Tổng hợp

Những người học cùng thầy hoặc cùng trường gọi là đồng gì? Đúng nhất

Nhữngngườicùnghọcmộtthầyhoặccùngmộttrườngđượcgọilàđồnggì là những người cùng học một thầy hoặc cùng một trường được gọi là đồng gì, THPT Nguyễn Đình Chiểu chia sẻ đúng nhất.

Những người cùng học một thầy hoặc cùng một trường được gọi là đồng gì?

Những người cùng học một thầy hoặc cùng một trường được gọi là đồng môn.

Bạn đang xem: Những người học cùng thầy hoặc cùng trường gọi là đồng gì? Đúng nhất

Những người cùng làm chung một cơ quan được gọi là đồng gì?

Những người cùng làm chung một cơ quan được gọi là đồng nghiệp.

Những người cùng làm quan với nhau thời xưa được gọi là đồng gì?

Những người cùng làm quan với nhau thời xưa được gọi đồng liêu.

Những người có cùng một tư tưởng, quan niệm được gọi là đồng gì?

Những người có cùng một tư tưởng, quan niệm được gọi là đồng đạo.

THPT Nguyễn Đình Chiểu chia sẻ.

Những người đi cùng một con đường được gọi là đồng gì?

Những người đi cùng một con đường được gọi là đồng hành.

Hai người con rể của 1 nhà (1 người lấy chị, 1 người lấy em) thì gọi nhau là đồng gì?

Hai người con rể của 1 nhà (1 người lấy chị, 1 người lấy em) thì gọi nhau là đồng hao, THPT Nguyễn Đình Chiểu chia sẻ.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!