Lớp 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 24

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 24 tổng hợp các dạng bài tập môn Toán trong chương trình học của mỗi tuần. Các bài tập sau đây giúp các em học sinh rèn luyện nâng cao kỹ năng giải Toán.

Đề bài bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 24

I. TRẮC NGHIỆM

Bạn đang xem: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 24

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Số gồm 3 chục là:

A. 30
B. 33
C. 3
D. 63

Câu 2. Số gồm 8 đơn vị và 2 chục là:

A. 20
B. 82
C. 28
D. 80

Câu 3. Số 45 gồm 4 chục và …. đơn vị ?

A. 5
B. 4
C. 0
D. 10

Câu 4. Số 90 gồm …..chục và …. đơn vị ?

A. 9 chục và 0 đơn vị
B. 0 chục và 9 đơn
C. 9 chục và 9 đơn vị
D. 0 chục và 0 đơn vị

Câu 5. Số 101 gồm 1 trăm 0 chục và …….đơn vị ?

A. 1 đơn vị
B. 0 đơn vị
C. 9 đơn vị
D. 5 đơn vị

Câu 6. Số 100 gồm …… chục?

A. 100 chục
B. 10 chục
C. 0 chục
D. 6 chục

Câu 7. Số gồm 1 trăm 0 chục và 9 đơn vị là:

A. 190
B. 101
C. 109
D. 119

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1. Viết các số:

a. Số chẵn từ 101 đến 110:

………………………………………………………………………………………

b. Tròn chục lớn hơn 20 nhỏ hơn 90:

………………………………………………………………………………………

Bài 2. Tìm cà rốt cho thỏ bằng cách nối phép tính với kết quả tương ứng:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán

Bài 3. Đọc, viết số tương ứng.

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán

Bài 4. Một hộp nhỏ đựng 2 chiếc bánh. Một hộp to đựng 100 chiếc bánh.

a) Hôm qua, Rô – bốt bán được 1 hộp to và 3 hộp nhỏ là ……………. chiếc bánh.

Hôm nay, Rô – bốt bán được 1 hộp to và 5 hộp nhỏ là ……………….chiếc bánh

Đáp án bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 24

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Số gồm 3 chục là:

A. 30

Câu 2. Số gồm 8 đơn vị và 2 chục là:

C. 28

Câu 3. Số 45 gồm 4 chục và …. đơn vị ?

A. 5

Câu 4. Số 90 gồm …..chục và …. đơn vị ?

A. 9 chục và 0 đơn vị

Câu 5. Số 101 gồm 1 trăm 0 chục và …….đơn vị ?

A. 1 đơn vị

Câu 6. Số 100 gồm …… chục?

B. 10 chục

Câu 7. Số gồm 1 trăm 0 chục và 9 đơn vị là:

C. 109

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1. Viết các số:

a. Số chẵn từ 101 đến 110:

102; 104; 106; 108

b. Tròn chục lớn hơn 20 nhỏ hơn 90:

30; 40; 50; 60; 70; 80

Bài 2. Tìm cà rốt cho thỏ bằng cách nối phép tính với kết quả tương ứng:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán

Bài 3. Đọc, viết số tương ứng.

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán

Bài 4. Một hộp nhỏ đựng 2 chiếc bánh. Một hộp to đựng 100 chiếc bánh.

a) Hôm qua, Rô – bốt bán được 1 hộp to và 3 hộp nhỏ là 106 chiếc bánh.

Hôm nay, Rô – bốt bán được 1 hộp to và 5 hộp nhỏ là 110 chiếc bánh

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!