Lớp 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 22

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 22 tổng hợp các dạng bài tập môn Toán trong chương trình học của mỗi tuần. Các bài tập sau đây giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán.

Đề bài bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 22

I. TRẮC NGHIỆM

Bạn đang xem: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 22

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Trong phép chia có số bị chia là 10. Số thương là 5. Vậy số chia là:

A. 7

B. 5

C. 2

D. 8

Câu 2. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán

A. 14 giờ

B. 2 giờ 30 phút

C. 6 giờ 3 phút

D. 6 giờ 15 phút

Câu 3. Trong phép chia 20 :  □ = 4 . Số cần điền vào ô trống là:

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4

Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

1 giờ + 30 phút = 90 phút  □

1 ngày = 12 giờ  □

Câu 5. 45 học sinh xếp thành 5 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?

A. 3 học sinh

B. 5 học sinh

C. 9 học sinh

D. 15 học sinh

Câu 6. Số chân của một đàn gà là 18. Hỏi có bao nhiêu con gà?

A. 7 con

B. 9 con

C. 8 con

D. 12 con

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Tính nhẩm

10 : 2 = ………….
15 : 5 = ………….
18 : 2 = ………….

20 : 5 = ………….
18 : 2 = ………….
30 : 5= ………….

12 : 2 = ………….
20 : 2 = ………….
35 : 5 = ………….

Bài 3. Số ?

6 : = 3

  : 5 = 4

30 :   = 6

 : 5 = 8

2 x    = 14

5 x    = 45

12 : 2 = □ 

5 x  = 20

  : 2 = 10

Bài 4. Tìm nhà cho chim bồ câu

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán

Bài 5. Mẹ Mai mua 12 chiếc tất cho cả nhà. Hỏi mẹ mua bao nhiêu đôi tất?

Tóm tắt:

Mua : …….. chiếc tất

1 đôi : ………chiếc tất

Có : ………đôi tất ?

 Bài giải

Số đôi tất mẹ đã mua là:

….. : ………= …. (đôi tất)

Đáp số …..đôi tất

Đáp án bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 22

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Trong phép chia có số bị chia là 10. Số thương là 5. Vậy số chia là:

C. 2

Câu 2. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán

B. 2 giờ 30 phút

Câu 3. Trong phép chia 20 : □ = 4 . Số cần điền vào ô trống là:

C. 5

Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

1 giờ + 30 phút = 90 phút Đ

1 ngày = 12 giờ S

Câu 5. 45 học sinh xếp thành 5 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?

C. 9 học sinh

Câu 6. Số chân của một đàn gà là 18. Hỏi có bao nhiêu con gà?

B. 9 con

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Tính nhẩm

10 : 2 = 5
15 : 5 = 3
18 : 2 = 9

20 : 5 = 4
18 : 2 = 9
30 : 5 = 6

12 : 2 = 6
20 : 2 = 10
35 : 5 = 7

Bài 3. Số ?

6 : 2 = 3

20 : 5 = 4

30 : 5 = 6

40 : 5 = 8

2 x 7 = 14

5 x 9 = 45

12 : 2 = 6

5 x 4 = 20

20 : 2 = 10

Bài 4. Tìm nhà cho chim bồ câu

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán

Bài 5. Mẹ Mai mua 12 chiếc tất cho cả nhà. Hỏi mẹ mua bao nhiêu đôi tất?

Tóm tắt:

Mua: 12 chiếc tất

1 đôi: ? chiếc tất

Có: ? đôi tất

Bài giải

Số đôi tất mẹ đã mua là:

18 : 2 = 9 (đôi tất)

Đáp số: 9 đôi tất

Toàn bộ Bài tập cuối tuần lớp 2 trên đây có đáp án chi tiết để các em học sinh luyện tập, hệ thống lại các kiến thức đã học trên lớp và mở rộng sau các tuần học. THPT Nguyễn Đình Chiểu liên tục cập nhật các tài liệu về học tập cho các em học sinh theo dõi.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!