Lớp 2

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2022 – 2023 sách i-Learn Smart Start

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2022 – 2023 sách i-Learn Smart Start, có đáp án và bảng ma trận kèm theo. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 2 tham khảo, luyện giải đề, rồi so sánh kết quả thuận tiện hơn.

Với đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2, giúp thầy cô xây dựng đề thi học kì 2 cho học sinh của mình theo chương trình mới. Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm đề thi học học kì 2 môn Tiếng Anh 2 sách Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết:

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2022 – 2023 sách i-Learn Smart Start

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 sách i-Learn Smart Start

SEMESTER 2 TEST
GRADE 2

LISTENING

PART 1

4 questions (1 point)

Listen and number the pictures. There is one example.

PART 1

PART 2

4 questions (1 point)

Listen and put a tick (√) in the box. There is one example.

PART 2

PART 3

4 questions (1 point)

Listen and write. There is one example.

Ex. A _____________ .

Pick up the crayon.

Can you see the plane in the picture?

I go to the beach.

On weekends I read books.

READING

PART 1

3 questions (1.5 points)

Read and match. There is one example.

PART 1

PART 2

3 questions (1.5 points)

Look, read and circle. There is one example.

PART 2

PART 3

4 questions (2 points)

Look, read and put a tick (√) or a cross (x) . There is one example.

PART 3

WRITING

PART 1

3 questions (0.75 points)

Order the letters. There is one example.

PART 1

PART 2

3 questions (0.75 points)

Look and write. There is one example.

PART 2

PART 3

2 questions (0.5 points)

Reorder the words to make a correct sentence. There is one example.

PART 3

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2 i-Learn Smart Start

MA TRẬN NỘI DUNG KIỂM TRA
CUỐI KÌ II MÔN TIẾNG ANH KHỐI 2- 2 TIẾT/TUẦN
NĂM HỌC: 2022 – 2023

Kỹ năng

Kiến thức

Mức / Điểm

Tổng số câu,

M1

M2

M3

điểm, tỉ lệ

Nghe

I. Listen and number the pictures.

4c

Câu 1-4

12 câu

3.0 điểm

II. Listen and tick the box.

2c

0.5đ

Câu 5,6

2c

0.5đ

Câu 7,8

III. Listen and write.

1c

0.25đ

Câu 9

3c

0.75đ

Câu 10,11,12

Đọc

I. Read and match.

2c

Câu 1,2

1c

0.5đ

Câu 3

10 câu

5.0 điểm

II. Look, read and circle.

1c

0.5đ

Câu 1

2c

Câu 2,3

III. Look, read and put a tick (√) or a cross (´).

1c

0.5đ

Câu 2

3c

1.5đ

Câu 1,3,4

Viết

I. Order the letters.

2c

0.5đ

Câu 1,2

1c

0.25đ

Câu 3

8 câu

2.0 điểm

II. Look and write.

1c

0.25đ

Câu 4

2c

0.5đ

Câu 5,6

III. Reorder the words to make a correct sentence.

2c

0.5đ

Câu 7,8

Tổng

12c

3.75đ

40%

10c

3.5đ

33%

8c

2.75đ

27%

30c

10đ

Kỹ năng

Kiến thức

Mức / Điểm

Tổng số câu,

M1

M2

M3

điểm, tỉ lệ

Nói

I. Getting to know each other

1c

1.0đ

10 câu

10 điểm

II. Talk about familiar objects

2c

2.0

Câu 1,2

3c

3.0đ

Câu 3,4,5

III. Respond to familiar structures

2c

2.0đ

Câu 1,2

IV. Phonics

1c

1.0đ

Câu 1

1c

1.0đ

Câu 2

Tổng

3c

30%

4c

4đ

40%

3c

3đ

30%

10c

10đ

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!