Lớp 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 7

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 7 tổng hợp các dạng bài tập môn Toán trong chương trình học của mỗi tuần. Các bài tập sau đây giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán.

Đề bài bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 7

I. TRẮC NGHIỆM

Bạn đang xem: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 7

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Kết quả của phép tính 11 – 5 là:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 2. 6 là kết quả của phép tính nào dưới đây:

A. 11 – 5

B. 10 – 6

C. 11 – 7

D. 11 – 8

Câu 3. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm khi so sánh 16 – 9 ….13 – 7

A. >

B. <

C. =

D. không so sánh được

Câu 4. Điền vào chỗ chấm trong phép tính 11 cm – 5 cm = ….cho phù hợp.

A. 6

B. 6 cm

C. 7 cm

D. 7

Câu 5. Lúc đầu, trên xe khách có 11 người. Sau đó có 8 người xuống xe. Vậy, trên xe còn lại số người là:

A. 5 người

B. 4 người

C. 3 người

D. 2 người

Câu 6: Viết tên ba điểm thẳng hàng:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST

Câu 7: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST

a. Điểm A, I, D thẳng hàng.

b. Điểm A, B, D thẳng hàng.

c. Điểm C, I, B thẳng hàng.

d. Điểm A, B, C thẳng hàng.

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1. Số?

11 – 9 =… 11 – 6 =… 11 – 4 =… 12 – 6 =… 12 – 3 =…
11 – 7 =… 11 – 5 =… 11 – 2 =… 12 – 9 =… 12 – 4 =…
11 – 3 =… 11 – 8 =… 12 – 7 =… 12 – 8 =… 12 – 5 =…

Bài 2. Điền dấu > < =

11 – 6 …… 11 – 5

11 – 4 …… 11 – 9

11 – 8 …… 11 – 9

11-8….. 11- 5

11 – 7….. 11 – 8

11 – 6….. 11 – 7

Bài 3: Số ?

11- ….= 10

12- ….= 10

17- ….= 10

… – 3 = 10

… – 1 = 10

… – 6 = 10

12 – ….. =10

14 – ….. =10

..… – 5 = 10

Bài 4. Tìm cà rốt cho thỏ: (Nối)

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST

Bài 5 : Hộp khẩu trang của ông mua có 5 chục cái. Ông cho cháu 40 cái . Hỏi ông còn lại bao nhiêu cái khẩu trang ?

Đáp án bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 7

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1 2 3 4 5 6 7
Đáp án B A C B C

Câu 7.

a. Điểm A, I, D thẳng hàng. S

b. Điểm A, B, D thẳng hàng. S

c. Điểm C, I, B thẳng hàng. S

d. Điểm A, B, C thẳng hàng. S

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1. Số?

11 – 9 = 2 11 – 6 = 5 11 – 4 = 7 12 – 6 = 6 12 – 3 = 9
11 – 7 = 4 11 – 5 = 6 11 – 2 = 12 – 9 = 3 12 – 4 = 8
11 – 3 = 8 11 – 8 = 3 12 – 7 = 5 12 – 8 = 4 12 – 5 = 7

Bài 2. Điền dấu > < =

11 – 6 < 11 – 5

11 – 4 > 11 – 9

11 – 8 > 11 – 9

11-8 < 11- 5

11 – 7 > 11 – 8

11 – 6 > 11 – 7

Bài 3: Số ?

11 – 1 = 10

12 – 2= 10

17- 7 = 10

13 – 3 = 10

11 – 1 = 10

16 – 6 = 10

12 – 2 =10

14 – 4 = 10

15 – 5 = 10

Bài 4. Tìm cà rốt cho thỏ: (Nối)

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST

Bài 5 : Hộp khẩu trang của ông mua có 5 chục cái. Ông cho cháu 40 cái. Hỏi ông còn lại bao nhiêu cái khẩu trang ?

Đổi: 5 chục cái = 50 cái

Ông còn lại số khẩu trang là:

50 – 40 = 10 (cái)

Đáp số: 10 cái

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!