Lớp 10

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 10 sách Cánh diều

Phân phối chương trình môn Công nghệ trồng trọt 10 sách Cánh diều năm 2022 giúp thầy cô tham khảo, để lên kế hoạch giáo dục theo Công văn 5512 dễ dàng hơn. Đây chính là cấu trúc giảng dạy, phân bổ tiết học, phân bổ thời gian kiểm tra toàn bộ năm học 2022 – 2023 môn Công nghệ 10.

Với mẫu kế hoạch dạy học môn Công nghệ 10 năm 2022 – 2023 dưới đây thầy cô sẽ dễ dàng xây dựng phân phối chương trình, lên kế hoạch giảng dạy môn học cho phù hợp với trường mình. Vậy dưới đây là mẫu phân phối chương trình môn Công nghệ 10, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây nhé.

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 10 sách Cánh diều

Phân phối chương trình Công nghệ trồng trọt 10 Cánh diều

Phụ lục III

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG THPT ……..

TỔ: …………

Họ và tên giáo viên: …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: CÔNG NGHỆ (Trồng trọt_Bộ sách Cánh diều)

LỚP: 10

(Năm học: 2022 – 2023)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

Chủ đề

Bài học

(1)

Số tiếtPPCT

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị

dạy học

(4)

Địa điểm

dạy học

(5)

HỌC KỲ I

Giới thiệu chung về trồng trọt

(5 tiết)

Trồng trọt trong bối cảnh CMCN 4.0 (1 tiết)

1

Tuần 1

SGK, máy tính, màn hình, hình ảnh trồng trọt trong bối cảnh CMCN 4.0; thành tựu trồng trọt CNC

Phân loại giống cây trồng (1 tiết)

2

SGK, máy tính, màn hình,hình ảnh các loại cây trồng đại diện

MQH giữa cây trồng và các yếu tố chính trong trồng trọt (2 tiết)

3,

4

Tuần 2

SGK, máy tính, màn hình, hình ảnh liên quan

Ôn tập (1 tiết)

5

Tuần 3

Đất trồng

(8 tiết)

Thành phần & tính chất của đất trồng (2 tiết)

6

SGK, máy tính, màn hình, hình ảnh liên quan

7

Tuần 4

Biện pháp cải tạo, sử dụng và bảo vệ đất trồng (3 tiết)

8

SGK, máy tính, màn hình, hình ảnh liên quan

9,

10

Tuần 5

Ứng dụng CNC trong sản xuất một số giá thể trồng cây (2 tiết)

11,

12

Tuần 6

SGK, máy tính, màn hình, hình ảnh liên quan

Ôn tập (1 tiết)

13

Tuần 7

Phân bón

(7 tiết)

Một số loại phân bón thường dùng trong trồng trọt (4 tiết)

14

SGK, máy tính, màn hình, hình ảnh liên quan

15,

16

Tuần 8

17

Tuần 9

Ôn tập giữa kỳ

18

Kiểm tra giữa kỳ

19

Tuần 10

Phân bón (tt)

(7 tiết)

Ứng dụng công nghệ hiện đại trong SX phân bón(2 tiết)

20

SGK, máy tính, màn hình, hình ảnh liên quan

21

Tuần 11

Ôn tập(1 tiết)

22

Công nghệ giống cây trồng

(9 tiết)

Giống cây trồng(2 tiết)

23,

24

Tuần 12

SGK, máy tính, màn hình, hình ảnh liên quan

PP chọn tạo giống cây trồng (3 tiết)

25,

26

Tuần 13

SGK, máy tính, màn hình, hình ảnh liên quan

27

Tuần 14

PP nhân giống cây trồng (3 tiết)

28

SGK, máy tính, màn hình, hình ảnh liên quan

29,

30

Tuần 15

Ôn tập(1 tiết)

31

Tuần 16

Phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng

(10 tiết)

Tác hại của sâu, bệnh hại cây trồng(1 tiết)

32

SGK, máy tính, màn hình, hình ảnh liên quan

Sâu hại cây trồng(3 tiết)

33

Tuần 17

SGK, máy tính, màn hình, hình ảnh liên quan

Ôn tập cuối kỳ

34

Kiểm tra cuối kỳ

35

Tuần 18

HỌC KỲ II

Phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng (tt)

(10 tiết)

Sâu hại cây trồng (tt) (3 tiết)

36

Tuần 18

SGK, máy tính, màn hình, hình ảnh liên quan

37

Tuần 19

Bệnh hại cây trồng(3 tiết)

38

SGK, máy tính, màn hình, hình ảnh liên quan

39

Tuần 20

40

Biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng(2 tiết)

41

Tuần 21

SGK, máy tính, màn hình, hình ảnh liên quan

42

Ôn tập(1 tiết)

43

Tuần 22

Kỹ thuật trồng trọt

(9 tiết)

Quy trình trồng trọt(3 tiết)

44

SGK, máy tính, màn hình, hình ảnh liên quan

45

Tuần 23

46

Ứng dụng cơ giới hóa trong trồng trọt(2 tiết)

47

Tuần 24

SGK, máy tính, màn hình, hình ảnh liên quan

48

Ứng dụng CNC trong thu hoạch, BQ, CB sản phẩm trồng trọt(2 tiết)

49

Tuần 25

SGK, máy tính, màn hình, hình ảnh liên quan

50

Lập kế hoạch & dự trù chi phí trồng trọt(2 tiết)

51

Tuần 26

SGK, máy tính, màn hình, hình ảnh liên quan

Ôn tập(1 tiết)

52

Ôn tập giữa kỳ

53

Tuần 27

Kiểm tra giữa kỳ

54

Trồng trọt công nghệ cao

(8 tiết)

Giới thiệu về trồng trọt công nghệ cao(3 tiết)

55,

56

Tuần 28

SGK, máy tính, màn hình, hình ảnh liên quan

57

Tuần 29

Công nghệ trồng cây không dùng đất(4 tiết)

58

SGK, máy tính, màn hình, hình ảnh liên quan

59, 60

Tuần 30

61

Tuần 31

Ôn tập(1 tiết)

62

Bảo vệ môi trường trong trồng trọt

(6 tiết)

Những vấn đề chung về BVMT trong trồng trọt(2 tiết)

63

Tuần 32

SGK, máy tính, màn hình, hình ảnh liên quan

64

Công nghệ vi sinh BVMT và xử lí chất thải trong trồng trọt(3 tiết)

65

Tuần 33

SGK, máy tính, màn hình, hình ảnh liên quan

66

67

Tuần 34

Ôn tập(1 tiết)

68

Ôn tập cuối kỳ

69

Tuần 35

Kiểm tra cuối kỳ

70

2. Chuyên đề lựa chọn (nếu có)

Chuyên đề

(1)

Bài học

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

Công nghệ sinh học trong trồng trọt

(10 tiết)

Vai trò & triển vọng của CNSH trong trồng trọt

2

Tuần 12 – 15

SGK, máy tính, màn hình, hình ảnh liên quan

Một số thành tựu của CNSH trong trồng trọt

2

SGK, máy tính, màn hình, hình ảnh liên quan

Ứng dụng CNSH trong chọn tạo giống cây trồng

3

SGK, máy tính, màn hình, hình ảnh liên quan

Ứng dụng CNSH trong sản xuất chế phẩm sinh học

2

SGK, máy tính, màn hình, hình ảnh liên quan

Ôn tập

1

Trồng và chăm sóc hoa cây cảnh

(11 tiết)

Vai trò của hoa cây cảnh trong đời sống con người

1

Tuần 22 – 26

SGK, máy tính, màn hình, hình ảnh liên quan

Kỹ thuật trồng & chăm sóc cây hoa hồng

3

SGK, máy tính, màn hình, hình ảnh liên quan

Ôn tập

1

Kiểm tra

1

Kỹ thuật trồng & chăm sóc cây hoa cúc

3

SGK, máy tính, màn hình, hình ảnh liên quan

Kỹ thuật trồng & chăm sóc cây xanh

3

SGK, máy tính, màn hình, hình ảnh liên quan

Ôn tập

1

Trồng trọt theo tiêu chuẩn VietGap

(10 tiết)

Giới thiệu chung về trồng trọt theo tiêu chuẩn VietGap

2

Tuần 28 – 31

SGK, máy tính, màn hình, hình ảnh liên quan

Một số yêu cầu cơ bản của trồng trọt theo tiêu chuẩn VietGap

2

SGK, máy tính, màn hình, hình ảnh liên quan

Quy trình trồng trọt theo tiêu chuẩn VietGap

3

SGK, máy tính, màn hình, hình ảnh liên quan

Một số mô hình trồng trọt theo tiêu chuẩn VietGap

2

SGK, máy tính, màn hình, hình ảnh liên quan

Ôn tập

1

Ôn tập

1

Kiểm tra

1

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục…)

Chủ nhiệm lớp 10A….

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

………, ngày …… tháng ……. năm2022

GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!