Lớp 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 3

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 3 Kết nối tri thức tổng hợp các dạng bài tập môn Toán trong chương trình học của mỗi tuần. Các bài tập sau đây giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán.

Nội dung cần đạt

Bạn đang xem: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 3

  • Ôn tập phép cộng phép trừ (Không nhớ) trong phạm vi 100
  • Các dạng toán có lời văn trong phạm vi 100

Đề bài bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 3

Bài 1: Tính nhẩm

20

+

30

=

….

90

40

=

….

50

+

10

=

….

100

10

=

….

70

+

20

=

100

90

=

Bài 2: Đặt tính rồi tính

45 + 54

36 + 43

72 – 11

84 – 31

Bài 3: Những phép tính nào dưới đây có cùng kết quả

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán tuần 3

Bài 4: Số?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán tuần 3

Bài 5: Bà có 18 quả ổi, bà cho Nam 7 quả. Hỏi bà còn lại bao nhiêu quả ổi?

Bài 6: Quyển sách dày 98 trang, Mai đã đọc 34 trang. Hỏi còn bao nhiêu trang Mai chưa đọc?

Bài 7: Lớp 2 A có 35 bạn, trong giờ sinh hoạt có 5 bạn đi tập văn nghệ. Hỏi trong lớp còn lại bao nhiêu bạn?

Bài 8: Tính

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán tuần 3

Đáp án bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 3

Bài 1: Tính nhẩm

20

+

30

=

50

90

40

=

50

50

+

10

=

60

100

10

=

90

70

+

20

=

90

100

90

=

10

Bài 2: Đặt tính rồi tính

Học sinh tự đặt tính

Kết quả như sau:

45 + 54 = 99

36 + 43 = 79

72 – 11 = 61

84 – 31 = 53

Bài 3: Những phép tính nào dưới đây có cùng kết quả

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán tuần 3

Các phép tính có cùng kết quả là:

25 + 55 = 30 + 50

88 – 18 = 32 + 38

55 + 5 = 10 + 50

Bài 4: Số?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán tuần 3

Điền lần lượt là: 29; 21; 52

Bài 5: Bà có 18 quả ổi, bà cho Nam 7 quả. Hỏi bà còn lại bao nhiêu quả ổi?

Bà còn lại số quả ổi là

18 – 7 = 11 (quả)

Đáp số: 11 quả

Bài 6: Quyển sách dày 98 trang, Mai đã đọc 34 trang. Hỏi còn bao nhiêu trang Mai chưa đọc?

Số trang Mai chưa đọc là:

98 – 34 = 64 (trang)

Đáp số: 64 trang

Bài 7: Lớp 2 A có 35 bạn, trong giờ sinh hoạt có 5 bạn đi tập văn nghệ. Hỏi trong lớp còn lại bao nhiêu bạn?

Trong lớp còn lại số bạn học sinh là:

35 – 5 = 30 (học sinh)

Đáp số: 30 học sinh

Bài 8: Tính

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán tuần 3

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!