Lớp 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 3

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 3 tổng hợp các dạng bài tập môn Toán trong chương trình học của mỗi tuần. Các bài tập sau đây giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán.

Đề bài bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 3

I. TRẮC NGHIỆM

Bạn đang xem: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 3

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Phép cộng 35 + 32 = có kết quả là:

A. 76

B. 67

C. 68

D. 70

Câu 2. Kết quả của phép tính 60 – 10 là:

A. 50

B. 70

C. 60

D. 90

Câu 3. Trong phép trừ 87 -…. = 23 . Số cần điền vào ô trống là:

A. 42

B. 43

C. 41

D. 14

Câu 4. Khi so sánh 86 – 25 ……98 – 31. Ta điền dấu:

A. <

B. >

C. =

D. không so sánh được

Câu 5. Tìm số hiệu trong phép trừ biết số bị trừ là 35, số trừ là 11.

A. 25

B. 24

C. 21

D. 22

Câu 6. Một sợi dây dài 68 cm. Sau khi người ta cắt đi 45 cm thì sợi dây còn lại:

A. 20 cm

B. 21 cm

C. 23 cm

D. 33 cm

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Số?

Số hạng

46

53

27

20

64

31

Số hạng

32

12

24

45

42

31

25

Tổng

78

76

39

83

68

56

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

45 + 31

86 – 24

68 – 36

70 – 60

32 + 17

Bài 3. Nối các cây nấm có kết quả bằng nhau:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán tuần 3

Bài 4. Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán tuần 3

Bài 6. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a. Số liền trước của 34 là 44.

b. Số liền sau của 59 là 60.

c. Số chắn liền sau của 12 là 14.

d. Số 22 là số liền sau của 23.

Đáp án bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 3

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Số?

Số hạng

46

53

52

27

20

41

64

25

31

Số hạng

32

12

24

12

45

42

4

31

25

Tổng

78

65

76

39

65

83

68

56

56

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

Học sinh tự đặt tính

Kết quả là:

45 + 31 = 76

86 – 24 = 62

68 – 36 = 32

70 – 60 = 10

32 + 17 = 49

Bài 3. Nối các cây nấm có kết quả bằng nhau:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán tuần 3

Bài 4. Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán tuần 3

Điền lần lượt là: 3 đoạn thẳng, 4 đoạn thẳng, 6 đoạn thẳng

Bài 6. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a. Số liền trước của 34 là 44: S

b. Số liền sau của 59 là 60: Đ

c. Số chẵn liền sau của 12 là 14: Đ

d. Số 22 là số liền sau của 23: S

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!