Mầm Non - Mẫu Giáo

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường Mầm non

Sau khi học xong lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường Mầm non thầy cô sẽ phải viết bài thu hoạch, nhằm tổng kết lại toàn bộ những nội dung đã học tập được. Nội dung trong bài thu hoạch cần nêu rõ thông tin cá nhân, trả lời các câu hỏi….

Hy vọng qua bài viết này các bạn có thể dễ dàng biết được cách trình bày một chủ đề, triển khai chủ đề của một khía cạnh trong quản lý mầm non và dễ dàng làm bài tiểu luận cho riêng mình. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo. Bên cạnh đó, thầy cô Tiểu học cũng có thể tham khảo bài thu hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý Tiểu học..

Bạn đang xem: Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường Mầm non

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý Mầm non

BÀI THU HOẠCH

Họ và tên:…………………….

Sinh ngày:…………………….

Chức vụ công tác: Hiệu trưởng

Đơn vị công tác: Trường mầm non………………….

Câu hỏi: Sau khi học tập và đi thực tế, thầy/ cô hãy viết một bài luận dài khoảng 1000 từ để làm rõ những phẩm chất lãnh đạo nào là cần thiết để thực hiện kế hoạch thay đổi cho một trường học và những rào cản tiềm ẩn nào thầy/cô nhận thấy có thể phát sinh, ảnh hưởng tới thành công của kế hoạch.

Trả lời: Những thay đổi của giáo dục và nhà trường trong bối cảnh mới đã đặt ra những yêu cầu mới đối với người giáo viên, đòi hỏi người giáo viên phải có những vai trò mới trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Đối với việc quản lí, lãnh đạo nhà trường, người Hiệu trưởng trong giai đoạn đổi mới cần có phẩm chất và năng lực mới. Thay vì thực thi nhiệm vụ hành chính như trước đây, nhà trường ngày càng được tăng quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình, xây dựng trường học lấy người học làm trung tâm, phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực cho mỗi học sinh. Có thể nói tiến bộ và hạnh phúc của mỗi học sinh là thước đo năng lực Hiệu trưởng. Trong bối cảnh giao quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình rất cao của nhà trường như hiện nay, đầu tiên người Hiệu trưởng phải có tinh thần chủ động, năng động và sáng tạo để tổ chức mọi hoạt động giáo dục mang đến sự phát triển tốt nhất cho học sinh. Hiệu trưởng sẽ gánh trên vai trách nhiệm lớn trong việc tổ chức thực hiện dạy và học theo chương trình mới, đổi mới dạy học truyền thụ nội dung sang phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, lấy học sinh làm trung tâm cho mọi hoạt động “Hiệu trưởng được xem như là người thuyền trưởng, dẫn dắt, lèo lái cho cả con thuyền đi đến đích đã đề ra. Là người định hướng cho đội ngũ giáo viên trong quá trình dạy học để đáp ứng mục tiêu đổi mới giáo dục hiện nay”. Chính vì vậy, là một người lãnh đạo phải có được những phẩm chất, năng lực cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quan trọng đã đề ra.

Trước hết, phẩm chất đầu tiên được nhắc tới của một người lãnh đạo nhà trường đó chính là lòng yêu nghề, yêu học sinh tha thiết. Chính những phẩm chất này sẽ tạo điều kiện cho sự phát triển một môi trường giáo dục thân thiện, gần gũi với học sinh. Bên cạnh đó người lãnh đạo cần phải có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có ý thức tổ chức kỉ luật tốt. Gương mẫu đi đầu, chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, đồng thời hăng hái tham gia các hoạt động của nhà trường và của địa phương. Có lối sống, tác phong lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc và môi trường giáo dục.

Người lãnh đạo cần phải có chiến lược tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường gồm: phân tích tình hình, mục tiêu, kết quả, hoạt động và điều kiện thực hiện phù hợp với bối cảnh cụ thể của nhà trường, của địa phương và định hướng của ngành Giáo dục.Chỉ đạo đổi mới hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Người lãnh đạo cần có ý chí vượt khó, biết động viên, khích lệ cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy được tính năng động, sáng tạo của học sinh. Có như vậy mới tạo nên một mô hình trường học mới, đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện.

Muốn đổi mới quản lý giáo dục trong nhà trường, người Hiệu trưởng cần tổ chức đánh giá xếp loại thi đua CB,GV,NV một cách khách quan, dân chủ và đảm bảo tính công bằng. Xây dựng Quy chế khen thưởng phù hợp với tình hình của nhà trường nhưng vẫn động viên khích lệ được cán bộ, giáo viên, nhân viên. Ngoài ra còn đổi mới công tác xã hội hóa giáo dục, trong đó tập trung và làm tốt công tác huy động nguồn lực xây dựng nhà trường. Việc đổi mới trong công tác xã hội hóa cần làm tốt công tác phối kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Cụ thể, Hiệu trưởng cần có những đánh giá thường xuyên và công bằng về hoạt động chăm sóc và giáo dục của giáo viên theo yêu cầu của chương trình mới. Hay việc tuyên dương khen thưởng những giáo viên, học sinh đạt thành tích vượt trội là một trong những phương pháp tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên và các em học sinh.Có động lực làm việc, giáo viên sẽ tạo môi trường học tập đổi mới với việc lấy học sinh làm trung tâm mỗi tiết học, học sinh sẽ tích cực chủ động, từ tìm tòi, khám phá, lĩnh hội tri thức. Bên cạnh đó cần tổ chức thêm những hoạt động ngoại khóa, học tập, sinh hoạt tập thể để cải tiến chất lượng học tập sau từng tiết học.“Trong quá trình thực hiện, điều quan trọng là Hiệu trưởng phải ghi nhận thành công của giáo viên trong các lễ kỷ niệm và khen thưởng. Các cuộc họp giáo viên, bản tin và họp hội đồng nhà trường đều là những diễn đàn tuyệt vời để chia sẻ tin tức tốt đẹp về thành công giáo viên”.

Hiệu trưởng với vai trò là người giám sát và hỗ trợ giáo viên trong quá trình dạy học theo chương trình giáo dục mầm non mới. Khi áp dụng chương trình giáo viên sẽ rất cần đến sự hỗ trợ từ Hiệu trưởng về mọi nguồn lực, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin… Sự hỗ trợ này sẽ giúp giáo viên hoàn thiện hơn trong công tác giảng dạy, triển khai kế hoạch thực hiện dạy học đảm bảo thời gian và đạt chất lượng cao nhất.

Tiếp đến, người lãnh đạo cần có sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, lời nói đi đôi với việc làm, không vụ lợi, không vun vén cho cá nhân, điều có lợi cho tập thể thì khó khăn mấy cũng quyết tâm làm, điều gì không có lợi cho tập thể thì phải hết sức tránh.

Người lãnh đạo phải biết khiêm tốn, không tự cao, tự đại, trung thực, giản dị, nhân ái , tôn trọng giáo viên, nhân viên, gần gũi, quan tâm đến chí hướng, nguyện vọng của họ, lắng nghe và giải quyết các nhu cầu chính đáng của họ một cách hợp lí. Cần đối xử nhân ái, vị tha độ lượng, không được làm tổn thương đến nhân cách của họ.bên cạnh đó, cần phát triển mối quan hệ với cha mẹ học sinh: Tổ chức phối hợp, tư vấn, huy động cha, mẹ, người thân của học sinh tham gia các hoạt động giáo dục học sinh, phát triển nhà trường theo quy định,phát triển mối quan hệ với chính quyền địa phương: Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, đầu tư các nguồn lực phát triển nhà trường và tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng địa phương và đồng thời phát triển mối quan hệ với các cá nhân, tổ chức xã hội: Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia các hoạt động xã hội và huy động các cá nhân, tổ chức xã hội hỗ trợ các hoạt động giáo dục học sinh, phát triển nhà trường.

Đặc biệt người lãnh đạo luôn luôn cần phải tự bồi dưỡng, tự rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, năng lực lãnh đạo và quản lí nhà trường. người hiệu trưởng phải nắm rõ vai trò quản lý của mình. Cụ thể, hiệu trưởng phải xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay nghề của nhà giáo thông qua việc quản lý phát triển đúng định hướng và có hiệu quả để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó, cần phải tạo điều kiện giúp đỡ các bộ, nhân viên, giáo viên học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, thì vẫn còn một số những rào cản tiềm ẩn dẫn đến ảnh hưởng tới thành công của kế hoạch thay đổi một trường học, đó là: Đối với giáo viên: Còn nhiều bất cập về phân công lao động, một số ngại tham gia các hoạt động ngoại khoá, hoạt động xã hội. Đối với học sinh vẫn còn một số những em học sinh cá biệt, khó hợp tác trong quá trình dạy học cũng như rèn luyện phẩm chất đạo đức. Chính vì vậy, là một người lãnh đạo cần phải cố gắng khắc phục những rào cản để có được những thành công tốt đẹp cho một môi trường học tập hoàn thiện, hướng tới những điều tốt đẹp nhất

Tóm lại, để thực hiện có hiệu quả công tác đổi mới trong quản lý để nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng kế hoạch đổi mới trường học đòi hỏi người lãnh đạo, nhà quản lý cần phải có năng lực, trình độ, có quyết tâm, bản lĩnh, năng động, sáng tạo … nghĩa là đòi hỏi ở người thủ trưởng, lãnh đạo phải có tâm và có tầm.

Hà nội, ngày …. tháng …. năm 2020

Người viết bài thu hoạch

Mẫu bài tiểu luận khóa học quản lý Mầm non – Mẫu 1

LỜI CẢM ƠN

Nhân dịp hoàn thành tiểu luận lớp Bồi dưỡng Quản lí Giáo dục Mầm non, cho phép em được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo ………………..Hiệu trưởng trường ,…………………………..cùng toàn thể các thầy cô giáo trong khoa bồi dưỡng trường Cao đẳng sư phạm tỉnh…………., là người đã tận tình giúp đỡ em trong quá trình nghiên cứu đề tài này một cách thuận lợi, các thầy cô luôn bên cạnh để đóng góp, giúp đỡ những thiếu sót những khuyết điểm em mắc phải trong công tác quản lí và đề ra hướng giải quyết tốt nhất để từ đó em nhận đề tài đến khi hoàn thành tiểu luận của mình.

Em xin chân thành cô giáo ……………………… là giáo viên chủ nhiệm lớp Bồi dưỡng cán bộ Quản lí lớp Mầm non. Cảm ơn các thầy giáo cô giáo trong Ban giám hiệu, trong khoa Bồi dưỡng trường ………………………đã cho em nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong công tác quản lí để làm đề tài.

Trong quá trình làm tiểu luận do điều kiện công tác, thời gian cũng như kinh nghiệm nghiên cứu có hạn để tiểu luận được hoàn thành mang tính khả thi. Em kính mong được sự giúp đỡ, góp ý kiến quý báu của thầy cô giáo.

Cuối cùng em xin kính chúc quý thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong mọi lĩnh vực.

Em xin chân thành cảm ơn!

…., ngày ….tháng năm 20….

Người thực hiện tiểu luận

MỤC LỤC

PHẦN A. PHẦN MỞ ĐẦU
1 Lí do chọn đề tài
2 Mục đích nghiên cứu
3 Khách thể và đối tượng nghiên cứu
4 Phạm vi nghiên cứu
5 Nhiệm vụ nghiên cứu
6 Phương pháp nghiên cứu

PHẦN B. PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN

1 Các khái niệm có liên quan
2 Các quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước
3 Mục tiêu của công tác chỉ đạo
4 Mục đích ý nghĩa của công tác xây dựng kế hoạch hàng năm
5 Nội dung
CHƯƠNG II. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM HỌC HẰNG NĂM Ở TRƯỜNG MẦM NON……. THÀNH PHỐ ………– TỈNH …..
1 Đặc điểm tình hình nhà trường
2 Thực trạng công tác chỉ đạo thực hiện kế hoạch ở trường mầm non
CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM HỌC HÀNG NĂM Ở TRƯỜNG MẦM NON ………..THÀNH PHỐ ………– TỈNH ……..
1 Giáo dục nhận thức quan điểm về công tác xây dựng kế hoạch năm học
2 Giải pháp tổ chức thực hiện xây dựng kế hoạch
3 Giải pháp xây dựng kế hoạch xác định mục tiêu quản lí một cách cụ thể
4 Xây dựng mối quan hệ công tác tích cực giữa Hiệu trưởng…
PHẦN C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1 Kết luận
2 Khuyến nghị

PHẦN A. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài:

Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, là nền tảng đầu tiên của ngành Giáo dục đào tạo. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non tốt có tác dụng rất lớn đến chất lượng giáo dục ở bậc học tiếp theo.

Giáo dục mầm non có mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng nhằm giáo dục toàn diện cho trẻ về thể chất, tình cảm, đạo đức, thẩm mỹ, trí tuệ là cơ sở để hình thành nên nhân cách con người mới XHCN Việt Nam và chuẩn bị những tiền đề cần thiết cho trẻ bước vào trường tiểu học được tốt.

Như Bác Hồ kính yêu đã nói: “ Giáo dục mầm non tốt sẽ mở đầu cho một nền giáo dục tốt”. Trường mầm non có nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các cháu, bồi dưỡng cho các cháu trở thành người công dân có ích.

Vì vậy, trường mầm non có nhiệm vụ giáo dục trẻ có được những thói quen học tập, sinh hoạt hàng ngày. Muốn thực hiện được điều đó, trước hết người quản lý chỉ đạo phải toàn diện và về chuyên môn phải nhận thức đúng về nhiệm vụ, yêu cầu của ngành học, đồng thời nắm vững các chỉ tiêu, kế hoạch của Ngành học giao cho. Như vậy, muốn nâng cao chất lượng, đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của bậc mầm non thì việc xây dựng kế hoạch nói chung và việc xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học nói riêng là công cụ hết sức quan trọng và cần thiết, bởi công tác Giáo dục là một chức năng lớn trong Quản lí Giáo dục nói riêng trong Quản lí nhà trường nói chung. Khi nghiên cứu về kế hoạch các nhà khoa học đã khẳng định: “Xây dựng kế hoạch có một vai trò hết sức quan trọng, ảnh hưởng đến công việc; Không có kế hoạch một doanh nghiệp hay bất kỳ một tổ chức nào khác sẽ cho con thuyền không lái chỉ chạy vòng quanh”.

Lập kế hoạch sơ sài có lẽ vẫn là nguyên nhân gây ra nhiều thất bại trong quản lí. Xây dựng kế hoạch rất quan trọng trong việc điều hành quản lý, trong đó xây dựng kế hoạch hàng năm càng quan trọng hơn.

Hằng năm trong ngành Giáo dục, từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, sở Giáo dục và Đào tạo đến phòng Giáo dục và Đào tạo đều có các văn bản hướng dẫn kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học đế từng bậc học, cấp học. Trong Quản lí trường học thì xây dựng kế hoạch là chức năng đầu tiên và cũng là chức năng nền tảng. Nếu xây dựng một bản kế hoạch chặt chẽ, phù hợp và tổ chức thực hiện kế hoạch một cách khoa học sẽ hạn chế sự bất ổn định trong quá trình tổ chức, giúp cho người Hiệu trưởng nhìn thấy những thay đổi từ bên ngoài, tạo khả năng thực hiện công việc một cách hiệu quả nhất, tập trung được sự cố gắng của mọi người vào việc thực hiện nhiệm vụ năm học. Khi có kế hoạch sẽ giúp cho Hiệu trưởng dễ dàng thực hiện các chức năng quản lí khác. Để hoạt động của nhà trường đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm học, Hiệu trưởng phải xây dựng một bản kế hoạch đầy đủ, chi tiết, phù hợp với điều kiện hiện có của nhà trường, yêu cầu kế hoạch của ngành đề ra. Nó quyết định đến hoạt động giáo dục nói riêng và hoạt động quản lí nói riêng.

Thực tế cho thấy, công tác xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học trong nhiều năm qua của một số trường chưa được quan tâm đúng mức, còn mang tính hình thức, thực hiện chưa thật đầy đủ theo tinh thần các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của ngành, chưa phù hợp với thực tế của nhà trường và địa phương. Do đó bản kế hoạch phần lớn là sản phẩm riêng của hiệu trưởng chứ chưa tập chung được trí tuệ của tập thể nên chưa có tác dụng tích cực thúc đẩy các hoạt động trong nhà trường và làm giảm hiệu lực công tác Quản lí của Hiệu trưởng.

Trường mầm non……………thành phố…………… – đơn vị em đang công tác, việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học hằng năm đã được tiến hành thường xuyên nhưng hiệu quả chưa cao vì chưa có kế hoạch khả thi và giải pháp cụ thể.

Vì vậy, em chọn đề tài: “ Một số biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học hằng năm ở Trường mầm non …………… thành phố ……………” làm đề tài nghiên cứu trong khóa học quản lí Giáo dục trường học năm ……………

2. Mục đích nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích: Xem xét lại việc thực hiện, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học hằng năm của Hiệu trưởng tại Trường mầm non …………… thành phố …………… trong những năm học vừa qua. Từ đó, đưa ra những biện pháp tích cực, nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học để nâng cao hiệu lực quản lí trường học của Hiệu trưởng.

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu:

a) Khách thể nghiên cứu:

Tất cả cán bộ, giáo viên và nhân viên Trường mầm non …………… thành phố ……………

b) Đối tượng nghiên cứu:

Nghiên cứu về biện pháp xây dựng dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học tại Trường mầm non …………… thành phố …………… những năm học vừa qua.

4. Phạm vi nghiên cứu:

Nghiên cứu công tác xây dựng dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học tại Trường mầm non …………… thành phố ……………từ năm học 20…-201… đến nay.

5. Nhiệm vụ nghiên cứu:

Để nghiên cứu đề tài này một cách khoa học và đạt kết quả em đã đề ra

các nhiệm vụ sau:

– Nghiên cứu lí luận về chức năng Quản lí Giáo dục trường học, chức năng Quản lí Giáo dục của Hiệu trưởng trường mầm non.

– Tìm hiểu thực tế việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học tại

Trường mầm non …………… thành phố ……………. Trên cơ sở đó rút ra những mặt mạnh và bài học kinh nghiệm thiết thực nhằm nâng cao hiệu lực Quản lí trường học của Hiệu trưởng.

– Trên cơ sở xác định được nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót để đề ra những giải pháp tích cực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học hằng năm một cách khoa học và hiệu quả ở trường học.

6. Phương pháp nghiên cứu:

A) Phương pháp phân tích tổng hợp:

Nghiên cứu tài liệu: Chuyên đề “xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch trong trường mầm non”.

Nghiên cứu thực tế công tác Quản lí Giáo dục ở cơ sở nhà trường trong việc thực hiện tác xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học hằng năm ở trường mầm non để thấy rõ thực trạng, nguyên nhân, tổng hợp để đánh giá khái quát, để rút ra các bài học, đề ra các giải pháp.

b) Phương pháp nghiên cứu tác động:

Xác định vấn đề, tác động việc lập kế hoạch chỉ đạo Quản lí của Hiệu trưởng tới tập thể cán bộ giáo viên công nhân viên, tập thể học sinh và đánh giá kết quả sau tác động.

c) Phương pháp điều tra:

Sử dụng phiếu điều tra (phiếu thăm dò, phiếu trắc nghiệm, phiếu khảo sát…) thu thập thông tin cần thiết để làm căn cứ xác định nguyên nhân những hạn chế, thiếu sót trong công tác kiểm tra nội bộ trường học của Hiệu trưởng.

PHẦN B. NỘI DUNG

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN

I. Các khái niệm liên quan:

1. Chức năng Quản lí Giáo dục:

Chức năng của Quản lí Giáo dục là một dạng hoạt động chuyên biệt, thông qua đó chủ thể quản lí tác động vào khách thể quản lí nhằm thực hiện một mục tiêu quản lí Giáo dục nhất định. Các chức năng Quản lí Giáo dục:

+ Chức năng kế hoạch

+ Chức năng tổ chức

+ Chức năng chỉ đạo

+ Chức năng kiểm tra

2. Chức năng chỉ đạo của quản lí giáo dục:

Được xác định từ việc điều hành và hướng dẫn các hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu có chất lượng và hiệu quả . Thực chất của chức năng chỉ đạo là quá trình tác động và ảnh hưởng của chủ thể quản lí tới những người khác nhằm biến những yêu cầu chung của tổ chức, hệ thống Giáo dục và nhà trường thành nhu cầu của toàn cán bộ công chức, trên cơ sở đó mọi người tích cực, tự giác và mang hết khả năng để làm việc. Do vậy chức năng chỉ đạo là cơ sở để phát huy các động lực cho việc thực hiện các mục tiêu quản lí và góp phần tạo nên chất lượng và hiệu quả của các hoạt động.

3. Kế hoạch trong Quản lí Giáo dục và Quản lí nhà trường:

Chức năng kế hoạch là quá trình xác định các mục tiêu phát triển Giáo dục và quyết định các biện pháp tốt nhất để thực hiện mục tiêu đó. Nó có vai trò khởi đầu, định hướng cho toàn bộ các hoạt động của quá trình quản lí và là cơ sở để huy động tối đa các nguồn lực cho việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức, đơn vị và từng cá nhân.

4. Mục tiêu Quản lí Giáo dục và Đào tạo:

Phát triển mọi mặt của một cơ sở Giáo dục; về đội ngũ sư phạm; về cơ sở

vật chất kỹ thuật; về tổ chức và Quản lí.

Đảm bảo quyền học tập của học sinh ngành học, cấp học, lớp học đúng chỉ tiêu, đúng tiêu chuẩn.

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng và hiệu quả đào tạo

Phát triển tập thể sư phạm đủ, động bộ và nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ và đời sống.

Đảm bảo quyền lao động của các cán bộ công nhân và chất lượng lao động.

Xây dựng, sử dụng và bảo quản tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ việc dạy và học.

Xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản lí. Phát triển, hoàn thiện các mối quan hệ giữa cơ sở Giáo dục và xã hội để làm tốt công tác giáo dục thế hệ trẻ.

5. Thực hiện xây dựng kế hoạch trong trường mầm non:

Trong trường mầm non thường có các kế hoạch:

– Kế hoạch dài hạn – Kế hoạch phát triển

– Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của toàn trường

– Kế hoạch dạy- học và Giáo dục

+ Kế hoạch của các tổ chuyên môn (Kế hoạch giảng dạy- Công tác của tổ

chuyên môn).

+ Kế hoạch giảng dạy- Công tác của giáo viên

+ Kế hoạch đầu kì

+ Thời khóa biểu

+ Lịch công tác hàng tuần, hàng tháng của trường

+ Kế hoạch các hoạt động Giáo dục

+ Kiểm tra nội bộ trường học

+ Kế hoạch tài chính

+ Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất và thiết bị dạy – học

+ Các đề án, chương trình

+ Kế hoạch hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn

Để xây dựng được các kế hoạch hoạt động trong nhà trường một cách khoa học cụ thể phù hợp với đặc điểm của đơn vị trước hết cần xây dựng kế hoạch sơ bộ. Trên cơ sở kế hoạch sơ bộ tiến hành xây dựng kế hoạch chính thức, thảo luận tập thể lấy ý kiến, tổ chức thực hiện kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, chỉ đạo thực hiện kế hoạch và kiểm tra đánh giá.

II. Các quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước về Giáo dục và Quản lí Giáo dục:

Trong thời kì đổi mới của Cách mạng nước ta hiện nay, Đảng đã và đang tiếp tục khẳng định rõ hơn về vai trò to lớn của Giáo dục đối với sự phát triển kinh tế- xã hội: “Giáo dục đóng vai trò then chốt trong toàn sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, là một động lực đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu vươn lên trình độ tiên tiến của Thế giới.”

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, của Đảng về chiến lược phát triển kinh tế xã hội năm 2011 đến năm 2020 nêu rõ: “ Phát triển Giáo dục là Quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền Giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập Quốc tế. Trong đó đổi mới cơ chế quản lí Giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ Quản lí là khâu then chốt. Tập trung nâng cao chất lượng Giáo dục, đào tạo, coi trong Giáo dục đào tạo, lối sống, năng lực, sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập nghiệp.”

III. Mục đích của công tác xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học ở trường mầm non.

Công tác xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của Hiệu trưởng trường mầm non nhằm: Đánh giá toàn diện tình hình hoạt động nhà trường (Giáo viên, công nhân viên chức, tập thể học sinh trên cơ sở kiểm tra, đối chiếu với quy định của luật Giáo dục và các văn bản pháp quy hướng dẫn thực hiện của Bộ Giáo dục và Đào tạo về mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, việc thực hiện các quy định về điều kiện cần thiết đảm bảo chất lượng giáo dục.

Qua kiểm tra, đánh giá đúng thực trạng tình hình nhà trường, tư vấn biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giảng dạy; đôn đốc việc tuân thủ quy chế chuyên môn; xem xét các hoạt động của giáo viên, nhân viên trong nhà trường phát hiện tiềm năng, hạn chế yếu kém, giúp phát triển các khả năng, sở trường vốn có và khắc phục hạn chế, thiếu sót, phấn đấu thực hiện phương pháp chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa hoạt động giáo dục.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ trường Mầm non ( Thông tư 44/2010/TT- BGD&ĐT ngày 30/12/2010).

Đảm bảo các kế hoạch trong nhà trường trong mỗi giai đoạn: (Kế hoạch năm, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần) được thực hiện có hiệu quả cao.

Đảm bảo kỉ cương trong nhà trường mầm non.

IV. Ý nghĩa của công tác xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học hằng năm.

Công tác xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học ở trường mầm non của Hiệu trưởng đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa to lớn. Quản lí mà không có kế hoạch, không chỉ đạo thì coi như không phải là quản lí. Kế hoạch mà không khoa học, không cụ thể, không phù hợp và không chỉ đạo thực hiện thì kế hoạch không thành hiện thực. Tổ chức mà không có chỉ đạo thì vận hành lung tung, rối loạn không hiệu quả, không chất lượng.

Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện kế hoạch vừa là tiền đề, vừa là điều kiện để đảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của người quản lí.

Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện kế hoạch còn có tác dụng đôn đốc, thúc đẩy, hỗ trợ các cán bộ giáo viên, công nhân viên chức … làm việc tốt hơn, có hiệu quả hơn. Xây dựng được ký cương, kiện toàn đội ngũ cán bộ công nhân viên chức, tăng cường sức mạnh tập thể ở trường Tiểu học. Giảm thiểu được những hoạt động trùng lặp, chồng chéo và dư thừa. tạo khả năng hoạt động và sử dụng nguồn lực một cách có hiệu quả.

V. Nội dung

– Nội dung xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học hằng năm.

– Nội dung xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng tháng.

– Nội dung xây dựng kế hoạch hoạt động tuần.

…………

Mẫu bài tiểu luận khóa học quản lý Mầm non – Mẫu 2

1. Lý do chọn đề tài

1.1 Cơ sở pháp lý

Nghị Quyết Trung ương ……….. phải đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ, đặc biệt là nguồn nhân lực để đáp ứng công cuộc “Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa của đất nước”

Chỉ thị ……………. ngày…tháng…năm… có nêu mục tiêu thực hiện chiến lược phát triển giáo dục: Xây dựng đội ngũ nhà giáo được chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất lối sống, lương tâm, tay nghề của nhà giáo. Để đạt được mục tiêu đó, “Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ nhà giáo…”

Quyết định số ………………….. ngày…tháng…năm…. ban hành Điều lệ trường mầm non kèm theo thông tư …………………….. của Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non.

1.2 Cơ sở lý luận

Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, là nền tảng đầu tiên của ngành Giáo dục đào tạo. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non tốt có tác dụng rất lớn đến chất lượng giáo dục ở bậc học tiếp theo.

Giáo dục mầm non có mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng nhằm giáo dục toàn diện cho trẻ về thể chất, tình cảm, đạo đức, thẩm mỹ, trí tuệ là cơ sở để hình thành nên nhân cách con người mới XHCN Việt Nam và chuẩn bị những tiền đề cần thiết cho trẻ bước vào trường tiểu học được tốt.

Vì vậy, trường mầm non có nhiệm vụ giáo dục trẻ có được những thói quen học tập, sinh hoạt hàng ngày. Muốn thực hiện được điều đó, trước hết người quản lý chỉ đạo phải toàn diện và về chuyên môn phải nhận thức đúng về nhiệm vụ, yêu cầu của ngành học, đồng thời nắm vững các chỉ tiêu, kế hoạch của Ngành học giao cho. Như vậy, muốn nâng cao chất lượng, đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của bậc mầm non thì chất lượng của đội ngũ giáo viên là công cụ hết sức quan trọng và cần thiết

1.3 Cơ sở thực tiễn

Trẻ ở tuổi mầm non ngoài sự chăm sóc dạy dỗ của ông bà, cha mẹ trẻ ở gia đình thì yếu tố quan trọng quyết định lớn về sự phát triển toàn diện của những trẻ đến trường mầm non là đội ngũ giáo viên mầm non.

Từ nhận thức trên là một cán bộ quản lý tôi đã xác định việc xây dựng đội ngũ giáo viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà mình không được phép sao nhãng, phải bằng mọi cách để xây dựng một đội ngũ có đủ trình độ năng lực, sức khỏe mẫu mực, có đủ khả năng chăm sóc giáo dục trẻ theo yêu cầu hiện nay.

1.4 Tính cấp thiết tại đơn vị

Trường mầm non ………… với đội ngũ giáo viên trẻ, khỏe, nhiệt tình nhưng còn ít kinh nghiệm trong chăm sóc, giáo dục trẻ. Trên cơ sở thực trạng của trường Mầm non …………….. cùng với những kiến thức đã được học từ quý thầy cô của trường cán bộ quản lý TP …………………, tôi chọn đề tài “Biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của trường Mầm non ………., huyện ………….., tỉnh ………. năm học ……………….. Chất lượng đội ngũ giáo viên được đánh giá trên nhiều lĩnh vực, do thời gian nghiên cứu có hạn, nên tôi chỉ tập trung nghiên cứu lĩnh vực “nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên”.

2. Thực trạng đội ngũ cán bộ giáo viên tại trường Mầm non ………………

2.1. Giới thiệu khái quát về trường Mầm non …………..

* Điều kiện KT-XH của xã Hòa Phú:

– Xã ……………. là 1 xã của Huyện ………………, mạng lưới thông tin phát triển tương đối khá, có điện thắp sáng 7/7 ấp, xã có 1 trường Mầm non, 2 trường Tiểu học và 1 trường THCS. Đa số nhân dân trong xã sống bằng nghề nông, một số sống bằng nghề tiểu thủ công và làm mướn, nghề nghiệp không ổn định. Đường giao thông nông thôn chưa hoàn chỉnh, còn một vài đoạn đường đất và đường trải đá đã xuống cấp. Khu công nghiệp hình thành trong địa bàn xã, gần Trường Đại học ………………., nên hình thành nhiều nhà trọ công nhân, sinh viên, có nhiều biến động về con người.

* Đặc điểm nổi bật của trường Mầm non ……….

Trường MN ………………… được thành lập vào tháng …. năm …., tổng diện tích 1740 m2, với tổng số cán bộ giáo viên: 04; số lượng cán bộ giáo viên tăng dần qua các năm học, đến nay tổng số cán bộ giáo viên của trường là 19, cụ thể như sau:

…………

Tải file tài liệu để xem trọn bộ bài tiểu luận

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Mầm Non – Mẫu Giáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!