Lớp 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 6

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 6 tổng hợp các dạng bài tập môn Toán trong chương trình học của mỗi tuần. Các bài tập sau đây giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán.

Đề bài bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 6

I. TRẮC NGHIỆM

Bạn đang xem: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 6

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Kết quả của phép tính 8 + 5 là:

A. 11

B. 12

C. 13

D. 14

Câu 2. 16 là kết quả của phép tính nào dưới đây:

A. 9 + 8

B. 4 + 8

C. 7 + 6

D. 7 + 9

Câu 3.

Điền dấu thích hợp vào chỗ ở phép tính 7 + 4 ….8 + 3 là:

A. >

B. <

C. =

D. không so sánh được

Câu 4.

Điền vào chỗ chấm trong phép tính 6 cm + 5 cm = ….cho phù hợp:

A. 12

B. 12 cm

C. 11 cm

D. 11

Câu 5.

Độ dài đường gấp khúc ABCDE là:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách CTST Tuần 6

A. 16

B. 16 dm

C. 19

D. 19 dm

Câu 6.

Đường gấp khúc MNPQI có độ dài các đoạn thẳng lần lượt là 3 dm, 2 dm, 4 dm, 1dm. Độ dài đường gấp khúc MNPQI là:

A. 13 dm

B. 12 dm

C. 10 dm

D. 14 dm

Câu 7. Một con sên bò từ A đến D (qua B B và C) như hình vẽ sau:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách CTST Tuần 6

Vậy con sên phải bò đoạn đường dài là:

A. 9 dm

B. 14

C. 8 dm

D. 14 dm

II. TỰ LUẬN

Bài 1: Viết tiếp vào chỗ chấm:

Một con ốc sên bò từ A đến B có thể theo hai đường như hình vẽ dưới đây :

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách CTST Tuần 6

a) Độ dài đường gấp khúc AMNB là: ……………………………………………………

b) Độ dài đường gấp khúc APQB là: ……………………………………………………

c) Con ốc sên bò theo đường gấp khúc ……………………………………. là ngắn hơn.

Bài 2: Một đoạn dây thép được uốn như hình vẽ. Tính độ dài đoạn dây thép đó.

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách CTST Tuần 6

Bài 3. Vẽ đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng có độ dài các đoạn thẳng lần lượt là 5 cm, 4 cm, 2 cm và tính độ dài đường gấp khúc đó.

Đáp án bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 6

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1 2 3 4 5 6 7
Đáp án C D C C D C D

II. TỰ LUẬN

Bài 1: Viết tiếp vào chỗ chấm:

Một con ốc sên bò từ A đến B có thể theo hai đường như hình vẽ dưới đây :

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách CTST Tuần 6

a) Độ dài đường gấp khúc AMNB là: 3 + 5 + 6 = 14 (dm)

b) Độ dài đường gấp khúc APQB là: 5 + 9 + 3 = 17 (dm)

c) Con ốc sên bò theo đường gấp khúc AMNB là ngắn hơn.

Bài 2: Một đoạn dây thép được uốn như hình vẽ. Tính độ dài đoạn dây thép đó.

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách CTST Tuần 6

Độ dài đoạn dây thép là:

4 + 4 + 4 = 12 (dm)

Tham khảo trọn bộ Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo Tại đây.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!