Lớp 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 4

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 4 tổng hợp các dạng bài tập môn Toán trong chương trình học của mỗi tuần. Các bài tập sau đây giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán.

Đề bài bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 4

Câu 1: 1 dm = …..cm?

Bạn đang xem: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 4

A. 10 cm

B. 10

C. 20

D.1 cm

Câu 2: Kết quả của phép tính: 1 dm + 14 cm là:

A. 16 dm

B. 16 cm

C. 24 cm

D. 34 dm

Câu 3: Những phép so sánh nào sai?

A. 1 dm = 10 cm

B. 27 + 13 = 30

C. 1 cm + 9 cm > 1 dm

Câu 4: Cho hình vẽ:

Bài tập cuối tuần lớp 2 CTST Tuần 4

A. 70 cm

B. 7 dm

C. 8 dm

D. 8 cm

Câu 5: Ước lượng:

– Găng tay em dài khoảng …….cm

– Quyển sách toán lớp 2 của em:

+ Chiều rộng khoảng ……cm

+ Chiều dài khoảng ……dm

– Bàn chân em khoảng …..cm, khoảng ….dm.

– Chiếc thước kẻ của em khoảng ….cm, khoảng …..dm.

Câu 6: Có một băng giấy dài 19 dm, người ta cắt đi 12 dm. Băng giấy còn lại dài:

Bài tập cuối tuần lớp 2 CTST Tuần 4

A. 60cm

B. 7dm

C. 8dm

D. 80cm

II. TỰ LUẬN

Bài 1: Số?

1 dm = ……cm

8 dm = ……cm

6 dm = ……cm

2 dm = ….cm

3 dm = ….cm

4 dm = ….cm

20 cm = …..dm

30 cm = …..dm

70 cm = …..dm

Bài 2: Số?

Bố cao: 17 dm

Con cao: 11 dm

· Bố cao hơn con ……dm .

· Con thấp hơn bố ……dm.

Bài 3: Tính nhẩm:

14  + 5 = …..

23 + 5 =…..

44 + 23 =….

34 + 4=…….

54 + 4=…….

64 + 4=…….

3 + 32=……

4 + 30=……

5 + 12=……

Bài 4. Viết số thích hợp vào ô trống:

Lớp 2A3 có 55 bạn , trong đó có 30 bạn nam. Hỏi lớp đó có bao nhiêu bạn nữ ?

Trả lời: Lớp 2A3 có ……bạn nữ

Bài 5. Dùng thước vẽ đoạn thẳng có độ dài 1 dm và đặt tên cho đoạn thẳng đó:

Bài 6. Quan sát dãy hình và lựa chọn 2 hình còn thiếu để điền vào dấu ? và ….

Bài tập cuối tuần lớp 2 CTST Tuần 4

Đáp án bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 4

II. TỰ LUẬN

Bài 1: Số?

1 dm =  10 cm

8 dm =  80 cm

6 dm = 60 cm

2 dm = 20 cm

3 dm = 30cm

4 dm = 40 cm

20 cm = 2 dm

30 cm =  3 dm

70 cm =  7 dm

Bài 2: Số?

Bố cao: 17 dm

Con cao: 11 dm

· Bố cao hơn con 6 dm .

· Con thấp hơn bố 6 dm.

Bài 3: Tính nhẩm:

14 + 5 = 19

23 + 5 = 28

44 + 23 = 67

34 + 4= 38

54 + 4= 58

64 + 4= 68

3 + 32 = 35

4 + 30 = 34

5 + 12 = 17

Bài 4. Viết số thích hợp vào ô trống:

Lớp 2A3 có 55 bạn, trong đó có 30 bạn nam. Hỏi lớp đó có bao nhiêu bạn nữ?

Trả lời: Lớp 2A3 có 25 bạn nữ

Bài 6. Quan sát dãy hình và lựa chọn 2 hình còn thiếu để điền vào dấu? và ….

Chọn đáp án B

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!