Lớp 2

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 30

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán – Tuần 30 sách Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết cho từng phần để các em học sinh ôn tập, hệ thống lại toàn bộ kiến thức Toán đã học. Mời các em học sinh cùng theo dõi chi tiết.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 30

Bài 1. Đặt tính rồi tính

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 30

456 – 34

876 – 387

931 – 534

645 – 612

Bài 2. Nối mỗi phép tính với kết quả của phép tính đó

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 30

Bài 3. Tính

a) 913 – 543 – 156 = …………………………….

b) 876 – 364 – 93 = ………………………………

Bài 4. Viết chữ số thích hợp vào ô trống

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 30

Bài 5. Số?

a)

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 30

b)

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 30

Bài 6. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

Lấy các que tính xếp thành số 358 như hình dưới đây

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 30

a) Chuyển chỗ một que tính được số lớn nhất có thể là ………………….

b) Chuyển chỗ một que tính được số bé nhất có thể là …………………..

c) Hiệu của số lớn nhất và số bé nhất ở trên là …………………………..

Bài 7. Thôn Thượng có 574 người, thôn Hạ có 456 người. Hỏi thôn Thượng có nhiều hơn thôn Hạ bao nhiêu người?

Bài 8. Ở trường Lê Lợi, khối lớp 2 có 356 học sinh, khối lớp 3 có ít hơn khối lớp 2 là 65 học sinh. Hỏi:

a) Khối lớp 3 có bao nhiêu học sinh?

b) Cả khối lớp 2 và khối lớp 3 có bao nhiêu học sinh?

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 30

Bài 1. HS Đặt tính rồi tính

Kết quả là

456 – 34 =  422

876 – 387 =  489

931 – 534 =  397

645 – 612 =  33

Bài 2. Nối mỗi phép tính với kết quả của phép tính đó

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 30

Bài 3. Tính

a) 913 – 543 – 156

=   370 – 156

= 214

b) 876 – 364 – 93

= 512 – 93

= 419

Bài 4. Viết chữ số thích hợp vào ô trống

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 30

Bài 5. Số?

a)

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 30

b)

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 30

Bài 6. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

Lấy các que tính xếp thành số 358 như hình dưới đây

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 30

a) Chuyển chỗ một que tính được số lớn nhất có thể là 853

b) Chuyển chỗ một que tính được số bé nhất có thể là 358

c) Hiệu của số lớn nhất và số bé nhất ở trên là 495

Bài 7. Thôn Thượng có 574 người, thôn Hạ có 456 người. Hỏi thôn Thượng có nhiều hơn thôn Hạ bao nhiêu người?

Thôn Thượng nhiều hơn thôn Hạ:

574 – 456 = 118 (người)

Đáp số: 118 người

Bài 8. Ở trường Lê Lợi, khối lớp 2 có 356 học sinh, khối lớp 3 có ít hơn khối lớp 2 là 65 học sinh. Hỏi:

a) Số học sinh của khối lớp 3 là:

356 – 65 = 291 (học sinh)

b) Cả khối lớp 2 và khối lớp 3 có:

356 + 291 = 647 (học sinh)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!