Lớp 10

Đề cương ôn tập môn Hóa học lớp 10 học kì 2

Nhằm giúp các em học sinh ôn tập, chuẩn bị tinh thần cũng như kiến thức tốt nhất trước khi bước vào kì thi chính thức sắp tới. THPT Nguyễn Đình Chiểu xin giới thiệu đến bạn đọc Đề cương ôn tập môn Hóa học lớp 10 học kì 2 năm học 2017 – 2018 được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Hy vọng đây là tài liệu bổ ích giúp các em học sinh ôn tập và đạt được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

ĐỀ CƯƠNG ÔN HỌC KỲ II LỚP 10: 2017-2018

Câu 1: Viết chuỗi phản ứng:

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập môn Hóa học lớp 10 học kì 2

Một số phản ứng hay gặp của lưu huỳnh.

1/ S+ O2 → SO2 ; 2/ H2 + S → H2S 3/ 2K +S→ K2S

4/H2S + 2KOH → K2S + H2O 5/ H2S + KOH → KHS + H2O

6/ H2S + CuSO4 → CuS ↓ + H2SO4 7/ H2S +4Br2+4H2O→ H2SO4 + 8HBr

8/ 2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O 9/ 2H2S + SO2 → 3S + 2H2O

10/ H2S + Cl2→ S +2 HCl 11/ 2 SO2 + O2 → 2SO3

12/ SO3 + H2O → H2SO4 13/ SO2 +2 KOH → K2SO3+H2O

14/ SO2 + KOH→ KHSO3 15/ SO2 + 2Mg → S +2MgO

16/ SO2 + Br2+ 2H2O → H2SO4 + 2HBr 17/ SO2 + Cl2+ 2H2O→ H2SO4 + 2HCl

18/ 2FeS2 +11/2 O2→ 4SO2 +Fe2O3 19/ Na2SO3+ H2SO4→ Na2SO4 +SO2 +H2O

20/ FeS + 2HCl → FeCl2+ H2S 21/ Fe2(SO4)3 +6 NaOH → 2Fe(OH)3 +3 Na2SO4

Chuỗi 1; FeS2 → SO2 →S→ H2S→ S → FeS → H2S → H2SO4→ CuSO4 → H2SO4 → SO2 → K2SO3 → K2SO4

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Chuỗi 2: SO2 H2SO4 SO2 SO3 H2SO4 ZnSO4 ZnS H2S S H2S H2SO4 FeSO4 Fe2(SO4)3 Na2SO4

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Chuỗi 3: Na → Na2S→ H2S → S → SO2 → SO3→ H2SO4→ HCl→ CuCl2→ HCl → H2S→ SO2 → Na2SO3→ SO2 → Na2SO3→ Na2SO4 → BaSO4

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Câu 2: Viết các phản ứng các chất với dd H2SO4 loãng và H2SO4 đặc, nóng?

1/ Fe + H2SO4 loãng………………………………………………………………………………

2/ FeO + H2SO4 loãng……………………………………………………………………………

3/ Fe2O3 + H2SO4 loãng…………………………………………………………………………

4/ Fe3O4 + H2SO4 loãng………………………………………………………………………………

5/ Fe(OH)3 + H2SO4 loãng……………………………………………………………………………

6/ Fe(OH)2 + H2SO4 loãng…………………………………………………………………………

7/ Fe + H2SO4 đặc………………………………+ SO2↑…+……………………………………..

8/ FeO + H2SO4 đặc………………………………+ SO2……+…………………………………..

9/ Fe2O3 + H2SO4 đặc………………………………………………………………………………

10/ Fe3O4 + H2SO4 đặc……………………………+ SO2 +……………………………………

11/ Fe(OH)3 + H2SO4 đặc…………………………………………………………………………

12/ Fe(OH)2 + H2SO4 đặc…………………………+ SO2 +…………………………………

13/ C + H2SO4 đặc……………………………….. + SO2 +……………………………………

14/ P + H2SO4 đặc…………………………………+ SO2 + …………………………………

15/ C + H2SO4 đặc……………………………… .+ SO2 + …………………………………

16/ NaBr + H2SO4 đặc…………………………… + SO2 + …………………………………

Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!