Lớp 2

Bộ đề ôn thi học kì 2 môn Toán 2 sách Chân trời sáng tạo

Bộ đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo gồm 16 đề, giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng xây dựng đề thi học kì 2 năm 2022 – 2023 cho học sinh của mình theo chương trình mới.

Với 16 đề ôn thi học kì 2 môn Toán 2, còn giúp các em luyện giải đề, nắm vững cấu trúc đề thi học kì 2 để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi cuối học kì 2 năm 2022 – 2023 đạt kết quả như mong muốn. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm bộ đề môn Toán sách KNTT. Chi tiết mời thầy cô và các em cùng theo dõi:

Bạn đang xem: Bộ đề ôn thi học kì 2 môn Toán 2 sách Chân trời sáng tạo

Đề ôn kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2022 – 2023 – Đề 1

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Dãy tính: 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 tương ứng với phép nhân:

A. 2 x 5
B. 5 x 2
C. 2 x 6

Câu 2. 6 được lấy 4 lần viết dưới dạng phép nhân hai số là:

A.4 x 6
B. 6 x 4
C. 6 + 6 + 6 + 6

Câu 3. Phép nhân 7 x 3 có kết quả là:

A. 21
B. 10
C. 31

Câu 4. Minh lấy 5 đôi đũa cho cả nhà. Hỏi Minh đã lấy bao nhiêu chiếc đũa?

A. 5 chiếc
B. 10 đôi
C. 10 chiếc

Câu 5. Từ phép cộng 5 + 5 + 5 + 5. Ta viết được phép nhân là:

A. 5 x 3
B. 5 x 4
C. 5 x 5

Câu 6. Phép nhân: 4 x 8 có có kết quả là:

A. 4
B. 8
C. 32

Câu 7. Phép nhân nào dưới đây có kết quả bằng 15?

A.Phép nhân giữa 6 và 3.
B.Phép nhân giữa 3 và 5
C.Phép nhân giữa 1 và 5

Câu 8. Trong chuồng có 5 con lợn . Hỏi có bao nhiêu chân lợn?

Đáp số của bài toán là:

A. 4 chân
B. 24 chân
C. 20 chân

Câu 8

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Viết và tính kết quả theo mẫu:

Mẫu: 6 x 4 = 6 + 6 + 6 + 6 = 24. Vậy 6 x 4 = 32

3 x 6 :…………………………………………………………………………………..

7 x 2 :……………………………………………………………………………………….

9 x 3 :…………………………………………………………………………………………..

Bài 2. Nối hình vẽ với phép nhân thích hợp:

Câu 2

Bài 3. Một cái giỏ đựng 4 quả táo. Hỏi 5 cái giỏ đựng bao nhiêu quả táo?

Câu 3

Bài giải

Số quả táo đựng trong 5 giỏ có tất cả là:

……….. x ………= ………. ( )

Đáp số: ……………….

Đề ôn kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2022 – 2023 – Đề 2

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Tích của hai thừa số 2 và 7 là:

A. 21
B. 14
C. 16
D. 18

Câu 2. Kết quả của phép tính: 5 l × 8 là:

A. 48
B. 42
C. 40
D. 40 l

Câu 3. Một đôi đũa gồm 2 chiếc đũa, khi đó 5 đôi đũa có số chiếc đũa là:

A. 20 chiếc
B. 10 chiếc
C. 7 chiếc
D. 15 chiếc

Câu 4. Một bông hoa có 5 cánh. Vậy 6 bông hoa có số cánh hoa là:

A. 20 cánh
B. 40 cánh
C. 30 cánh
D. 25 cánh

Câu 5. Trong phép nhân: 5 x 8 = 10, thừa số là:

A. 5 và 8
B. 5 và 10
C. 10 và 5
D. 5,8, 10

Câu 6. Cho hình vẽ:

Số cần điền vào ô trống là:

A. 2
B. 6
C. 10

Câu 6

Câu 7. Thừa số thứ nhất là 2, thừa số thứ hai là 3. Tích là:

A. 5
B. 6
C. 8
D. 10

Câu 8. Trong phép nhân: 2 x 7 = 14, thừa số là:

A. 2, 7
B. 2, 14
C. 14
D. 7, 14

Câu 9. Chuyển phép nhân 3 x 4 thành các số hạng bằng nhau là:

A. 4 + 4 + 4
B. 3 + 4
C. 3 + 3 + 3
D. 3 + 3 + 3 + 3

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:

Câu 1

Bài 2. Một cái giỏ đựng 4 quả táo. Hỏi 5 cái giỏ đựng bao nhiêu quả táo?

Câu 2

Bài giải

Số quả táo đựng trong 5 giỏ có tất cả là:

……….. x ………= ( quả )

Đáp số quả

Bài 3. Viết phép cộng sau đó chuyển thành phép nhân tương ứng ở mỗi hình:

Câu 3

>> Tải file để tham khảo các đề còn lại!

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!