Lớp 2

Đề luyện thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2

Mời các em học sinh lớp 2 tham gia giải Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 2 để cùng rèn luyện và thử sức với Cuộc thi giải Toán tiếng Anh qua mạng. Thông qua việc giải đề các em sẽ được rèn luyện và nâng cao khả năng đọc hiểu tiếng Anh cũng như kĩ năng giải đề thi Violympic Toán tiếng Anh. Chúc các em học tốt!

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 8 năm 2015 – 2016

Bạn đang xem: Đề luyện thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2

Hướng dẫn thi Violympic Toán Tiếng Anh đạt điểm cao

Đề thi giải Toán Tiếng Anh qua mạng lớp 2

Exam number 1: Choose 2 consecutive cells which have the same or equal value.

Đề thi giải Toán Tiếng Anh qua mạng lớp 2 có đáp án

Answer:

(1) = ……..; (2) = ……..; (3) = ……..; (4) = ……..; (6) = ………; (8) = ……; (10) = ………; (11) = …….; (13) = ……..; (16) = ………

Exam number 2: Cóc vàng tài ba

Question 1:

In this picture, who is the tallest?

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 4

 • a. zebra
 • b. giraffe
 • c. elephant
 • d. lion

Question 2:

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 4

Fill the picture suitable in?

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 4

 • a. Hình a
 • b. Hình b
 • c. Hình c
 • d. Hình d

Question 3:

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 4

 • a/ 59
 • b/ 58
 • c/ 60
 • d/ 61

Question 4:

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 4

 • a/ 54
 • b/ 57
 • c/ 67
 • d/ 64

Question 5:

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 4

If Mai buys one apple and one orange then Mai have to pay ……$

 • a/ 15
 • b/ 17
 • c/ 16
 • d/ 14

Question 6:

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 4 có đáp án

In this figure, how many triangles are there?

 • a/ 9
 • b/ 7
 • c/ 12
 • d/ 8

Question 7:

 • a/ 44
 • b/ 43
 • c/ 37
 • d/ 34

Question 8:

 • a/ 100
 • b/ 75
 • c/ 80
 • d/ 98

Question 9:

How many minutes did the party last?

Answer: The party lasted …… minutes.

 • a/ 70
 • b/ 60
 • c/ 90
 • d/ 80

Question 10:

 • a/ 11
 • b/ 18
 • c/ 13
 • d/ 19

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!