Lớp 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 12

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán – Tuần 12 sách Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết cho từng phần để các em học sinh ôn tập, hệ thống lại toàn bộ kiến thức Toán đã học. Mời các em học sinh cùng theo dõi chi tiết.

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 12

Bài 1: Tính

Bạn đang xem: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 12

Bài tập cuối tuần môn Toán

Bài 2: Đặt tính rồi tính

27 – 9

35 – 8

17 – 8

78 – 9

56 – 7

26 – 8

Bài 3: Số

Số bị trừ

26

15

46

33

56

62

Số trừ

8

9

7

8

9

9

Hiệu

Bài 4: Nối?

Bài tập cuối tuần môn Toán

Bài 5: Số

Bài tập cuối tuần môn Toán

Bài 6: Mẹ Việt mua về 27 ki lô gam gạo nếp và gạo tẻ, trong đó có 5 kg gạo nếp. Hỏi mẹ Việt mua bao nhiêu ki lô gam gạo tẻ?

Bài 7: Năm nay em 14 tuổi, em kém anh 7 tuổi. Hỏi năm nay anh bao nhiêu tuổi

Bài 8: >, <, =

42 – 16 … 29

33 – 9 … 23

85 – 7 … 72

34 – 8 … 35 – 9

68 – 9 … 56 + 8

73 – 0 … 26 + 47

Bài 9: Tính (Theo mẫu)

18 kg + 26 kg – 9 kg

= 44kg – 9kg

= 35kg

37 kg + 14 kg – 8kg

=………………………………

=………………………………

92 kg – 6 kg – 7 kg

=………………………………

=………………………………

69 kg – 24 kg – 7 kg

=………………………………

=………………………………

Đáp án Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 12

Bài 1: Tính

Bài tập cuối tuần môn Toán

Bài 2: Đặt tính rồi tính

27 – 9

35 – 8

17 – 8

78 – 9

56 – 7

26 – 8

Bài 3: Số

Số bị trừ

26

15

46

33

56

62

Số trừ

8

9

7

8

9

9

Hiệu

18

6

39

25

47

53

Bài 4: Nối?

Bài tập cuối tuần môn Toán

Nối với các số: 4, 5, 6, 7, 8

Bài 5: Số

Bài tập cuối tuần môn Toán

Bài 6: 

Mẹ Việt mua số ki lô gam gạo tẻ là:

27 – 5 = 22 (kg)

Đáp số: 22 kg

Bài 7:

Số tuổi của anh năm nay là:

14 + 7 = 21 (tuổi)

Đáp sô: 21 tuổi

Bài 8: >, <, =

42 – 16 < 29

33 – 9 > 23

85 – 7  > 72

34 – 8 = 35 – 9

68 – 9 < 56 + 8

73 – 0 = 26 + 47

Bài 9: Tính (Theo mẫu)

18 kg + 26 kg – 9 kg

= 44kg – 9kg

= 35kg

37 kg + 14 kg – 8kg

= 51kg – 8kg

= 43kg

92 kg – 6 kg – 7 kg

= 86kg – 7kg

= 79kg

69 kg – 24 kg – 7 kg

= 45 kg – 7kg

= 38 kg

Tham khảo chi tiết các dạng bài tập cuối tuần lớp 2 chi tiết tại đây. Download liên tục cập nhật các đề thi, các bài văn mẫu hay và chọn lọc nhất cho các bạn cùng tham khảo.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!