Lớp 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Cánh Diều – Tuần 7

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Cánh Diều – Tuần 7 tổng hợp các dạng bài tập môn Toán trong chương trình học của mỗi tuần. Các bài tập sau đây giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán.

Đề bài bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 7

Phần 1: Bài tập trắc nghiệm:

Bạn đang xem: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Cánh Diều – Tuần 7

Bài 1. Viết nặng hơn, nhẹ hơn, nặng bằng thích hợp vào chỗ trống:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Cánh Diều

Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) 10kg sắt nặng hơn 10kg giấy

b) 10 cân sắt nặng bằng 10 kg giấy

c) Túi gạo 12 kg nhẹ hơn túi ngô 21kg

Bài 3: Nối các quả cân 1 kg, 2 kg, 5kg với bao chứa gạo 6 kg, 7kg, 8kg (theo mẫu)

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Cánh Diều

Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Trong hình bên có mấy hình tứ giác?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Cánh Diều

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

b) Các tổng 12 + 20, 16 + 9, 26 + 5, 26 + 7 xếp theo thứ tự có kết quả từ bé đếbn lớn là:

A.12 + 20, 16 + 9, 26 + 5, 26 +7

B. 16 + 9, 12 + 20 , 26 + 5 , 27 + 7

C.16 + 9, 26 + 5, 12 + 20, 26 + 7

D. 26 +5, 16 + 9, 12 + 20, 26 + 7

c) 36kg + 8 kg = …………kg

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 34

B 44

C. 54

D. 64

d) Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Cánh Diều

e) Khoanh vào tổng lớn nhất

A. 44 + 46

B 66 + 15

C. 54 + 6

D. 25 + 46

Bài 5:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Cánh Diều

Phần 2: Phần tự luận

Bài 1: Tính.

30kg – 20kg = ………..

28kg – 14kg = ………..

10kg – 4kg = ………..

6kg – 3kg + 5kg = ………..

16kg + 4kg – 10kg = ………..

24kg – 4kg + 6kg = ………..

Bài 2: Tính nhấm.

6 + 4 = 6 + 5 = 7 + 6 = 6 + 6 = 6 + 8 = 6 + 9 =
4 + 6 = 5 + 6 = 6 + 7 = 0 + 6 = 8+ 6 = 9 + 6 =

Bài tập 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Số hạng

6

6

6

Số hạng

4

5

6

Tổng

11

15

9

14

Bài 4: Đặt tính rồi tính

66 + 24

36 + 4

26 + 72

6 + 18

29 + 17

18 + 27

Bài 5: Một người đi xe đạp giờ thứ nhất đi được 18 km, giờ thứ hai đi được ít hơn giờ thứ nhất 7km. Hỏi giờ thứ hai người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 6. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Bao gạo to : 52 kg

Bao gạo bé : 35 kg

Hai bao gạo: ……kg?

Bài 7: Bao đỗ cân nặng 36 kg . Bao lạc nhẹ hơn bao đỗ là 12 kg . Hỏi bao lạc cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 8:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Cánh Diều

a) Số

Có ………điểm ở trong hình tròn.

Có ……….điểm ở ngoài hình tròn.

b) Viết phép tính thích hợp

Số điểm ở trong hình vuông là:

……………………………………………….

Bài 9: Viết tóm tắt rồi giải bài toán sau:

Minh cân nặng 31kg. Hà nặng hơn Minh 3kg. Hỏi Hà cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 10: Điền vào chỗ chấm để hoàn chỉnh bài toán rồi giải bài toán đó.

Em cân nặng ………….kg. Mẹ em nặng hơn em…………………kg. Hỏi………………………………………………………………………………………………….?

Đáp án bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 7

Phần 1: Bài tập trắc nghiệm:

Bài 1. Viết nhẹ hơn, nặng hơn, nặng bằng thích hợp vào chỗ trống:

Quả bí nặng hơn quả bưởi

Quả bưởi nhẹ hơn quả bí.

Gói đường nặng bằng gói muối.

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) 10kg sắt nặng hơn 10kg giấy S

b) 10 cân sắt nặng bằng 10 kg giấy Đ

c) Túi gạo 12 kg nhẹ hơn túi ngô 21kg Đ

Bài 3: Nối các quả cân 1 kg, 2 kg, 5kg với bao chứa gạo 6 kg, 7kg, 8kg (theo mẫu)

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Cánh Diều

Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) C

b) C

c) B

d) C

e) A

Bài 5: 10 quả

Phần 2: Phần tự luận

Bài 1: Tính.

30kg – 20kg = 10kg

28kg – 14kg = 14kg

10kg – 4kg = 6kg

6kg – 3kg + 5kg = 8kg

16kg + 4kg – 10kg = 10kg

24kg – 4kg + 6kg = 26kg

Bài 2: Tính nhấm.

6 + 4 = 10 6 + 5 = 11 7 + 6 = 13 6 + 6 = 12 6 + 8 = 14 6 + 9 = 15
4 + 6 = 10 5 + 6 = 11 6 + 7 = 13 0 + 6 = 6 8+ 6 = 14 9 + 6 = 15

Bài tập 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Số hạng

6

6

6

6

8

Số hạng

4

5

9

3

6

Tổng

10

11

15

9

14

Bài 4: Đặt tính rồi tính

Bài 5:

Bài giải

Giờ thứ hai người đó đi được số ki-lô-mét là:

18 – 7 = 11 (km)

Đáp số: 11km

Bài 6.

Bài giải

Hai bao gạo nặng số ki-lô-gam là:

52 + 35 = 87 (kg)

Đáp số: 87kg gạo

Bài 7: Bao đỗ cân nặng 36 kg . Bao lạc nhẹ hơn bao đỗ là 12 kg . Hỏi bao lạc cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải:

Bao lạc cân nặng số ki-lô-gam là:

36 – 12 = 24 (kg)

Đáp số: 24kg

Bài 8: Bao gạo bé cân nặng 16kg, bao gạo to nặng hơn bao gạo bé 5kg. Hỏi bao gạo to cân nặng nhiêu ki-lo-gam?

Bài giải

Bao gạo cân nặng số ki-lô-gam là:

16 + 5 = 21 (kg)

Đáp số: 21kg

Bài 9:

Có 6 điểm ở trong hình tròn.

– Có 4 điểm ở trong hình tròn.

– Trong hình vuông có tất cả: 6 + 4 = 10 (điểm)

Tham khảo trọn bộ Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 Cánh Diều Tại đây.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!