàng có 4 toa đã ra khỏi đường hầm, còn 8 toa ở trong đường hầm. Hỏi đoàn tàu có bao nhiêu toa?

Đoàn tàu có số toa là:

4 + 8 = 12 (toa)

Đáp số: 12 toa

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!