Lớp 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 19

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 19 tổng hợp các dạng bài tập môn Toán trong chương trình học của mỗi tuần. Các bài tập sau đây giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán.

Đề bài bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 19

I. TRẮC NGHIỆM

Bạn đang xem: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 19

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Dãy tính: 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 tương ứng với phép nhân:

A. 2 x 5
B. 5 x 2
C. 2 x 6

Câu 2. 6 được lấy 4 lần viết dưới dạng phép nhân hai số là:

A. 4 x 6
B. 6 x 4
C. 6 + 6 + 6 + 6

Câu 3. Phép nhân 7 x 3 có kết quả là:

A. 21
B. 10
C. 31

Câu 4. Minh lấy 5 đôi đũa cho cả nhà. Hỏi Minh đã lấy bao nhiêu chiếc đũa?

A. 5 chiếc
B. 10 đôi
C. 10 chiếc

Câu 5. Từ phép cộng 5 + 5 + 5 + 5. Ta viết được phép nhân là:

A. 5 x 3
B. 5 x 4
C. 5 x 5

Câu 6. Phép nhân: 4 x 8 có có kết quả là:

A. 4
B. 8
C. 32

Câu 7. Phép nhân nào dưới đây có kết quả bằng 15?

A. Phép nhân giữa 6 và 3.
B. Phép nhân giữa 3 và 5
C. Phép nhân giữa 1 và 5

Câu 8. Trong chuồng có 5 con lợn. Hỏi có bao nhiêu chân lợn?

Bài tập cuối tuần môn Toán CTST tuần 19

Đáp số của bài toán là:

A. 4 chân
B. 24 chân
C. 20 chân

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Viết và tính kết quả theo mẫu:

Mẫu: 6 x 4 = 6 + 6 + 6 + 6 = 24. Vậy 6 x 4 = 32

3 x 6 :…………………………………………………………………………………………………..

7 x 2 :………………………………………………………………………………………………….

9 x 3 :…………………………………………………………………………………………………..

Bài 2. Nối hình vẽ với phép nhân thích hợp:

Bài tập cuối tuần môn Toán CTST tuần 19

Bài 3. Một cái giỏ đựng 4 quả táo. Hỏi 5 cái giỏ đựng bao nhiêu quả táo?

Bài tập cuối tuần môn Toán CTST tuần 19

Bài giải

Số quả táo đựng trong 5 giỏ có tất cả là :

……….. x ………= ………. ( ……….. )

Đáp số: ……………….

Đáp án bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 19

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Dãy tính: 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 tương ứng với phép nhân:

C. 2 x 6

Câu 2. 6 được lấy 4 lần viết dưới dạng phép nhân hai số là:

B. 6 x 4

Câu 3. Phép nhân 7 x 3 có kết quả là:

A. 21

Câu 4. Minh lấy 5 đôi đũa cho cả nhà. Hỏi Minh đã lấy bao nhiêu chiếc đũa?

C. 10 chiếc

Câu 5. Từ phép cộng 5 + 5 + 5 + 5. Ta viết được phép nhân là:

B. 5 x 4

Câu 6. Phép nhân: 4 x 8 có có kết quả là:

C. 32

Câu 7. Phép nhân nào dưới đây có kết quả bằng 15?

B. Phép nhân giữa 3 và 5

Câu 8. Trong chuồng có 5 con lợn. Hỏi có bao nhiêu chân lợn?

Bài tập cuối tuần môn Toán CTST tuần 19

Đáp số của bài toán là:

C. 20 chân

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Viết và tính kết quả theo mẫu:

Mẫu: 6 x 4 = 6 + 6 + 6 + 6 = 24. Vậy 6 x 4 = 32

3 x 6: 3 x 6 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18. Vậy 3 x 6 = 18

7 x 2: 7 + 7 = 14. Vậy 7 x 2 = 14

9 x 3: 9 + 9 + 9 = 27. Vậy 9 x 3 = 27

Bài 2. Nối hình vẽ với phép nhân thích hợp:

Bài tập cuối tuần môn Toán CTST tuần 19

Bài 3. Một cái giỏ đựng 4 quả táo. Hỏi 5 cái giỏ đựng bao nhiêu quả táo?

Bài tập cuối tuần môn Toán CTST tuần 19

Bài giải

Số quả táo đựng trong 5 giỏ có tất cả là:

4 x 5 = 20 (quả)

Đáp số: 20 quả

Toàn bộ Bài tập cuối tuần lớp 2 trên đây có đáp án chi tiết để các em học sinh luyện tập, hệ thống lại các kiến thức đã học trên lớp và mở rộng sau các tuần học. THPT Nguyễn Đình Chiểu liên tục cập nhật các tài liệu về học tập cho các em học sinh theo dõi.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!