Lớp 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 17

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 17 tổng hợp các dạng bài tập môn Toán trong chương trình học của mỗi tuần. Các bài tập sau đây giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán.

Đề bài bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 17

I. TRẮC NGHIỆM

Bạn đang xem: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 17

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là:

A. 99
B. 10
C. 98
D. 10

Câu 2. Từ ba số 3, 1, 8 lập được bao nhiêu số có hai chữ số:

A. 6
B. 7
C. 8
D. 9

Câu 3. Số tám mươi lăm viết là:

A. 805
B. 85
C. 58
D. 508

Câu 4. Tô màu xanh vào chiếc lá chứa số lớn nhất, màu đỏ vào chiếc lá chứa số bé nhất.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 sách CTST

Câu 5. Kết quả của phép tính 73 – 26 – 8 là:

A. 29
B. 39
C. 49
D. 59

Câu 6. Hôm nay là thứ Hai ngày 28 tháng 6. Ngày kia là:

A. thứ Tư ngày 29
B. thứ Bảy ngày 26
C. thứ Tư ngày 30
D. thứ Tư ngày 31

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

70 – 28

83 – 7

44 + 19

56 – 29

64 + 18

Bài 2. Điền dấu > ; < ; = vào chố chấm:

62 – 36 …… 90 – 54

83 – 54 …… 73 – 59

71 – 8 …… 84 – 59

57 +6 ….. 15 – 5

34 + 28 ….. 83 – 25

48 + 26 ….. 58 + 5

Bài 3.

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

62 ….. 36 = 26

39 …. 23 = 16

71… 8.…25 = 98

52…28 = 24

34…27 = 61

48…26 …..25 = 49

Bài 4.

Tìm hiểu về màu sắc:

Thu thập

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 sách CTST

a) Phân loại.

– Có mấy loại màu sắc trong ảnh trên? Đó là những màu nào?.

+ Có …………loại màu sắc. Đó là: ………………………………………………..

c) Kiểm đếm:

– Có …… màu vàng.

– Có …… đỏ

– Số lượng màu ….. nhiều nhất.

– Số ô màu vàng hơn số ô màu đỏ bao nhiêu ô?

– Có …… xanh.

– Có …… tím

– Số lượng màu ….ít nhất

Bài 5. Vườn na có 88 cây. Vườn ổi có nhiều hơn vườn na 17 cây. Hỏi vườn ổi có bao nhiêu cây ?

Bài giải

Số cây ổi có trong vườn là:

…….. – ……..= ……………

Đáp số : ………

Đáp án bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 17

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án A A B

xanh: 92

đỏ: 56

B C

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

70 – 28

83 – 7

44 + 19

56 – 29

64 + 18

Bài 2. Điền dấu > ; < ; = vào chố chấm:

62 – 36 < 90 – 54

83 – 54  > 73 – 59

71 – 8 > 84 – 59

57 + 6 > 15 – 5

34 + 28 > 83 – 25

48 + 26  > 58 + 5

Bài 3.

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

62 –  36 = 26

39 – 23 = 16

71 – 8  + 25 = 98

52- 28 = 24

34 + 27 = 61

48 + 26 – 25 = 49

Bài 4.

Tìm hiểu về màu sắc:

Thu thập

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 sách CTST

a) Phân loại.

– Có mấy loại màu sắc trong ảnh trên ? Đó là những màu nào ?.

+ Có 4 loại màu sắc. Đó là: đỏ; vàng; tím; xanh

c) Kiểm đếm:

– Có 6 màu vàng.

– Có 4 đỏ

– Số lượng màu đỏ; xanh nhiều nhất.

– Số ô màu vàng hơn số ô màu đỏ bao nhiêu ô? 2 ô

– Có 6 xanh.

– Có 3 tím

– Số lượng màu tím ít nhất

Bài 5. Vườn na có 88 cây. Vườn ổi có nhiều hơn vườn na 17 cây. Hỏi vườn ổi có bao nhiêu cây ?

Bài giải

Số cây ổi có trong vườn là:

88  – 17 = 71 (cây)

Đáp số: 71 cây

Toàn bộ Bài tập cuối tuần lớp 2 trên đây có đáp án chi tiết để các em học sinh luyện tập, hệ thống lại các kiến thức đã học trên lớp và mở rộng sau các tuần học. THPT Nguyễn Đình Chiểu liên tục cập nhật các tài liệu về học tập cho các em học sinh theo dõi.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!