Lớp 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Cánh Diều – Tuần 3

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 3 sách Cánh Diều có đáp án đầy đủ chi tiết trong chương trình sách mới. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 3

Bài 1: Nhà Mai có 2 con gà. Mỗi con gà đẻ 9 quả trứng. Hỏi có tất cả bao nhiêu quả trứng?

Bạn đang xem: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Cánh Diều – Tuần 3

a. Đúng ghi Đ, sai ghi S

A. 11 quả trứng

B. 18 quả trứng

b. Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng?

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Cánh Diều Tuần 3

A. 3 đoạn thẳng

B. 4 đoạn thẳng

C. 5 đoạn thẳng

D. 6 đoạn thẳng

 Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

8 + … = 10 6 + 4 + 5 = … 3 + 7 + … = 17
… + 6 = 10 6 + … + 5 = 15 … + …+ 3 = 13

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

4 + 26

9 + 52

89 + 16

22 + 68

59 + 11

Bài 4: Nối cặp hai số với tổng của hai số đó

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Cánh Diều Tuần 3

Bài 5: Giải toán: An có một số viên bi. An cho Bình 9 viên bi thì còn lại 15 viên bi. Hỏi lúc đầu An có mấy viên bi?

 Bài 6: Giải toán: Một cửa hàng buổi sáng bán 3 chục hộp bút, buổi chiều bán được 12 hộp bút. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu hộp bút?

 Bài 7: Đố Vui: Điền mỗi số 4, 5, 9 vào một ô trống sao cho tổng của ba số liền nhau nào cũng bằng 18.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Cánh Diều Tuần 3

Đáp án bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 3

Bài 1:

a. A. S

B. Đ

b. Chọn D

Bài 2:

8 + 2 = 10 6 + 4 + 5 = 15 3 + 7 + 7 = 17
4 + 6 = 10 6 + 4 + 5 = 15 5 + 5 + 3 = 13

Bài 4:

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Cánh Diều Tuần 3

Bài 5:

Lúc đầu An có số viên bi là: 15 + 9 = 24 (viên)

Đáp số: 24 viên bi

Bài 6: Đổi 3 chục = 30

Cả hai buổi cửa hàng bán được số hộp bút là: 30 + 12 = 42 (hộp)

Đáp số: 42 hộp bút

Bài 7:

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Cánh Diều Tuần 3

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!