Lớp 2

Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2

Bộ đề thi cuối năm Tiếng Anh lớp 2 được sưu tầm và đăng tải gồm 2 đề thi và đáp án, giúp các em học sinh ôn tập và rèn luyện Tiếng Anh hiệu quả. Quý phụ huynh hoặc giáo viên có thể sử dụng bộ đề thi để cho học sinh ôn tập, giúp các em nắm vững kiến thức Tiếng Anh trên lớp.

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM

Môn: Tiếng Anh

Bạn đang xem: Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2

Lớp: 2 – Đề số 1

Họ và tên ………………………………………….…Lớp…..……… Điểm…………

I. Read and match

Đề thi học kỳ 2 Tiếng Anh lớp 2 có đáp án

II. Write the correct words with the picture

dress grapes boy cook flower

Đề thi cuối năm môn tiếng anh lớp 2

1,…………… 2, ………… 3, ……………… 4, ………… 5………………

IV. Read and choose the correct answer

đọc và chọn câu trả lời

V. Recorder the letters

Recorder the letters

Đáp án bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2

Đáp án đề 1

I. Read and match

1. princess 2. monkey 3. bell 4.Swing

II. Write the correct words with the picture:

dress: 4 grapes: 1 boy: 5 cook: 2 flower: 3

III. Complete the sentences

1. I can see a planet.

2. I am a teacher.

3. They love to skate.

4. I like to swim.

5. My sister is cleaning the room.

IV. Read and choose the correct answer.

1. A. fly

2. B. cowboy

3. C. flower

4. B. grass

5. A. book

6. C. star

V. Recorder the letters

1. o c h l t a c o e -> chocolate

2. theet -> teeth

3. e t f e -> feet

4. kspi -> skip

5. w o r c n -> crown

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!