Lớp 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 12

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 12 tổng hợp các dạng bài tập môn Toán trong chương trình học của mỗi tuần. Các bài tập sau đây giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán.

Đề bài bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 12

I. TRẮC NGHIỆM

Bạn đang xem: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 12

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Tính tổng của 28 và 46.

A. 64

B. 54

C. 74

D. 75

Câu 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 69 – 21 < … < 36 + 14.

A. 94

B. 49

C. 48

D. 50

Câu 3. Lớp 2A có 34 bạn, trong đó có 9 bạn nam. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu bạn nữ ?

A. 25

B. 15

C. 33

D. 43

Câu 4. Cho: 74 < 7*< 76. Chữ số thích hợp cần điền vào ô trống là:

A. 4

B. 5

C. 45

D. 6

Câu 5. Phép tính nào có kết quả nhỏ hơn 50.

A. 18 + 43

B. 26 + 24

C. 37 + 15

D. 27 + 17

Câu 6. Số hạng thứ nhất là 26, số hạng thứ hai là 6. Tính tổng của hai số.

A. 32

B. 22

C. 20

D. 16

Câu 7.

Bài tập cuối tuần lớp 2 tuần 12

Số thích hợp điền vào là: Bài tập cuối tuần lớp 2 tuần 12

A. 10

B. 20

C. 41

D. 50

Câu 8. Trong tuần lễ đọc sách, lớp 2A ủng hộ được 26 quyển truyện. Lớp 2B ủng hộ được ít hơn lớp 2A là 9 quyển. Hỏi lớp 2B ủng hộ được bao nhiêu quyển truyện?

Đáp số của bài toán là:

A. 35 quyển truyện

B. 35 quyển truyện

C. 17 quyển truyện

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:

a) 35 và 18

b. 9 và 46

c. 78 và 18

d. 48 và 13

Bài 2. An có 23 viên bi. Hoàng cho An thêm 18 viên bi. Hỏi An có tất cả bao nhiêu viên bi?

Tóm tắt

An lúc đầu có …. viên bi

Thêm :…..viên bi

An :….. viên bi?

Bài giải

An có tất cả số viên bi là:

……= …..

Đáp số :………….

Bài 3. Có 6 mảnh bìa ghi các số là:

Bài tập cuối tuần lớp 2 tuần 12

Hãy ghép các mảnh bìa để tạo thành phép tính đúng:

Bài tập cuối tuần lớp 2 tuần 12

Bài 4. Tìm số còn thiếu?

Bài tập cuối tuần lớp 2 tuần 12

Đáp án bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 12

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C B A B D A B C

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:

a) 35 và 18

b. 9 và 46

c. 78 và 18

d. 48 và 13

Bài 2. An có 23 viên bi. Hoàng cho An thêm 18 viên bi. Hỏi An có tất cả bao nhiêu viên bi?

Tóm tắt

An lúc đầu có: 23 viên bi

Thêm : 18 viên bi

An: tất cả viên bi?

Bài giải

An có tất cả số viên bi là:

23 + 18 = 41 (viên bi)

Đáp số: 41 viên bi

Bài 3. Có 6 mảnh bìa ghi các số là:

Bài tập cuối tuần lớp 2 tuần 12

Hãy ghép các mảnh bìa để tạo thành phép tính đúng:

41 + 29 = 70

Bài 4. Tìm số còn thiếu?

Bài tập cuối tuần lớp 2 tuần 12

Số còn thiếu là: 7

Toàn bộ Bài tập cuối tuần lớp 2 trên đây có đáp án chi tiết để các em học sinh luyện tập, hệ thống lại các kiến thức đã học trên lớp và mở rộng sau các tuần học. THPT Nguyễn Đình Chiểu liên tục cập nhật các tài liệu về học tập cho các em học sinh theo dõi.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!